Chtít je jedna věc, realizovat druhá

12. 7. 2011 / Jiří Baťa

Novinky.cz, ale i TV Prima dne 8.7.2011 zveřejnily zprávu, že úředníci ministerstva vnitra nedoporučili vládě usilovat o zákaz KSČM.Podle vyjádření mluvčího ministerstva vnitra Pavla Nováka stávající právní analýzy nedávají dostupné materiály a podklady příliš šancí k tomu, aby KSČM mohla být zrušena. Tuto či tyto skutečnosti nelibě nese iniciátor vypracování analýzy, předseda regionálního výboru Sněmovny poslanec Stanislav Polčák (TOP 09). Na výsledek analýzy reagoval tím, že předá informaci pěti ministrům TOP 09 s tím, že by bylo vhodné tento materiál vrátit ministerstvu vnitra k dopracování a doplnění o další podklady, o které se postarají jiné složky.

Tím měl na mysli především BIS, která se podle Jana Šubrta, může cestou civilní kontrarozvědky podílet na získávání informací, svědčících o případných protizákonných aktivitách komunistů. To by bylo bomba! Přesto tomu dost dobře nerozumím. Pan Polčák se na jedné straně dožaduje zrušení KSČM, současná analýza mu však nějak tuto možnost neumožňuje a proto se bude domáhat získání dalších podkladů, které by zrušení umožnily.

Na druhé straně tentýž S. Polčák svůj záměr upřesňuje: " Tady nejde o zákaz, ale o pozastavení její činnosti do doby, než se vzdá svého názvu komunistická" uvedl. Aby poněkud otupil hrany svého podivného požadavku dodal: " Úředníci na ministerstvu vnitra to trošičku nepochopili," domnívá se pan Polčák. Je tedy otázka, zda pan Polčák ví, co vlastně chce, co mu na KSČM vadí a co je podstatou jeho úsilí o její zrušení. Věc se totiž vyvíjí poněkud jinak, než by si pan poslanec přál.

BIS, o které se nepřímo vyjádřil pan Polčák, může získávat informace o případných protizákonných aktivitách komunistů . K věci se vyjádřil i J.Šubrt (tiskový mluvčí BIS) který upřesnil, že se zpravodajsky dlouhodobě zabývají všemi aktivitami, u kterých je podezření, že směřují k destabilizaci a odstranění daného politického systému a ústavního pořádku a podporují rasismus, xenofobii a antisemitismus. Nevím, zda pan Polčák nachází na těchto slovech něco evidentního, pozitivního a relevantního, co by mohly být argumentem či podkladem byť jen jako záminka k záměru zrušení KSČM.

Nejsem a ani nechci být advokátem KSČM, ale chci zde z principu upozornit na politickou, ale i trestně právní "(ne)spravedlnost". Již z laického pohledu a dostupných informací, vzhledem k "dlouhodobému" zájmu BIS o takové a podobné aktivity skupin či stran, nebyla KSČM dosud žádným způsobem z takových či podobných aktivit podezřelá, natož nařčena. To by se jistě již dávno projevilo, o tom nepochybuji. Čeho chce tedy pan Polčák dosáhnout, je mi záhadou. O podobný krok před cca dvěma roky se pokusil i politický chameleón, jinak senátor za TOP 09 Štětina. Také bezúspěšně.

Záhadou je mi však také postoj celé řady politiků k věcem, které zcela evidentně porušují platné zákony, notabene Ústavu ČR. Je k tomu dostatek důkazů (http://amail.centrum.cz/) i když ne všechny podněty mohou být v daný moment (vzhledem k mizernému stavu naší politické scény a příslušných státních orgánů) realizovatelné k podání oznámení o spáchání trestného činu. O těchto jevech, neřku-li faktech, však existuje dostatek indicií a bylo by jen na právnících a soudcích, potažmo na jejich chápání demokracie, jak by k těmto oznámením přistupovali, či se jich ujali. Vzhledem k tomu, že dnešní policie, státní zastupitelství ani justice není, bohužel, zcela bez vlivu na politiku a naopak, lze jen stěží věřit tomu, že by se našel byť jediný státní zástupce, právník nebo soudce, který by do toho šel s otevřeným hledím. Proto se mlčí a trpí vše přesto, že veškeré indicie o páchání trestné činnosti ze strany vlády a politické garnitury jsou více jak zřejmé. O co jde?

Není nic mimořádného, že někteří politici pro stromy nevidí les. Tak se jeví i snaha pana Polčáka. KSČM je mu trnem v oku, (zřejmě pro to má své osobní důvody), ale měl by se zbavit ješitnosti a iluze (či spíše zbožného přání), že by KSČM mohla být organizací, resp. stranou, která bude sledovat zájmy jiné, než které má veřejně dostupné ve svém programu, tedy zájmy v duchu (a zde existuje výrazná výjimka od pravicových, vládnoucích stran), skutečné demokracie. Alespoň já jsem nic negativního na činnosti KSČM dosud neshledal, nemluvě o jejím stabilním postavení ve výzkumech veřejného mínění. Je-li některým politikům proti mysli vystoupení poslankyně za KSČM Semelové, mají na to právo. Stejné právo však má i jmenovaná v tom, že jí Ústava umožňuje uplatnit právo na svobodu slova. Pokud to ovšem řekla sama za sebe, vyjádřila svůj názor, nelze za to vinit celou stranu. I v tom je podstata pravé demokracie.

Občané jsou (i když se to nezdá) dostatečně všímaví a proto jim také neušlo, že např. ve veřejných a oficiálních vyjádřeních a stanoviscích představitelů vlády o stavu naší ekonomiky, jako např. premiéra Nečase, ministra Kalouska a dalších bylo (z pohledu trestního práva) mj. evidentně prezentováno jako šíření poplašné zprávy (viz řecká cesta), založené na neopodstatněných a lživých prohlášeních. A přesto se nenašel nikdo, kdo by to pojal alespoň jako podezření ze spáchání trestného činu a učinil příslušné oznámení! Nic, ticho po pěšině, není na to zřejmě vhodná doba. U komunistů se hledá špendlík v kupce sena, aby se našel důvod, proč je zrušit, případně podle druhé verze pana Polčáka, jejich činnost alespoň dočasně pozastavit. Současná KSČM sice evidentně nikomu neškodí, spíše vadí, ale naopak, v jistých případech (volby prezidenta Klause) byly jistým kruhům dobrá.

Ale kdo chce psa bít, vždy si hůl najde. O zjevných nepravostech, nemorálnostech, protiprávních a nezákonných jednáních, porušování volebních programů, skandálech, aférách a jiných excesů vlády a pravicových politiků, se jaksi nemluví. Pokud ano, tak jen šeptem. Je pro to mnoho důvodů a také mnoho jiných skandálů a afér, které dostatečně zastřou či zakryjí zmíněné trestněprávní jednání politických špiček. Jsem ale přesvědčen, že stejně, jako se dnes (s odstupem času) účelově (Štětina a další, případně i Polčák) vytahují na světlo protizákonné a jiné aktivity totalitní režimu a tehdejší KSČ, dojde na totéž dříve či později na současné politiky. Spravedlnost je jen otázka času, nebo jak se říká: "Boží mlýny melou pomalu, ale jistě!"

0
8115

Diskuse

Obsah vydání | 13. 7. 2011