Zostuďte pana Putnu, pane Zemane

17. 5. 2013 / Bohumil Kartous

čas čtení 2 minuty

Jsem přesvědčen, že ani panu Putnovi, ani nikomu jinému nebude vadit, když prezident zveřejní důvody, proč se rozhodl k tak extraordinárnímu kroku, jako je odmítnout udělení profesury, v němž prezident hraje de facto pouze roli náhodně zplnomocněného posvětitele, ceremoniáře nebo servisního pracovníka, jak je komu bližší.

I otázka udělování profesur je navýsost akademickým tématem, tudíž se, pane Zemane, chovejte podle akademických pravidel. V tom případě tedy nebuďte natolik úzkostně přecitlivělý, což ostatně nijak neodpovídá vašim běžným zvykům, a zostuďte pana Putnu; i přesto, že se domníváte, že zveřejnění důvodů pro neudělení profesury mohou něco takového způsobit. Akademické diskusi je vlastní maximální otevřenost a možnost pracovat s fakty, nikoliv s neohrabaným diplomatickým klišé.

Jak už bylo řečeno Borisem Cvekem, je to vlastně zajímavý okamžik, v němž je možné diskutovat, jak je vlastně nakládáno s akademickými tituly. Ale to jedině za předpokladu, že se dozvíme důvody, které vedou prezidenta k tomu, aby o nároku na profesuru pochyboval. Zeman aplikuje ten stejně neuvěřitelný, drzý a zároveň tak přihlouplý princip, jako jeho předchůdce ve svém svévolném, imperialistickém rozhodnutí nediskutovat o udělení amnestie. Klaus dokonce jisté důvody zveřejnil, byť z nich bylo možné usoudit, že ten, kdo takto argumentuje a přitom amnestii v dané podobě udělil, nemá kvalifikaci ani k rozhodování na úrovni okresního fotbalového přeboru, natož na úrovni nejvyššího ústavního činitele.

Možná se Zeman bojí právě toho, aby z jeho důvodů nevyplynulo totéž. Pokud však neřekne nic, měl by být považován za naprosto nedůvěryhodného a své funkce zneužívajícího člověka.

Měl by také zabránit interpretacím. Neúspěšný prezidentský kandidát Schwarzenberg už přišel se svou expertízou, že se jedná o snahu persekvovat katolické myslitele. Domnívám se, že je to hloupost, a dle mého je to jen tak, že Miloš Zeman je dětinsky pomstychtivý ubožák. Svůj názor nezměním do té doby, než prezident zveřejní své jistě exaktně argumentované důvody pro své jednání. Nezbývá, než českým politikům neustále opakovat, že jsou veřejnými činiteli a že jejich odpovědnost má být primárním hlediskem, které musí mít stále na paměti. Neustále si to nedokážou vštípit.

0
Vytisknout
9980

Diskuse

Obsah vydání | 17. 5. 2013