Nemocnice Vyškov: Máte podezření na akutní infarkt, pro nás je nejdůležitější, zda jste zaplatil za parkování

4. 9. 2013 / Daniel Sterzik

čas čtení 14 minut

Tatík jel ráno na montáž, už je mu šedesát, život na něj pomalu doléhá a po cestě se mu udělalo nevolno - tlak na hrudi, začaly mu mrtvět prsty. Patřičně se vyděsil, o to větší tlak měl na hrudi a o to víc necítil ruce, ale protože to neměl daleko k nemocnici, pomaličku dojel na vrátnici a požádal o pomoc. Kde má zaparkovat a kam k doktorovi.

Vrátná sice doktora nezavolala, ale zato ho poučila, že v areálu nemocnice se parkuje za peníze a pokud chce, může si zaparkovat venku na narvaném neplaceném parkovišti. Koho zajímá, že necítíte ruce a bojíte se infarktu... pořádek musí být. Tatík odmítl jakkoliv couvat, otáčet se s autem a hledat místo k parkování. Zajel tedy dovnitř a hned za vrátnicí měl řadu parkovacích míst zcela prázdných, určených pro doktory.

Na příjmu ho pak rovnou hospitalizovali, zakázali mu byť jen vstát a dojít si auta pro věci, že musí ležet. Tatík si tedy jen tak na lůžku zajistil, aby se montáž obešla i bez něj - shodou okolností jel kolem kolega, který z jeho auta nabral věci na práci a odjel. Tatík zatím přemýšlel o bytí a nebytí.

Sestřička mezitím zavolala na vrátnici, že se tatík zdrží, přeparkovat ho nepustí a vrátná mu proto navrhla zaplatit zlevněné parkovné ve výši 250,- Kč za den. Super cena, obzvlášť když může být za chvíli po vás. A tak jim to tatík odkýval, že to teda zacáluje.

Pak jsem přijel já s tchýní a když jsem si vyslechl tatíkův příběh, šel jsem na vrátnici a pokusil se vrátné vysvětlit, že je to z její strany pěkně odporné, starat se o parkovné ve chvíli, kdy jde o život. Ba dokonce jsem si bláhově myslel, že člověk, kterého už nepustí z postele, bude mít nárok parkovné neplatit vůbec. Kdepak. Pořádek musí být, ona to přece nebude platit ze svého. Tak jsem to zaplatil a zeptal se, kam si mohu jít stěžovat. Zbytečná snaha, bylo už odpoledne na místě nebyla ani jediná odpovědná osoba.

Jsem z podstaty rejpal, tak jsem si do nemocnice zavolal druhý den. To už bylo tatíkovo auto dávno doma. Doptal jsem se na odpovědného náměstka, ale ten mě poslal do háje, že se vyjadřovat nebude. Tak jsem šel na ředitelku nemocnice. Ta je zase na dovolené. Až její zástupkyně mě vyslechla, rozhořčeně přislíbila vyšetření případu a souhlasila se mnou, že takové praktiky jsou nepřípustné. Slíbila nápravu.

Poslal jsem jí tedy mailem žádost o vyjádření.

Dnes jsem toto vyjádření dostal - nic se nestalo, všechno je v pořádku.

Tatík se prý jen ptal, kam s autem a kde je interna... jo, když se bojíte infarktu, těžko se dá čekat, že budete mluvit jako medik. Prostě chcete k doktorovi a všechno ostatní máte na háku.

Tatík prý souhlasil se zaplacením.... jo, když nevíte, zda vám nebudou za hodinu otvírat hrudník, tak je vám 250 Kč opravdu ukradených. Vlastně vyjádřili se tak, že tatík s nabízenou službou souhlasil... já bych s tím vydíráním v jeho situaci taky souhlasil.

Tatíkovi nebyly omezeny rozumové a volní vlastnosti, byl způsobilý k právním úkonům... vlastně se mohl zvednout, říct doktorovi, že je idiot a jít si přeparkovat auto. Možná to měl udělat.

Tatík měl možnost nepřistoupit na parkování... jak to měl udělat, to už se ve vyjádření nepíše. Mohl požádat zaměstnance nemocnice o přeparkování... a ta cena je tak nesmírně výhodná... jinak se platí stovka na hodinu. To se nad ním slitovali že?

Za tohle u nás platíme 300 miliard do zdravotnictví. Aby, když je vám zle, byl nejdůležitější parkovací lístek. A když se bráníte, ještě vám vysvětlí, že je to standart. Takže až se vám náhodou stane, že budete muset do Vyškovské nemocnice (a zřejmě i do kterékoliv jiné - když je to ten standart), tak si zavolejte rychlou. Pokud tam dojedete sami z posledních sil, vysvětlí vám, že v nemocnici se za parkování platí stovka na hodinu a poučí vás, že si můžete nechat auto na přeplněném parkovišti za branou. A jestli náhodou nemáte infarkt, to je bude zajímat asi až začnete chroptět. Navíc, když považují takové jednání za normální a berou ho jako samozřejmost, nebudou se náhodou navzájem krýt i když vám nechají v břiše špachtli? Abychom se brzy nedověděli, že je to také normální.

Vážená paní Menoušková

Reaguji tímto na náš dnešní telefonní hovor ve kterém jste si vyžádala písemné informace o incidentu, který jsem Vám popsal.

Shodou okolností jsem se včera 27.8.2013 odpoledne stal svědkem této události:

V dopoledních hodinách vaše nemocnice přijala pacienta s podezřením na infarkt. Tento pacient jel ve svém osobním voze do práce na montáž a cestou se mu udělalo nevolno. Cítil tíhu na hrudi, mrtvěly mu prsty na rukou i nohou a špatně se mu dýchalo. Protože se nacházel nedaleko vaší nemocnice, tak pomalu dojel autem až na vrátnici, kde požádal o pomoc.

Zde došlo na první problém se službou na vrátnici, neboť delší dobu trvalo, než byl vpuštěn i s vozem do areálu, aby jej odstavil a mohl být přijat k vyšetření. Obsluhu vrátnice zajímalo pouze to, že vjíždí s autem do areálu a místo aby okamžitě přivolala na místo lékaře, delší chvíli se dohadovala s pacientem, co s vozem a co má vlastně pro pacienta udělat. Nakonec jej vpustila a on odstavil automobil na prvním možném místě - na parkovišti vpravo za vrátnicí.

Vzápětí byl přijat na interní oddělení, vyšetřen a jeho stav byl shledán takový, že již nebyl puštěn ani pro přezůvky do auta, ani pro jiné věci, tím méně nemohl auto přeparkovat před areál nemocnice. Stejně tak auto nepřeparkoval nikdo jiný. Uvedený pacient je ze znojemského okresu, jeho příbuzným proto trvalo několik hodin, než si zajistili dopravu, aby uvedenému pacientovi donesli věci a odvezli auto. Do nemocnice dorazili okolo páté hodiny odpolední.

Když vyřídili všechny potřebné formality a předali pacientovi osobní věci, byli zastaveni na vrátnici vrátnou, která požadovala uhradit parkovné ve výši 250 Kč dle sazebníku. Na můj dotaz, jak je možné požadovat takové přemrštěné parkovné v uvedené situaci, jsem dostal odpověď, že to mohlo být ještě dražší, protože se platí 100 Kč na hodinu. Od pacienta jsem se dozvěděl, že již nemocniční personál za něj v této věci intervenoval, nicméně marně, dokázali mu jen zařídit nižší cenu parkovného - uvedených 250 Kč. V situaci, kdy nevíte, zda vám za chvíli nebudou otevírat hrudník, se pacient nevzpíral a přislíbil uhrazení této částky.

Při odjezdu příbuzných pacienta jsem obsluhu vrátnice vyzval, aby zvážila uvedený postup, protože se mi jevil nemorální, neetický, ba přímo lidsky odporný, ale bylo mi sděleno, že je to standardní postup. Protože se incident odehrál v odpoledních hodinách, nemohl jsem již zkontaktovat nikoho z vedení nemocnice.

Částku jsem osobně uhradil a obdržel jsem lístek o zaplacení, jehož kopii přikládám.

Dnes jsem telefonoval vedoucímu zmíněného oddělení - panu Odrazilovi, který se k věci odmítl vyjádřit a odkázal mě na Vás. Z našeho vzájemného telefonátu jsem nabyl dojmu, že i Vás uvedený postup personálu vrátnice rozčaroval a přislíbila jste mi projednání s vedením nemocnice, zajištění nápravy a vyjádření nemocnice k uvedenému incidentu.

Domnívám se, že nejlepším důkazem vstřícnosti vaší nemocnice bude omluva pacientovi a stornování poplatku za parkování v této věci. Zároveň takový postoj budu považovat za důkaz, že se jednalo o selhání jednotlivce a že se skutečně nejedná o standardní postup vaší nemocnice v podobných případech. Zároveň vyjadřuji naději, že personál vrátnice proškolíte pro případ dalších podobných incidentů.

Pokud bude vyjádření vaší nemocnice v tomto duchu, rád Vám poskytnu číslo svého účtu pro uhrazení uvedeného poplatku a zašlu originál dokladu o zaplacení. Jsem schopen Vám také poskytnout kontaktní údaje na pacienta, ale domnívám se, že z uvedených skutečností si jeho jméno již zjistíte sami.

s pozdravem

Daniel Sterzik

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Purkyňova 36, 682 01 Vyškov


NAŠE ZNAČKA:
930/2013/PPO
VYŘIZUJE/LINKA:
JUDr. Menoušková
VYŠKOV DNE 4.9.2013

Vážený pane,

dne 27.8.2013 jste podával telefonickou stížnost na Vámi uváděné nevhodné chování pracovnice vrátní služby Nemocnice Vyškov, p. o. Podle Vašich údajů se chovala neeticky ba přímo lidsky odporně a požadujete omluvu a vrácení parkovného 250 Kč.

Po prověření uvedené stížnosti a vyslechnutí zúčastněných osob, tj. vrátné, lékařky interní ambulance a všeobecné sestry interní ambulance, Vám sděluji následující:

Pacient Šimša Jaromír byl přijat na interní oddělení 26.8.2013 s tím, že měl skutečně zdravotní problémy. Podle jeho sdělení, které poskytl na příjmové interní ambulanci, dojel do nemocnice osobním automobilem, který zaparkoval u vrátnice a lékařka mu nedoporučila jeho přeparkování. Z tohoto důvodu volala všeobecná sestra Burianová z interní ambulance na vrátnici a bylo dohodnuto, že pro pacienta je výhodnější sazba za celodenní parkování, tj. 250 Kč. Pan Šimša s uvedenou nabízenou službou souhlasil, byl spokojen a poté byl hospitalizován. Jeho rozumové a volní schopnosti nebyly omezeny tzn. že byl způsobilý k právním úkonům.

Podle vyjádření vrátné pí Rozehnalové pan Šimša přijel s osobním vozem k vrátnici, nepožadoval poskytnutí pomoci či přivolání lékaře, ale pouze se dotazoval, kde může zaparkovat a kde se nachází interní ambulance. Vrátnou byl poučen, že před nemocnicí se nachází velké neplacené parkoviště, ale on přesto chtěl zaparkovat v areálu nemocnice. Navíc asi do hodiny po této skutečnosti, přišla k vozu další osoba, která měla klíče od automobilu, pouze z něj něco vyňala, vozidlo nepřeparkovala a opět jej uzamkla a odešla. Domníváme se, že pokud částka 250 Kč, která je stanovena ceníkem nemocnice by byla značně vysoká, pak v průběhu této návštěvy, kdy neznámá osoba měla klíče od automobilu u sebe, mohla jej i přeparkovat. V textu Vaší stížnosti píšete, cituji: "stejně tak auto nepřeparkoval nikdo jiný".

...... Z uvedeného vyplývá, že zaměstnancům nemocnice dáváte za vinu, že automobil nebyl přeparkován. Nikdo ze zaměstnanců nemůže tuto službu pacientovi zajistit, nebyli o to ani požádáni a pochopitelně neměli ani klíče od osobního automobilu.

Závěrem: Při našem telefonním hovoru jsem Vás požádala o písemný záznam z toho důvodu, abychom mohli komplexně posoudit jak se událost stala. Nyní, když zaměstnanci vedení nemocnice mají výpovědi i dalších zúčastněných osob, musíme Vám bohužel sdělit, že pan Šimša měl možnost nepřistoupit na parkování za úhradu, nebo mohl požádat osobu blízkou, které by zapůjčil klíče k přeparkování, popř. mohl o to požádat i jiné zaměstnance.

Z textu Vaší stížnosti vyplývá, že jste nebyl pouhým pozorovatelem této události, ale zřejmě jste osobou, která uhradila 250 Kč při odjezdu v 17 hodin dne 26.8.2013. Tato cena 250 Kč je skutečně výhodnější pro pacienta než hodinová taxa podle ceníku nemocnice. Vrátná se snažila vyjít vstříc panu Šimšovi a zohlednit jeho případnou zdravotní indispozici. Současně Vám musíme sdělit, že parkovné v ceníku je běžnou záležitostí ve všech zdravotnických zařízeních (zdůrazněno redakcí BL). Není ani přemrštěně vysoké a řada pacientů zde ponechává na placeném parkovišti svá osobní vozidla i při dlouhodobých hospitalizacích, neboť se jedná o místo v areálu, které je pokryto pojistnou smlouvou.

Dnešního dne jsem od Vás dostala urgenci na Vaši stížnost, ke které sděluji, že na vyřízení podobných stížností máme 30 dnů. Přesto se snažíme vše vyřídit v co nejkratší době. Vzhledem k řádné dovolené zaměstnankyně na vrátnici, ji nebylo možné vyslechnout dříve. Je nám líto, že jste nebyl se službami naší nemocnice spokojen, ale máme řadu jiných děkovných dopisů, které svědčí o tom, že naši zaměstnanci pracují dobře a kvalitně.

S pozdravem

JUDr. Taťána Menoušková
právně personální náměstek
Nemocnice Vyškov, p. o.
Poznámka redakce: Od 31. prosince 2008 je parkování pro pacienty a návštěvníky nemocnic ve Skotsku zadarmo. Ministr zdravotnictví Neil Young tehdy řekl: "Ve Skotsku se přidržujeme zakladatelských principů britského státního zdravotnictví. Chceme služby, které jsou pro všechny občany zadarmo. Nechceme na občanech vydělávat." ZDE V Anglii se šíří protesty proti placenému parkováni u nemocnic, neboť to postihuje nejslabší členy společnosti, především staré lidi a důchodce s minimálním příjmem. Kromě Skotska je parkování u nemocnic zadarmo i v Severním Irsku a ve Walesu.

0
Vytisknout
12557

Diskuse

Obsah vydání | 9. 9. 2013