Exekutorská komora České republiky

Exekutor není příčinou dlužníkových potíží

4. 5. 2012

čas čtení 2 minuty

Návrh na odklad exekuce je relevantním procesním prostředkem obrany, kterého může dlužník využít. Načrtnutý způsob je však více než nevhodný, píše Petra Báčová, mluvčí Exekutorské komory ČR.

Pominu-li právní stránku věci, čistě obsahově jde o nesmysly. Zarážející je už jen samo úvodní konstatování, že si autor textu utvořil názor podle zpráv z médií, sociálních sítí a referencí od známých. O základních principech exekučního řízení evidentně nic neví. Za alarmující považuji přiznání, že si někdo tvoří názor na základě domněnek zprostředkovaných sdělovacími prostředky. Soudní exekutoři jsou nuceni čelit velkému množství mýtů a mediálních klišé, nikoliv pověsti, kterou by jim kazila skutečná provinění či pochybení. Ve většině případů jde o mediální zkreslení, zkratky a fauly. Autor textu také zapomíná na fakt, že exekutor není příčinou problémů dlužníka. Ty vznikají dávno před exekuční fází. Exekutor je jen logickým vyústěním situace, musí uposlechnout rozsudku soudu. Pokud soud nařídí exekuci a pověří exekutora výkonem svého rozhodnutí, musí exekutor konat.

Článek je skupinou paranoidních obav, které mají kořeny v hrubé neinformovanosti a neracionálním přístupu. Každý by měl apelovat na odpovědnost dlužníků k jejich závazkům, nikoliv na jejich emocionální nestabilitu. Vzbuzovat ve veřejnosti strach z exekucí je jen známkou vlastního komplexu. Lidé nemusejí mít strach z exekutorů, ale z dluhů.

Závěrem mi ještě dovolte připomenout, že návrh na odložení exekuce podaný tímto způsobem nemůže být žádným soudním exekutorem akceptován. Jde o naprosté nepochopení tohoto obranného prostředku. Exekutorská komora chce proto zvýšit informovanost veřejnosti i v tomto ohledu. Chystáme řadu osvětových akcí, mimo jiné brožuru podání pro účastníky řízení. V ní najdete např. správnou podobu návrhu na odložení exekuce.

Petra Báčová

tisková mluvčí

Exekutorská komora ČR

0
Vytisknout
6840

Diskuse

Obsah vydání | 7. 5. 2012