Znečištění vzduchu může způsobit problémy s učením a pamětí, ale i depresi

13. 7. 2011

Dlouhodobé působení znečištěného vzduchu může vést k fyzickým změnám v mozku, stejně jako k problémům s učením a pamětí, a dokonce k depresi, ukazuje nový výzkum.

Zatímco předchozí studie prokázaly, že znečištěný vzduch poškozuje srdce a plíce, studie týmu vedeného Laurou Fonken z Ohio State University reprezentuje dlouhodobý výzkum negativních vlivů na mozek.

Výsledky ukázaly, déletrvající vystavení účinkům znečištěného vzduchu může vyvolat viditelné negativní změny na mozku, které způsobují celou řadu zdravotních problémů. To může mít důležité a nepříjemné implikace pro ty, kdo žijí ve znečištěných městských oblastech.

Při předchozích testech na myších bylo zjištěno, že jemné částice způsobují v těle rozsáhlé záněty a mohou souviset s takovými problémy jako je vysoký krevní tlak, cukrovka a obezita. Nová studie rozšířila výzkumný zájem také na mozek.

V tomto případě byly testované myši vystaveny buď filtrovanému nebo znečištěnému vzduchu šest hodin denně, pět dnů v týdnu, po dobu deseti měsíců. Znečištěný vzduch obsahoval pevné částice o rozměru kolem 2,5 mikronu, toho typu, jaké produkují auta, továrny a jaké se vyskytují v přírodním prachu. (Jde o velikost rovnající se asi třetině tloušťky lidského vlasu.) Tyto částice se mohou dostat hluboko do plic a dalších tělesných orgánů. Koncentrace částic se rovnala koncentraci v některých znečištěných městských oblastech.

Po deseti měsících byly obě skupiny myší vystaveny behaviorálním testům. Myši vystavené znečištěnému vzduchu prokázaly nižší schopnost učit se v nové situaci a méně často si pamatovaly, co se naučily.

Při jiném testu myši vystavené znečištění vykazovaly chování odpovídající depresi častěji než ty, které dýchaly čistý vzduch.

Posléze byly zjištěny rozdíly v oblasti hipokampu odpovědné ze učení, paměť a náladu. Myši vystavené znečištění vykazovaly výrazně jednodušší stavbu nervových buněk hipokampu než myši z kontrolní skupiny.

Hipokampus je oblast mozku mimořádně citlivá vůči zánětlivým procesům, jaké právě vyvolávají mikroskopické prachové částice.

0
Vytisknout
4426

Diskuse

Obsah vydání | 15. 7. 2011