Britské listy se ohrazují proti tvrzení Miloše Zemana

24. 1. 2013

čas čtení 4 minuty

Britské listy se musí ohradit proti tvrzení Miloše Zemana v "prezidentské" diskuzi na ČT 24, že zveřejnily informaci z Süddeutsche Zeitung o podpoře Bernda Posselta kandidátovi na prezidenta Schwarzenbergovi. Není to pravda.

Jméno Posselt použily Britské listy naposledy 30. 05. 2012 v článku Petra Uhla: "Etnická sprostota České televize..." Skutečnost je dohledatelná pomocí internetového vyhledávače.

Britské listy se ovšem musí stejně důrazně ohradit i proti útočné dezinterpretaci tohoto dementi Lidovými novinami, které tvrdí, že Britské listy "usvědčily Zemana ze lži". Lidové noviny se nezachovaly férově. Lež je vědomé tvrzení nepravdy. Britské listy nemají důkaz o tom, zda Miloš Zeman zmíněný výrok pronesl, protože se o něm domníval, že je pravdivý, anebo zda, jak tvrdí Lidové noviny "lhal". Britské listy nicméně velmi pochybují, že Zeman záměrně lhal ve věci, v níž musel být z nepravdy za pět minut usvědčen.

Pravdou zůstává, že nejen Süddeutsche Zeitung, ale i další německé a rakouské deníky zaznamenaly otevření diskuze o Benešových dekretech v duchu sudetoněmecké rétoriky Karlem Schwarzenbergem v diskuzi s Milošem Zemanem. Citovaly přitom například tiskovou zprávu poslaneckého klubu rakouské lidové strany ÖVP a jejího mluvčího pro otázky "vyhnání", poslance Michaela Hammera.

Podle něj by Schwarzenbergovo vítězství v prezidentských volbách nabídlo historickou šanci, že otázka vyhnání bude vyřešena, za toto bezpráví bude oficiálně převzata odpovědnost a také odpovídajícím způsobem odškodněno. "Je to další znamení toho, že v Čechách zjevně vzrůstá počet těch, kteří jsou zainteresováni na seriózní úpravě (Aufarbeitung) tohoto bezpráví. Volební vítězství Karla Schwarzenberga by bylo také znamením toho, že sudetská otázka bude v Čechách vyřešena," uzavřel Hammer. Vídeňský list Die Presse přitom citoval údajný výrok Karla Schwarzenberga, že "Zeman a Klaus tvoří silovou skupinu, která brání přehodnocení poválečného vyhnání Sudetských Němců". Jsou to skutečnosti, o nichž by asi měli voliči vědět a mělo se o nich v pořadu seriózně diskutovat - Schwarzenberg měl být dotázán, aby své údajné postoje, jak je cituje Die Presse, vysvětlil.

Nejde o mediální manipulaci, většina českých voličů podporuje pravici

24. 1. 2013 / Lukáš Holeček

čas čtení 14 minut

Levice ze vzájemného měření sil obou táborů nevychází jako vítěz, což může snadno platit i pro příští volby sněmovní. Nic totiž není méně jisté, než že v České republice povládne od roku 2014 skutečně levicová vláda, ať už dnešní průzkumy tvrdí cokoliv. Pokud s tím chce levice něco dělat, nestačí se utěšovat falešnou představou, že rozhodující část obyvatelstva má dlouhodobě na své straně, avšak tato tendence se ve volbách neprojevuje kvůli jakémusi mediálnímu spiknutí.

Nepochybuji, že všemožných komentářů, zpráv a agitek na téma premiérové přímé prezidentské volby má už valná většina čtenářů plné zuby a spíše než cokoliv jiného se těší, až bude celé to politické běsnění za nimi. Přesto nemůžu jinak a i já musím dát tímto textem průchod svým myšlenkám týkajícím se tohoto bizarního představení, neboť mám neodbytný pocit, že levicově orientovaná část společnosti podléhá při analýze voleb silnému sebeklamu. A to sebeklamu ve věci na těchto volbách určitě nejzásadnější a nezajímavější, totiž úspěchu Karla Schwarzenberga.

K videím, jaká vznikají na internetu, se už opravdu nedá dodat nic

24. 1. 2013 / Jan Čulík

čas čtení 4 minuty

Všechno už bylo řečeno. Čtenáři a autoři nám dál posílají příspěvky, proč volit či nevolit toho či onoho kandidáta, jenže je odmítáme, protože všechny argumenty už byly vysloveny.

Nejpozoruhodnějším a nejnebezpečnějším rysem těchto voleb je však především mediální kampaň pro Karla Schwarzenberga, která projevuje vysoké rysy iracionality. Pohled na stárnoucí osazenstvo irelevantního pražského PEN Klubu, které odhodlaně třaslavým hlasem zpívá "Kníže má k lidu blíže" na nápěv stalinské písně "Teď už máme, co jsme chtěli", je zcela absurdní. Člověk měl v minulosti pocit, že si těchto lidí může vážit kvůli jejich intelektuální potenci, když jsou to snad spisovatelé. Teď to úplně zmizelo. Co se stalo s českou společností, že její někdejší intelektuální avantgarda opustila hrdé plebejské demokratické principy, které českou společnost kdysi charakterizovaly, a vzývá "aristokratičnost" údajného "knížete"? Který samozřejmě "blíže" k lidu nemá, za jeho žoviální maskou se skrývá naprostý nezájem o českého občana, politická turistika a bezmyšlenkovité schvalování požadavků mocných, které poškozují českou společnost. K jakým mentálním krokům museli tito příslušníci "inteligence" přistoupit, aby se z nich stala tato nemyslivá karikatura? Co ty lidi motivuje, aby ze sebe veřejně udělali nekritické idioty? Je to nesmírně zajímavé.

Z ukázek druhých dvou videí vyplývá totéž. Jak na to upozornil Jiří David, kampaň pro Schwarzenberga se stala popkulturním jevem. Kampaň zneužívá povrchně nejrůznějších, často zcela protikladných, prvků současné populární kultury, zbavuje je obsahu a zaměřuje je bez jakéhokoliv myšlenkového kontextu na podporu Karla Schwarzenberga. Reklamní kampani se podařilo u některých lidí v českém prostředí vytvořit představu, že popkulturní podpora Karla Schwarzenberga je prostě módní, a kdo chce být v módě, podporuje Karla. Z videí však vyplývá úplně jasně, že skutečná postava Karla Schwarzenberga prostě té kampani vůbec neodpovídá, reálné záběry "Karla", ošívajícího se, váhajícího, stárnoucího, necharismatického a nefotogenního člověka se do popkulturní kampaně vůbec nehodí. Fascinující je, že stoupencům "Karla" to nevadí - jsou úplně mimo realitu.

Že například Schwarzenberg na ministerstvu zahraničí toleroval korupci a nehnul prstem, když byl z ministerstva vyhozen Jakub Klouzal, který ji zdokladoval. No a co? Stoupencům Karla Schwarzenberga to nevadí, že budou mít takového prezidenta. Klouzalovo video, upozorňující na tyto skutečnosti je téměř zcela ignorováno. Přitom třeba v Británii by ministr, který na svém ministerstvu toleruje korupci, rychle skončil ve vězení, jak to dokládají osudy různých policejních činitelů a novinářů z Murdochova impéria.

Problém ovšem je, že o těchto věcech můžeme zde racionálně psát znovu a znovu - nebude to mít žádný vliv. Lidé, kteří podporují Karla Schwarzenberga, nejsou přístupni logickým argumentům. Argumentovat logicky je zbytečné - nepochopí to. Je to házení hrachu na zeď. Diskurs probíhá jinudy než prostřednictvím logického myšlení. S logickým myšlením či s fakty se tato podpora nikdy nesetká.

Už jsme tady mnohokrát psali, a potvrdil to i Václav Bělohradský, že bez ohledu na výsledky voleb je tato prezidentská předvolební kampaň obrovským úspěchem mediální manipulace. Úroveň velké části české populace je dnes tak nízká, že jsou tito lidé naprosto nepřístupní jakékoliv logické argumentaci, takže podléhají sugesci uměle vytvořených simulaker přesně podle potřeby a záměrů mediálního průmyslu.

Je to velmi špatná zpráva pro věc demokracie v České republice: Je zjevné, že se lidi nechají bezmyšlenkovitě mediálně zmanipulovat, o argumenty vůbec nejde, tito lidé prostě nejsou zvyklí na to být informováni o věcných skutečnostech a budou bez znalosti věci rozhodovat emocionálně proti vlastnímu zájmu. Už se tak vlastně stalo a je to nenapravitelné, když se do druhého kola voleb dostali Schwarzenberg a Zeman.

Výhledy České republiky nevidím příliš dobře. Soudě podle této prezidentské kampaně, občané nejsou vůbec schopni střízlivě zhodnotit svou situaci a bránit svá práva. Chudnoucí a ožebračovaná Česká republika bude zřejmě i v budoucnosti pod vlivem mediálních kampaní nadšeně hlasovat pro osoby, které ji budou dále bezostyšně ožebračovat.

NEETICKÝ LOBBING PHARMAFIRMY VE PROSPĚCH KARLA SCHWARZENBERGA:

Lékaři pro Karla: Čekárny jsou, bohužel, díky chřipkám plné. Pověste tam, proč volit knížete.

24. 1. 2013

čas čtení 1 minuta

Lékaři mají ve společnosti velkou vážnost, stejně jako vysokoškolští učitelé a vědci. Mnohem, větší než novináři, umělci a samozřejmě než politici. Vyvěšení petice (podepsanou vysokoškolskými učiteli, vědci a lékaři) v ordinacích by mělo jistě mít velký vliv. Nicméně si myslíme, že bez ohledu na politické názory, je to za hranicí lékařské etiky, a možná i zákona.

doc. MUDr. Jiří Kofránek, CSc. 1.LFUK
prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc., 1LFUK, člen předsednictva České lékařské společnosti

Pouze dva lékaři - pedagogové se tímto způsobem distancovali od žádosti spoluzakladatele a jednatele společnosti MUCOS Pharma CZ Jiřího Walda, distributora Wobenzymu, který spolupracuje se štábem Karla Schwarzenbergera. Ten obeslal stovku lékařů, podnikatelů a pedagogů, včetně doc. PhDr. MUDr. Jan Payna, neurologa a filosofa, který zároveň učí lékaře etiku, tímto prohlášením:

Dne 24. ledna 2013 12:23 Jiří Wald napsal(a):Lékaři pro KarlaVážení, celá řada osobností z oblasti zdravotnictví se rozhodla v druhém kole prezidentské volby podpořit Karla Schwarzenberga. Jejich slova si Vám dovolujeme poslat s žádostí o další šíření. Protože volby jsou již tento pátek a sobotu, budeme vděční za vytištění a zanechání dokumentu na veřejném místě, kde si je budou moci přečíst i ostatní. Nepochybuji o tom, že čekárny jsou, bohužel, díky chřipkám plné. Děkujeme. S pozdravem JW

Rektor Karlovy Univerzity:

Organizátoři petice za Schwarzenberga na Karlově univerzitě neporušují zákon

24. 1. 2013

čas čtení < 1 minuta

Reakce rektora Karlovy univerzity na dotaz Britských listů:

Není mi známo, že by v současnosti na půdě UK nebo s využitím jejích prostředků někdo zakládal či organizoval činnost politických stran a politických hnutí. Je mi známo, že řada občanů zaměstnaných na UK využila své právo na veřejné vyjádření prostřednictvím "Prohlášení vědců, lékařů a VŠ učitelů k volbě prezidenta".

Jde ovšem o jejich soukromou aktivitu, která není realizována na půdě UK ani s využitím její infrastruktury.

S pozdravem

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor Univerzity Karlovy v Praze

Pozn. red.: Petice žádá, aby se signatáři identifikovali svou pracovní adresou. Není nám jasné, jak se mohou signatáři identifikovat pracovní adresou bez využívání infrastruktury Univerzity Karlovy.

Rektor Hampl tvrdí, že aktivisté nevyužívají infrastruktury Karlovy univerzity. Není to pravda.

24. 1. 2013

čas čtení 1 minuta

Rektor Karlovy univerzity Hampl sdělil Britským listům, že organizátoři peticí a prohlášení za jednoho z kandidátů prezidentských voleb nevyužívají infrastruktury univerzity. Z níže uvedeného adresáře prohlášení "Lékaři pro Karla" vyplývá, že to zřejmě není pravda.

(V rámci ochrany osobních údajů jsme zkrátili jména držitelů emailů a zachovali pouze domény. Z mailů je jasné, že se k šíření prohlášení využívá technická infrastruktura nejen Karlovy univerzity, ale i jiných českých univerzit.)

Od: Jiří Wald
Datum: 24. ledna 2013 12:23
Předmět: FW: Lékaři pro Karla

Komu: J.Dl@czp.cuni.cz, l.h@fjfi.cvut.cz, s@etf.cuni.cz, ml@lf3.cuni.cz, m bl@ksa.zcu.cz, 1@mail.muni.cz, c@lf1.cuni.cz, j@lf1.cuni.cz, f@etf.cuni.cz, fif@ff.cuni.cz, o@pedf.cuni.cz, p@lf1.cuni.cz, p@lf1.cuni.cz, ha@etf.cuni.cz, t@lf1.cuni.cz, h@cts.cuni.cz, , p@lf2.cuni.cz, hl@fjfi.cvut.cz, h@lf1.cuni.cz, jh@med.muni.cz, h@etf.cuni.cz, k@tunw.upol.cz, k@cmtfnw.upol.cz, (...)

Vážení,

celá řada osobností z oblasti zdravotnictví se rozhodla v druhém kole prezidentské volby podpořit Karla Schwarzenberga. Jejich slova si Vám dovolujeme poslat s žádostí o další šíření. Protože volby jsou již tento pátek a sobotu, budeme vděční za vytištění a zanechání dokumentu na veřejném místě, kde si je budou moci přečíst i ostatní. Nepochybuji o tom, že čekárny jsou, bohužel, díky chřipkám plné.

Děkujeme.

S pozdravem

JW

Z jedné české střední školy

"Chcete, aby tu znovu vládli komunisti? Pak volte Zemana!"

24. 1. 2013

čas čtení 3 minuty

Bohužel píše stále větší množství lidí, kteří se bojí podepsat svým jménem. Bez závažných důvodů anonymní příspěvky nepublikujeme, avšak tento je myslíme natolik pozoruhodný, že uděláme výjimku:

Mladé generaci je vsugerováván názor, že se vlastně jedná o jakousi revoluci, s neposkvrněným knížetem v čele. Že se jedná o jakýsi solitér bez jakýchkoliv vazeb na politické struktury. Kdosi, kdo za nic nemůže a je čistý jak lilium.

Moje osmnáctiletá dcera mi dnes vyprávěla, jakou politickou masáží prochází studenti na jejich gymplu. Na občasné zdůrazňování knížecích zásluh si z úst kantorů v posledních dnech si již zvykla. Ale dnes měli celou vyučovací hodinu předmětu společenské vědy věnovánu volbě páně prezidenta.

Paní profesorka začala... rádoby neutrálně.

Studenti si vyslechli, jak od sametové revoluce bylo vše sametové až do té strašlivé události, ze které se naše země dosud nevzpamatovala a s jejímiž důsledky se dodnes potýkáme. Tou událostí byla OPOZIČNÍ SMLOUVA. Ta ohrozila mladou demokracii v samých základech a právě teď nastává chvíle, kdy se rozhoduje mezi tím, zda budeme demokratickým státem nebo se vrátí k moci KOMUNISTÉ !!!

Český P.E.N. klub podporuje Schwarzenberga zpěvem

24. 1. 2013

čas čtení < 1 minuta

Pozn.ŠOK Zpěv je na motivy budovatelské písně "Budujeme", známé také jako "Tak už máme, co jsme chtěli, do rachoty zvesela!" - hudba: Václav Dobiáš původní text: František Halas (Český revoluční zpěvník. Praha: SNKLHU, 1953. Sig. NK ČR 59 G 2833, Hud. odd.) - Teď když máme, co jsme chtěli, │ do rachoty zvesela! │ Ať těm, kteří za nás mřeli, │ žádný hanbu nedělá.│ Ref.: Vyhrňme si rukávy, když se kola zastaví, │ hej rup! Hola hej! Hej rup! │ Hola hej! Do práce se dej!...

Vážení občané, zbláznili jste se

24. 1. 2013 / Boris Cvek

čas čtení < 1 minuta

Dospěl jsem k názoru, že Schwarzenberg i Zeman jsou oběti tohoto národa. Jejich vlastní debaty a postoje jsou poměrně umírněné, civilizované, inteligentní. Jsou schopni se omluvit jeden druhému, jsou schopni zastávat spolu i poměrně nepopulární názor, že homosexuální páry mají právo na adopci dětí (pukněte vztekem lidovci), jsou schopni spolu souhlasit a zároveň respektovat nesouhlas.

Ale "lid" (nikoli média nebo někdo jiný), kam řadím i "osobnosti", různé generály a odbojáře a PEN klub, z toho poměrně kultivovaného zápasu udělal orgie nacionalismu, devótnosti a nenávisti.

Bohužel se obávám, že sborový zpěv Vaculíka a spol. není ironie. Ale i kdyby ironií byl, myslím, že při volbě mezi Zemanem a Schwarzenbergem by PEN klub neměl být na žádné straně. Poselství PEN klubu k současné prezidentské volbě bych si představoval v lakonické podobě: "Vážení občané, zbláznili jste se."

Zaměstnankyně Divadla Na zábradlí:

"Hrdě nosím v divadle placku Volím Karla!"

24. 1. 2013

čas čtení 1 minuta

Jsem zaměstnankyní Divadla Na zábradlí a musím říct, že jsem byla šokována, když jsem si přečetla Váš článek o nátlaku vedení divadla na jeho zaměstnance ohledně volby prezidenta. Mohu Vás ujistit, že k ničemu takovému nedochází - Divadlo dává všem zaměstnancům možnost se sami rozhodnou a sami prezentovat své názory.

Hrdě nosím "placku" s nápisem VOLÍM KARLA i ve chvíli, kdy uvádím diváky do sálu. A pravidelně se setkávám i s dotazem, jedná -li se o oficiální postoj divadla, či zdali jej nosím z donucení. Ne, nosím jej proto, že je to můj názor.

Ano, v našem divadle podporuje Karla Schwarzenberga pravděpodobně více zaměstnanců než Miloše Zemana. Ale je to čistě jejich názor, rozhodně ne donucení ze strany vedení.

Tento článek není ničím jiným než sprostým, lživým pamfletem na úrovni nejnižšího bulváru. Ač by pravděpodobně bylo na místě se vedení divadla za toto šíření lží omluvit, mám pocit, že tímto klesla Vaše úroveň natolik, že se toho nejspíš nedočkáme. Jedná se o můj názor, nikoliv o postoj Divadla Na zábradlí.

S pozdravem

Barbora Truksová

uvaděčka DNz, studentka FF UK

Odpověď Karla Dolejšího: Kdo v této zemi zažil tzv. "komunismus", tomu nebude nikdy "hrdé nošení placky" s kýmkoliv ve veřejné kulturní instituci připadat normální.

Normální je nemíchat stranické preference do kultury, protože jinak se zase skončí u persekuce umělců i dalších lidí s jinými názory.

Stranická politika přece do divadla vůbec nepatří.

Ladislav Hampl: V Divadle Na zábradlí nejsou herci podrobováni politickému tlaku

24. 1. 2013

čas čtení 1 minuta

Jmenuji se Ladislav Hampl a členem divadla Na zábradlí jsem již devátým rokem.

Rád bych se vyjádřil k Vašemu článku s titulkem Nátlak" z 21. 1. 2013. Píšete, že na nás vedení divadla vyvíjí nedemokratický nátlak vzhledem k volbě prezidenta České republiky.

A že, cituji: "Podmiňují setrvání v angažmá volbou Karla Schwarzenberga a také veřejným prohlášením, že dotyční herci stojí za Karlem."

Na konci Vaší "zprávy" nabízíte možnost vyjádřit se hercům z divadelního souboru. Rád bych se tedy vyjádřil a nikoliv anonymně. Doufám, že ačkoliv není má odpověď vodou na Váš mlýn, bude můj email také zveřejněn.

Ředitelka Divadla na zábradlí

"Nejsem si vědoma žádného nátlaku na zaměstnance"

24. 1. 2013

čas čtení < 1 minuta

Vážená redakce,

dnes jsem se z vašeho deníku dozvěděla, že Divadlo Na zábradlí "vyvíjí nedemokratický nátlak a podmiňuje setrvání v angažmá volbou Karla Schwarzenberga". Jsem ředitelkou tohoto divadla a jako statutární orgán organizace mohu jen já sjednávat i ukončovat pracovní smlouvy. Nejsem si vědoma jakéhokoliv nátlaku na zaměstnance nejen v případě volby prezidenta ČR; jejich společensko-politické smýšlení je zcela mimo dosah mých kompetencí a jakýkoliv nátlak tímto směrem je pro mne osobně nepřijatelný. Právě v Divadle Na zábradlí, působišti bývalého prezidenta Václava Havla, bych považovala takové postupy za nemravné!

Doubravka Svobodová

ředitelka Divadla Na zábradlí

SOFISTIKOVANÁ REKLAMA:

Ukážu ti výstřih a ty pookřeješ...

24. 1. 2013

čas čtení < 1 minuta

Pozn. JČ: Něco tak vulgárního a sprostého se skutečně vidí málokdy. Počínaje hlasem zoufalkyně, který zní opravdu, jako by to byl hlas kurvy...

Pozn. ŠOK: Herečka Berenika Kohoutová (20), která tvrdí "S chlapy to umím líp než máma" je dcera spisovatelky Ireny Obermannové...

Jsou výše zmíněná videa míněna ironicky?

24. 1. 2013 / Jan Čulík

čas čtení < 1 minuta

Někteří čtenáři se domnívají, že výše zmíněná videa musejí být míněna ironicky, a vytvořila je tedy možná propagandistická mašinérie Miloše Zemana. Velmi bych o tom pochyboval zejména v případě videa z PEN Klubu a nyní už odstraněného videa "Éééé - Volím Karla".

Je však známo, že v dnešním českém prostředí, které překypuje absurdnostmi, se velmi těžko čte ironie, protože mnoho lidí považuje za normální takové nehoráznosti, že se princip ironie v takovém prostředí zcela ztrácí.

Schwarzenberg je zastánce parlamentní monarchie

24. 1. 2013

čas čtení 1 minuta

Ještě jiné skutečnosti o Schwarzenbergovi nezazněly. První je výsostně politická, píše Herman Klein. K.S. ve své knize rozhovorů říká že je "zastáncem parlamentní monarchie, jelikož monarcha představuje nezávislý prvek, který není závislý na stejném zdroji moci".

("Deswegen bin ich auch ein vorsichtiger Anhänger der parlamentarischen Monarchie, weil der Monarch ein unabhängiges Element darstellt, das nicht von derselben Quelle der Macht abhängig ist."),

Monarcha jako mocenská opozice vůči mandátu vzniklém v demokratických volbách?

To je návrat o 100 let.

zdroj: K.S., Unterschätzen Sie nicht meine Boshaftigkeit, 2011, ZDE

Channel Four News: Klause nahradí v prezidentské funkci "proněmecký a proevropský člověk"

23. 1. 2013 / Jan Čulík

čas čtení < 1 minutaFaisal Islam se v Davosu o Václavu Klausovi a jeho nástupci zmíní v reportáži jen jednou větou ["He will be replaced by a pro-German and pro-EU guy"] od minuty 4'20")

Pozoruhodné bylo, že ekonomický editor Faisal Islam ve své reportáži z ekonomického fóra v Davosu v Channel Four News ve středu večer, když referoval o záporných reakcích evropských politiků a ekonomů na plán Davida Camerona vyjednat znovu pro Británii podmínky členství v EU a uspořádat o tom v Británii v roce 2017 referendum, se zmínil o tom, že "Klause v prezidentské funkci nahradí proněmecký a proevropský člověk". Doslova řekl: "Camerona v Davosu opustili všichni spojenci, dokonce i český prezident, ten odchází a nahradí ho jeden proněmecký a proevropský člověk."

Jak to ví?

Karel Schwarzenberg citován v rakouském deníku Die Presse:

"Zeman a Klaus chtějí zabránit 'novému zhodnocení' poválečného vyhnání sudetských Němců"

23. 1. 2013

čas čtení 2 minuty

Rakouský deník Die Presse zveřejnil 21. ledna 2013 na straně 9 krátkou zprávu (rubrika "In Kürze"), podle níž Karel Schwarzenberg "tvrdí, že Miloš Zeman společně s odcházejícím prezidentem Václavem Klausem tvoří 'silovou skupinu', která chce zabránit novému zhodnocení" (v originálu "eine Aufbereitung") "poválečného vyhnání Sudetských Němců," upozorňuje Matěj Sedláček a pokračuje:

Slovo die Aufbereitung je velmi obtížně přeložitelné, nemá v češtině vhodné synonymum a je i málo používané. Jeho běžné užití je jinde - například "úprava nebo zpracování surovin" nebo "příprava něčeho za účelem něčeho jiného", např. zbroušení povrchu něčeho za účelem natření barvou apod.). Zde je snad užité jako zástupný výraz, aby nebylo potřeba užít jiné, příliš konkrétní výrazy. - Náš německý spolupracovník Uwe Ladwig vysvětluje: "Slovo Aufbereitung naznačuje, že se chce někdo v té souvislosti znovu podívat na fakta a přitom rozhodnout, jaké nové poznatky z toho vyplynou."

Uvedený názor deník klade Schwarzenbergovi přímo do úst a vše nasvědčuje tomu, že může pocházet z vyjádření, které ministr a kandidát snad poskytl deníku, který má v Praze svého zpravodaje. Text má nadpis "Silová skupina proti zvládnutí (nebo "přemožení") minulosti".

Zpráva je to velmi zvláštní a zajímavá, protože narozdíl od rakouských novin se Schwarzenberg českým novinářům dosud se žádným svým plánem nebo úsilím na "úpravu nebo nápravu" (Aufbereitung) "poválečného vyhnání Sudetských Němců" nesvěřil.

České čtenáře, žijící v domnění, že záležitosti dávného česko-německého nepřátelství jsou už definitivně vyřešené, patří minulosti a současné vztahy jsou dobré, může rakouským deníkem uveřejněná zneklidňující zpráva vést k zamyšlení, o co snad Schwarzenberg (nebo deník, kladoucí mu ta slova do úst) v této dávno uzavřené otázce jejím novým otevíráním usiluje. Schwarzenberg podle deníku Die Presse pokládá tuto oblast zřejmě za nedořešenou a její dořešení (kterého má být Schwarzenberg snad možným garantem) se podle něj snaží skupina Zeman-Klaus údajně zabránit. Celý rakouský text zde citujeme v originále, takže si jej každý může sám posoudit:

Spam na podporu Karla Schwarzenberga

24. 1. 2013

čas čtení 1 minuta

Pracuji jako správce sítě a tak se, i krom toho, zabývam i sledováním spamu a internetovou bezpečností, píše Dalibor Kondrát. I když používám spam filter, který dobře funguje, přesto chci mít o přichozích spamech přehled. Dnes mě jeden překvapil a jelikož se take zajímám o prezidentské volby stalo mi za to ho i analyzovat. SPAM na podporu Karla Schwarzenberga je z dílny nějakého pana Jana Novaka, který si zaregistroval doménu vetchyprokarla.cz, doména je zjevně účelově vytvořena pro tento účel, protože nemá své vlastní stránky a navíc byla vytvořena 23.01.2013 ve 23:13, zaregistrována je registrátorem Gransy s.r.o. a spam pochází ze serveru umístěn v sítí provozovatele "serverových farm" Casablanca, jeho tzv. reverzní záznam odkazuje na doménu SMEJKAFIGHTER.COM jehož dns servery následně odkazují na stroje v Holandsku a registrované u společnosti Key-Systems GmbH Německo. Samozřejmě, že informace o doménách nejsou veřejně dostupné, zvlášť u záhadného p. Novaka. Sleduji všechny volby u nás, ale s něčím takovým jsem se ještě nesetkal. Ve SPAMu je paradoxně vyzdvihována slušnost, ale autoři, tvůrci tohoto SPAMu jaksi nemají ani kousek uvědomělosti, že rozesílání SPAMu není zrovna slušná forma "reklamy". Tohle přece už musí odradit i skalní příznivce Karla Schwarzenberga.

Když viajpíci jedou...

24. 1. 2013 / Pavel Táborský

čas čtení 4 minuty

V dobách, kdy naši předkové usilovali o všeobecné, rovné, přímé volební právo s tajným hlasováním, nemohli tušit, že obsah těchto pojmů se vlivem pokroku změní. Častokrát se měnila volební geometrie, což je soustava pravidel, jimiž se převádí volební hlasy na mandáty a uskutečňují změny volebních obvodů. Jestli byly tyto změny vždy vedeny čistými úmysly a pokud možno za účelem zvyšování objektivity volebního procesu, není známo. Se skutečně přímým volebním právem zápasí naše demokracie do dnešních dnů. Rovněž právo tajného hlasování nepatří k těm zcela vyřešeným.

Ztráta iluzí aneb proč bych nechtěl být českým prezidentem

23. 1. 2013

čas čtení 3 minuty

Myslím, že hlavním výsledkem českých prezidentských voleb bude to, že ztratíme iluzi o nás samých navzájem. Ani jeden z kandidátů si zvolen být nezaslouží, v tom souhlasím s Borisem Cvekem nicméně hluboce nesouhlasím s jeho úmyslem nevolit. Rozdíl mezi hodnotami a nebezpečími, které přestavují oba kandidáti, je na to příliš velký. Pro mně je naprosto nepřijatelný prezident, který je spojen rodinnými vazbami s nacistickými kruhy, byť sám nacistou není a na fašistických zločinech nenese osobní vinu. I kdyby to byl člověk vysokých morálních kvalit, úřad prezidenta není soukromou věcí kandidáta, ale naopak má pro chod státu a fungování společnosti příliš zásadní a klíčový význam, zejména pak v krizových situacích. Možnost, že bude ovlivněn zvenčí silami a zájmy tomuto státu nepřátelskými, může být fatální a o několik řádů převyšuje vše, co může tomuto státu způsobit Miloš Zeman. Karel Schwarzenberg však navíc člověkem vysokých morálních kvalit není, jak už bylo na stránkách BL mnohokrát doloženo. Především, kdyby byl, ve vládě Nečase a Kalouska by neseděl a v čele TOP09 by nestál, píše Čestmír Rovný.

Výsledky prezidentských voleb už známe

23. 1. 2013 / Lubomír Brožek

čas čtení 4 minuty

Do uzavření druhého kola první veřejné volby hlavy státu, pravda, chybí ještě trocha času, ale troufám si říci, že výsledky už známe. Jsou zcela zřetelné, nepřehlédnutelné a varující, neboť vypovídají o naší nezralosti, až příliš snadné manipulovatelnosti, bezbrannosti vůči soustředěnému mediálnímu tlaku, naivitě a neschopnosti kritického odstupu.

Ve volebním cirkusu se vystřídala mnohá čísla, od těch klaunských všeho druhu, přes krotitele duchů zašlých dob a nečekané výstupy kostlivců ze zaprášených skříní, až po knížecí salto mortale do Benešových dekretů. To vše před očima konsternovaného publika, které na okamžik zapomnělo na své všednodenní starosti a nechalo se unést rafinovaným špektáklem, tancem slonů v porcelánu, veřejným vymýváním mozků v podání renomovaných iluzionistů, jakož i verbálním žonglérstvím aktérů. A nyní se tedy chystá velké finále.

Jedenáct otázek občanské iniciativy ProAlt pro podstatnou prezidentskou debatu

23. 1. 2013

čas čtení 8 minut

tisková zpráva

Iniciativa ProAlt sepsala jedenáct otázek, které zaslala oběma prezidentským kandidátům. Odpovědi na ně nám pomohou lépe odhadnout budoucí vývoj, který bude prezident spoluvyvtářet.

1. Podepíšete, nebo budete vetovat návrh zákona, který omezí moc soudních exekutorů a vrátí hlavní roli při vymáhání dluhů soudům?

Jak se stavíte k instituci tzv. soudních exekutorů, kteří představují privatizaci části soudní moci a jménem státu a na účet nás všech v podstatě podnikatelském, na ziskovém principu založeném modelu provádějí výkony rozhodnutí soudů ale i soukromých rozhodců, a to s důsledky pro dlužníky často téměř fatálními. Co soudíte o volání občanů po jejich zrušení a návratu k vymáhání dluhů soudy? Vyvinete v této věci tlak na vládu a Parlament?

2. Podepíšete, nebo budete naopak vetovat návrh zákona, který bude zavádět školné, či zápisné na veřejných vysokých školách?

ČSSD na křižovatce

24. 1. 2013 / Stanislav Křeček

čas čtení 8 minut

Na otázky novináře z Týden.cz jsem zcela po pravdě řekl -- podobně jako jiní dotazovaní poslanci ČSSD -- že kolem sebe slyším, že Jiří Dienstbier (JD) se nyní chová tak, že to ČSSD poškozuje a že mnozí dnes po této zkušenosti říkají to, co si již mysleli dávno, totiž že JD nebyl vhodný kandidát. Ohlasy na tyto mé výroky byly různé, věc je podle mého názoru mnohem závažnější, než se na první pohled zdá. A zaslouží si zásadnější zamyšlení.

Individuální odpovědnost v podání Petra Nečase

24. 1. 2013

čas čtení 2 minuty

Na postoji předsedy vlády Nečase k ústavou mu svěřené pravomoci spolupodepsat a tím teprve umožnit platnost amnestie a zastavení trestních stíhání mi ze všeho nejvíc vadí jedna věc: Flagrantní rozpor mezi rétorikou, kterou Nečas používá jako předseda vlády "rozpočtové odpovědnosti, práva a boje proti korupci", jako předseda ODS, podle jejíž "Vize 2020" má být Česká republika za deset let "zemí, kde vládne racionalita, odpovědná politika a právo", a jako člen dvou posledních politických vlád a poslaneckých sněmoven, které daly mj. obrovské pravomoci exekutorům při vymáhání pohledávek za občany vzniklých lichvou společností jako Home Credit, Cetelem a dalších, o jejichž praktikách by postižení a jejich rodinní příslušníci mohli vyprávět; a rétorikou, kterou obhajuje svůj spolupodpis pod amnestie a zastavení trestních stíhání, píše autor, jehož totožnost je redakci známa a který je zaměstnán na jednom pražském ministerstvu.

Zabraňme případnému falšování voleb

23. 1. 2013

čas čtení 1 minuta

Vážená redakce,

Reaguji tímto na dle mého názoru neopodstatněné komentáře týkající se možnosti falšování voleb, píše Radek Jelov.Např. pánové Kunštek či Kment tuto možnost připouštějí a nejen oni. Není však nic snazšího, než překontrolovat výsledky sčítání v okrsku s výsledkem uvedeným na www.volby.cz, (server ČSÚ), kde jsou uvedeny veškeré informace včetně účasti apod. Já osobně jako člen komise toto kontroluji a vždy vše sedí, stejně jako u dalších kolegů. Myslím si, že právě toto zveřejňování nepřipouští možnost falšování většího rozsahu. Takže vážení členové komisí, kteří chceme zabránit falšování a pochybnostem - pojďme si na druhé kolo posvítit, kontrolujme pečlivě a případně konzultujme s ostatními kolegy. Jdeme do toho!

Martin Kunštek k tomu poznamenává: V každém volebním okrsku je seznam voličů. Ti co jim byl vydán voličský průkaz, jsou z toho seznamu vyškrtnuti. Když do okrsku příjde volit někdo s voličským průkazem, tak se do seznamu připíše. Samozřejmě včetně jména a adresy. V každém okrsku je tedy evidence, že tam volil někdo jiný, než tam bydlí. Jenže do "sjetiny" s výsledky se zapíše pouze např. "na seznamu 100 voličů, na voličský průkaz volilo 10 osob, vydáno 60 obálek, odevzdáno 55 platných hlasů, z toho 30 Zeman a 25 Schwarzenberg." Ve sjetině jsou jména. Při napadení průběhu voleb u NSS se pak přezkoumávají veškeré písemnosti a může se to hledat v těch seznamech. Ale to až po skončení voleb.

Volby prezidenta aneb Skeptikové versus těšitelé

24. 1. 2013

čas čtení 2 minuty

Aktuální prezidentskou volbu můžeme nahlížet velmi různě. Mne však zaujal jeden moment, který doposud asi nebyl příliš komentován. Totiž, že jeden z finálové dvojice kandidátů patří zřetelně k typu lidí, který bychom podle analogie s názvem knihy Umberta Eca mohli nazvat třeba "těšitelé", píše Pavel Vachtl.

Prezidentská volba jako šachová hra Václava Klause

23. 1. 2013 / Bohumil Trávníček

čas čtení 9 minut

Politika není jen o myšlenkách, ale neméně také o strategii, která dokáže myšlenky efektivně prosadit. Dvoukolová prezidentská volba je z tohoto pohledu obdobou jakési šachové hry, kdy výhodu mají hráči, kteří umí myslet strategicky o několik tahů dopředu. Mnohé lze totiž doslova vypočítat (viz např. ZDE).

Proč nepůjdu k volbám

23. 1. 2013 / Boris Cvek

čas čtení 1 minuta

Neradím nikomu, aby nevolil, nebo aby volil a volil tak či onak, dospěl jsem však k názoru, že pokud oba kandidáti jsou špatní, nepůjdu volit. Nevěřím žádné "takticky správné" volbě, nedokážu předvídat, co zvolení toho či onoho bude znamenat pro možnost politické změny, kterou si přeji. Nejspíše v obou případech nic dobrého.

Říkám si ale, že bych opravdu nechtěl, aby si příští prezident liboval v tom, jak vysokou legitimitu má díky vysoké volební účasti a velkému počtu voličů, kteří ho zvolili. Většina z nich ho totiž stejně zvolí v mukách a se špatným svědomím ne kvůli němu, ale kvůli tomu, aby znemožnili vstup na hrad druhému kandidátu. Jenže zpětně to bude vypadat, jakou úžasnou měl vlastně ten budoucí prezident podporu. Ať už to bude Zeman či Schwarzenberg, zasloužil by si podle mého názoru co nejnižší volební účast. Novináři by se pak mohli zeptat: co říkáte, pane prezidente, tomu, že Vás drtivá většina národa nevolila? A já bych si odpověděl za něho: když jsou to hlupáci a roztříštili své hlasy pro změnu mezi více alternativ v prvním kole volby, tak ať se pak nediví. Chtěl bych doufat, že se veřejnost za pět let poučí, ale když si vzpomenu na doby, kdy měl Václav Klaus 80% důvěru veřejnosti, byť byl před nasazením si prezidentské aury tak nepopulární, obávám se, že ať bude prezidentem kdokoli, brzy se stane miláčkem národa a bude zvolen i v příštích prezidentských volbách. Servilnost českého národa nezná mezí.

Hlas pro Zemana jako hlas pro levici?

23. 1. 2013

čas čtení 1 minuta

Považuji za naprosto fascinující, že se vyskytují tací, kteří si myslí, že hlas pro Miloše Zemana je hlas proti pravicovým vládám. Byl to právě Miloš Zeman, který tyto vlády pomohl přivést k životu.

Topolánkovu vládu drželi při životě pánové Melčák a Pohanka po poradě s panem Zemanem. Byl to Zemanův muž Melčák, kdo podal ústavní stížnost proti zkrácení volebního období a smazal tím mohutný náskok ČSSD v preferencích, a Zemanův SPOZ, který se ve volbách postaral o zbytek a téměř srovnal hlasy pro ČSSD a ODS.

Mimochodem, byla to Zemanova pravá ruka pan Melčák, kdo se těsně před druhým zvolením Václava Klause na Hrad sešel s prezidentovým kancléřem panem Weiglem. (Ano toho pana Klause, kterého na Hrad zvolili komunisté, a kteří dnes podporují, jaké překvapení, pana Zemana.) O čempak si ti dva čerchmanti asi vyprávěli? Pana Weigela nyní pan Zeman veřejně vychvaluje a slibuje mu, že na Hradě po jeho případném zvolení na Hradě zůstane.

Ten, kdo půjde ve druhém kole k volbám, se nebude rozhodovat reálně pro pravici nebo levici. Bude se rozhodovat pro pravici v podání TOP 09, nebo pro pravici v podání ODS. Nalejme si alespoň v tomto čistého vína a nic si nenamlouvejme, píše Boris Pavelec.

Odpověď Martinu Škabrahovi

23. 1. 2013 / Michael Kroh

čas čtení 5 minut

Tento text je až na drobné detaily identický s tím, který jsem poslal Martinu Škabrahovi jako odpověď na jeho reakci. Vzhledem k tomu, že Martin Škabraha doslovný text soukromého dopisu zveřejnil jako oficiální stanovisko, využívám této příležitosti i já k důkladnějšímu objasnění svého stanoviska. Současně se tímto omlouvám Jiřímu Štegovi, kterého jsem chybně uvedl jako mluvčího ProAltu, ačkoli podle svého vlastního vyjádření s tuto iniciativou již nějaký čas nespolupracuje a s Prohlášením nesouhlasí z podobných důvodů, jaké jsem uvedl ve svém článku. Text dopisu jsem upravil a odstranil "ich" formu. Zdůrazňuji, že původní článek jsem nepsal jako lacinou předvolební agitku, ale jako polemiku proti přístupům, které ve svém důsledku vedou část levice v době ostrých střetů k "neutralitě" a tudíž do izolace.

Zlojedi na Hradě i ve Strakovce -- co na to občanská společnost?

23. 1. 2013 / Václav Hořejší

čas čtení 2 minuty

Před třemi týdny se stalo něco, co svými devastujícími účinky na společnost dalece překonává všechno, s čím jsme se tady v posledních letech setkali. Možná dokonce něco, co překonává všechny excesy politiků z posledních více než dvaceti let.

Mám samozřejmě na mysli prezidentskou amnestii ušitou na míru lidem obviněným ze závažných ekonomických zločinů, která byla chatrně zamaskována současnou amnestií pachatelů mnoha jiných méně závažných trestných činů.

Informace z rakouského tisku:

Schwarzenberg čeká podle své advokátky na moment "politické prosaditelnosti restituce", aby získal majetek zabavený roku 1947

23. 1. 2013

čas čtení 3 minuty

Hovoří se o znovuzískání majetku hlubockých (nikoli orlických) Schwarzenbergů, rodiny, do které byl Karel Schwarzenberg adoptován - obrovského, zejména jihočeského majetku, který byl roku 1947 znárodněn zákonem národního shromáždění, známým jako lex Schwarzenberg.

Nevlastní sestra Schwarzenberga von Pezoldová se domáhala přepuštění Schwarzenbergova rakouského majetku s tím, že se její nevlastní bratr nedostatečně domáhá získání starých majetků v ČR, jak ho k tomu zavazovala závěť strýce a adoptivního otce Heinricha Schwarzenberga. Procesy se táhly zhruba 12 let. Se svou žalobou však von Pezoldová nakonec roku 2012 neuspěla, píše Matěj Sedláček.

Levicoví komentátoři jsou členové volebního týmu Karla Schwarzenberga

23. 1. 2013

čas čtení 1 minuta

Karel Dolejší svým komentářem o nesmyslných výrocích Miloše Zemana, které navíc nejsou nové, pouze potvrdil, že levicoví intelektuálové jsou vlastně skrytí členové volebního štábu Karla Schwarzenberga. Do stejného tábora patří také pánové Pehe, Špidla, neúspěšný a zahořklý prezidentský kandidát Dienstbier, elitářské seskupení Pro Alt a mnozí další.

Zatímco kritizují Miloše Zemana nebo se distancují od obou kandidátů, fakticky díky své deklarované levicovosti snižují volební účast mezi levicovými voliči, což zvyšuje knížecí šance na těsné vítězství.

A není pravda, že volba prezidenta není důležitá, jak se nám také snaží podsouvat. Jejich postoje nejen v tomto případě jsou důvodem, proč levice v této zemí dlouhodobě není schopna získat moc na celostátní úrovni, nebo případně vítězství dokáže obratem prohospodařit.

Vy vlastně ani vítězství levice nepotřebujete, protože by vás to vyhnalo z pohodlných pozici komentátorů a pozorovatelů! A nechápete, už lidé toho už mají vážně dost a vás už také neberou vážně! píše Pavel Páral.

Kdo neskáče, není prezident...hop hop hop

23. 1. 2013

čas čtení 7 minut

Pravděpodobně se dalo předvídat, že v souvislosti s první přímou volbou prezidenta České republiky nastanou komické i trapné situace a že se můžeme "těšit" na nevyzpytatelné reakce české společnosti. V úvahu přicházely minimálně dvě varianty. První, která bude výrazem znechucení lidí nad současnou politikou, formou a obsahem vládnutí, a tím pádem nezájmem o volby a druhá varianta, která se bohužel stala skutečností, proměnit předvolební dění za karneval, reality show, přímý přenos finále Davis Cupu atd. Soudím, že v současnosti již nejde ani tak o volbu hlavy státu, protože víme, že stávající prezident je skutečně jen prapodivná a nevyzpytatelná figurka na šachovnici české politiky. Symbol státnosti, morálního kreditu, vizí překračujících jedno volební období, který prezentovala například osobnost Václava Havla, zde bude s jistotou opět několik let chybět, píše Jiří Siostrzonek.

Šokující výrok Miloše Zemana

Budoucí prezident nemůže podporovat znásilnění

23. 1. 2013

čas čtení 1 minuta

Vážený pane Zemane,

Váš výrok o znásilnění jako evoluční výhodě, který navíc zazněl v přímém přenosu v televizní debatě, je zcela nepřípustný a neomluvitelný. Při vší úctě k Vaší oblibě bonmotů byste jakožto soudný člověk měl rozpoznat, že tohle už bylo daleko za hranicí dobrého vkusu. A že jste hrubě urazil mnoho žen, ať už samotných obětí sexuálního násilí, nebo těch ostatních. Slyšet taková slova z úst prezidentského kandidáta je smutné a šokující. Znevažování obětí znásilnění a dalších forem násilí na ženách, které je v naší společnosti bohužel běžné, přežívá právě díky takovýmto rádoby vtipným výrokům, jako byl ten Váš.

Zkušenost z volební komise

23. 1. 2013

čas čtení < 1 minuta

Rád bych reagoval na článek pana Kunšteka. Byl jsem členem volební komise pro volby do senátu na podzim 2012. Já jediný tam byl za stranu, jinak ostatní členové jsou ženy z obce, co to dělají 10 let. To, že jsem přítěž, bylo vidět hned, urnu na noc nikdo nepečetil, vyhodily mě domů v pátek večer a samy čtyři tam byly ještě tak pět minut. Na mé námitky řekly, že mě přehlasují, a opakovaně mě ujišťovaly, že u nich se nepodvádí.

Proč mi to říkají a stále zdůrazňují? K volbě prezidenta už mě raději nevzaly. Nedělám si iluze, jak je to ve velkých městech. Je třeba říct, že členové komisí jsou stále titíž lidé. V mém případě to byla dědina s 250 obyvateli. Podívejte se na volební účast v okrscích, kde žijí Romové. Jaká je tam účast a koho ti lidé údajně volí? doporučuje Michal Kment.

700 000 voličských průkazů

Nechystá se před 2. kolem voleb prezidenta falšování voleb?

23. 1. 2013 / Martin Kunštek

čas čtení 8 minut

Ministerstvo vnitra oznámilo, že v úterý 22. 1. 2013 zaslalo obecním úřadům rekordních 700 tisíc voličských průkazů. Na voličské průkazy může občan volit, pokud se v den voleb nachází mimo volební okrsek, v němž je přihlášen k trvalému pobytu. O voličské průkazy je podle MV mimořádný zájem. Počet voličských průkazů skutečně vydaných občanům zveřejněn nebyl a v době psaní tohoto článku není znám. O jeho vydání se sice muselo zažádat do pátku 18. 1. 2013, ale to, že si občan zažádá, nemusí nakonec znamenat, že si jej vyzvedne.

Teprve po převzetí voličského průkazu je občan vyškrtnut ze seznamu voličů ve "svém" volebním okrsku -- podle místa trvalého pobytu.

Cameron Britům navrhne pro rok 2017 referendum o odchodu z EU

23. 1. 2013

čas čtení < 1 minuta

V projevu, který britský konzervativní premiér David Cameron přednese ve středu, nabídne k nadšení euroskeptiků britským občanům dva a půl roku po příštích všeobecných volbách, v roce 2017 referendum o odchodu z Evropské unie. Ve volbách r. 2015 požádá konzervativní strana voliče o mandát vyjednat s Evropskou unií novou dohodu. Pak konzervativci uspořádají referendum o tom, zda Britové budou stále ještě chtít zůstat členy EU. Cameron chce zrušit evropská sociální a zaměstnanecká práva a omezit práva občanů EU žít a pracovat v Británii.

Prominentní eurofilové budou za to Camerona ostře kritizovat. Šéf opoziční Labouristické strany David Miliband označil Camerona za slabého premiéra, který ohrožuje národní zájem v zájmu své strany. Euroskeptikové Cameronův návrh nadšeně přivítali.

Podrobnosti v angličtině ZDE

SUBJEKTIVNÍ VYSVĚTLIVKY PRO MNOHÉ NOVÝCH POJMŮ

Archetypální mýty: Levice "progresivní moderní" a levice "tradiční"

23. 1. 2013 / Štěpán Kotrba

čas čtení 2 minuty

Levice "moderní" je levice kavárenská, progresivně zelená (tmavě). Levice "moderní" se vyznačuje vyšším příjmem nebo nízkými nároky, převážně duševní (a mnohdy zbytečnou) prací, kolektivními žádostmi o grant a vzýváním potřebnosti občanské společnosti. Volí Jirku, Karla nebo Táňu, hovoří o morálce, pije pouze zelený čaj (fair trade), nekouří (max. rekreačně trávu), nemluví sprostě a odebírá Nový prostor, Literární noviny a A2. Pravidelně (či nepravidelně) přispívá do Deníku referendum (či do BL) hlubokomyslnými statěmi. Pohrdá nákupními centry a chléb peče doma, v rámci praktických cvičení z permakultury. Pro vajíčka jezdí na ves k babičce, kde obdivuje nosnice... Ráda by také byla tak plodná...

Britský Berufsverbot pro stěžovatele

23. 1. 2013

čas čtení 2 minutyZnovu se ukazuje, jak podobný byl v některých rysech někdejší východoevropský komunistický režim kapitalistickému. Největší britské stavební firmy léta společně vedly tajný seznam tisíců stavebních dělníků, které udržovaly desítky let v nezaměstnanosti, protože si tito pracovníci někdy stěžovali na to, že stavební firma nedodržovala předpisy o bezpečnosti práce, anebo měli příliš blízko k odborům. Ve středu v Británii v této souvislosti vyslýchali poslanci londýnské Dolní sněmovny generálního ředitele velké britské stavební firmy Sir Robert MacAlpine. Jeho firma se dlouhodobě podílela na vytváření tohoto seznamu.

Město Benešov je v exekuci kvůli neposkytnutí informací žadateli

23. 1. 2013

čas čtení 3 minuty

Tisková zpráva advokáta Roberta Cholenského

Okresní soud v Benešově nařídil exekuci na město Benešov za to, že jeho městský úřad odmítl poskytnout informace o výši platu a mimořádných odměn tří svých zaměstnanců. Těch se už více než roky marně domáhá Petr Pohůnek z Divišova. Město až do skončení exekuce nesmí nakládat se svým majetkem a pokud úřad neposkytne informace ani nyní, je exekutor oprávněn přinutit ho k tomu ukládáním pokut v rostoucí výši. Kromě toho bude Benešov muset zaplatit žadateli nemalé náklady řízení a exekutorovi náklady exekuce.

O postojích české moderní levice

23. 1. 2013 / Martin Škabraha

čas čtení 5 minut

Vážený pane Krohu,

především díky za reakci na stanovisko ProAltu k druhému kolu prezidentské volby. Odpovídám jako mluvčí ProAltu, současně chci ale připojit některé své soukromé názory. Za prvé se každopádně musím ohradit proti některým Vašim tvrzením nebo tomu, co implikují. Opakovaně jsme veřejně jasně řekli, že Karla Schwarzenberga za prezidenta nechceme a já osobně nevím o nikom z ProAltu, kdo by se pro něj chystal hlasovat. Ale i kdyby někdo takový byl - proč prostě takovou volbu nerespektujete, a místo toho mluvíte o podléhání intelektuálskému elitářství, apod.? Vidím rozpor mezi Vaší výzvou, abychom si nešli po krku, a tónem většiny článku, z něhož může čtenář nabýt dojmu, že kdo nevolí Zemana, zrazuje levici.

Konstatovat, že někdo nečelí současnému světu, není "archetypální mýtus"

23. 1. 2013 / Karel Dolejší

čas čtení < 1 minuta

Nepovažuji za potřebné zbytečně opakovat, co už podrobně rozvedl Boris Cvek - že totiž oba zbylí starci v roli prezidentských kandidátů myšlenkově žijí v hluboké minulosti a ke stavu současného světa nemají absolutně co říci. Svědčí o tom ostatně i skutečnost, že se předvolební debata upnula k tématům minimálně šedesát let starým a naopak zcela ignoruje otázky, které budoucí český prezident bude muset skutečně řešit.

Pouze připojuji poznámku, že na konstatování, že nežijeme v roce 1960 a v prostředí ekonomicky samostatných národních států, ale v roce 2013, v globalizovaném světě, který čelí globální ekonomické a také ekologické krizi, není absolutně nic "archetypálního". Je to otázka úrovně poznání, nikoliv nějakých "archetypů".

Tam venku, za vatovanou zdí českého politického blázince, by ovšem nikdy nevznikla potřeba takové věci šířeji rozvádět a komentovat.

Několik řádků k poválečnému odsunu německého obyvatelstva

23. 1. 2013 / Tomáš Šalomoun

čas čtení 5 minut

V souvislosti s propíráním tzv. Benešových dekretů kandidáty na prezidenta republiky a také stávajícím prezidentem bych se chtěl se čtenáři Britských listů jako nynější obyvatel jihomoravské pohraniční obce s dříve většinovým německým obyvatelstvem podělit o několik autentických příběhů a dojmů z poválečného odsunu Němců. Mým cílem není hodnotit dekrety jako takové, spíše bych chtěl informovat vážené čtenáře o tom, co se také v pohraničí dělo a o čem se příliš nemluví.

Prezidentská volba jako válka symbolů

23. 1. 2013 / Milan Valach

čas čtení 10 minut

Málokdo skutečně hodnotí roli jednotlivých kandidátů na prezidenta v dosavadním politickém vývoji České republiky. V mediálně vytvářených obrazech nejsou fakta důležitá. Obraz nese emocionální náboj, oslovující podvědomé postoje příjemců. Takže ani oni sami často nevědí, proč se rozhodují tak či onak a zdůvodnění hledají pro svá rozhodnutí až dodatečně. Ovšem ani toho si nejsou a ani nechtějí být vědomi. Otřáslo by to jistotou, s níž přijímají svá rozhodnutí, museli by si přiznat to, co chtějí zatajit i sami před sebou. Totiž to, že od volby prezidenta očekávají volbu spasitele, dobrotivého krále, který nás všechny zachrání.

"Dobrá" věc se podařila...

23. 1. 2013 / Pavel Táborský

čas čtení 2 minuty

Věrná láska ovšem nezvítězila. Ba naopak. Opětně, už po kolikáté, se skutečně podařilo vytvořit až neskutečné mezigenerační bariéry mezi mladými a starými. Touto infekcí je hluboce zasazena i přirozená solidarita v rodinách. Někdo zcela záměrně staví proti sobě občany tohoto státu tentokrát na základě volby jejich prezidenta. Už se úspěšně povedlo postavit proti sobě velkou část občanů měst a venkova, zejména Prahy a zbytku republiky. Delší dobu se daří vytvářet různorodé antagonismy mezi Brnem a Prahou, ale co horšího, mezi Moravany, Slezany a Čechy. Občané na sebe nevraží na základě příslušnosti k politickým proudům a stranám, stále více jsou všemi možnými prostředky zdůrazňovány rozdíly mezi takzvaně vzdělanými a nevzdělanými, kulturními a nekulturními, rockery a dechovkáři, čepičáři a bouchači. Ale hlavně a důsledně se prohlubuje příkop mezi bohatými a chudými, mezi národnostními menšinami a většinou obyvatelstva. Jako by někdo využíval zcela přirozený návyk sportovní rivality typu Sparta a Slávie, svobodní proti ženatým, horňáci vůči dolňákům k nějakým záhadným cílům.

Jak se daří disentu v USA?

23. 1. 2013

čas čtení 25 minut

Měli bychom mít na paměti, že disent vlastně vedl k Americké revoluci. Poté jsme disent zcela zabudovali do Americké ústavy. Podle prvního dodatku máme právo "disentovat" a od té doby Američané byli a jsou prakticky pořád v disentu.

"Disent je palivem pro motor pokroku. Věci se nemění, pokud lidé opravdu nezatlačí na změnu," říká v rozhovoru s amerikanistou Kryštofem Kozákem Ralph Young z Temple University, autor knihy Dissent in America a v současnosti hostující profesor na Katedře amerických studií FSV UK. O Tea Party, o Occupy Wall Street, o tom, proč je tak důležité, aby disent rozšiřoval dimenzi uvažování a rozpor nutný pro dialog. Rozhovor poskytuje výjimečný vhled nejen do formování a historie amerického disentu, ale na politickou konstituci USA vůbec.

Studentka důrazně varuje před Schwarzenbergem: Je to jedna velká manipulace

22. 1. 2013

čas čtení 2 minuty

Ta kampaň je dokonalá, spolupodílel se na ní výrazně marketingový génius David Černý. Je zajímavé, když rozebíráme třeba klipy, které TOP 09 použila před dvěma lety i celou vizuální část prezidentské kampaně, tak společným rysem je to, že jde o různé odkazy a reference na již existující propagandu či historické motivy, ve kterých se Karel Schwarzenberg do někoho stylizuje. A nehledí na to, zda jde o populárního zpěváka nebo masového vraha. Jde o vykrádačky, jež jsou sice povrchní, ale dokonale účinné.

Třeba volební klip TOP09, kde je Schwarzenberg kormidelníkem, který volá "jdeme do toho, je nás víc, než si myslíte", tak to je převzetí motivu ze slavného stalinského plakátu, na němž je Stalin vyobrazen jako kormidelník, který vede stranu sovětů od vítězství k vítězství (viz obrázek níže). Ve stejném videu je použitý i bolševický motiv vymetání nekalých živlů (kapitalistů, bankéřů, kněží) koštětem. Na sovětských plakátech vždy zametá Lenin, ve volebním klipu TOP09 vymetají námořníci admirála Schwarzenberga rudé a oranžové krysy z podpalubí. Fungovalo to skvěle tehdy i nyní.

V případě Karla pankáče jde o stylizaci do frontmana z kapely Sex Pistols, v jednom z předvolebních videí prezidentské kampaně je zase Karel stylizován do Reagana... Nekonečné převleky věčného politického turisty. Celkově jde o sofistikovanou manipulaci osvědčenými propagandistickými nástroji. David Černý je ovšem cynik, který se tím netají. Už v roce 1986 napsal vtipný umělecký Manifest Úchvatných, kde vyhlašuje konec umění a tvrdí: "Náš program je prostý: chceme prosperovat. Už jsme unaveni sklepními byty se studenou vodou. Teď chceme zasloužené bohatství, vily, auta a bazény." Cílem umění podle Černého není nic jiného, než "vydělávat prachy", což se mu po celé porevoluční období daří. Těžko mu tedy formu kampaně vytýkat, dělá dobře svoji práci.

Celý článek ZDE

Jakub Klouzal: Karel Schwarzenberg je odpovědný za ohrožení mého života

22. 1. 2013

čas čtení 2 minuty

Jakub Klouzal pracoval od roku 2008 jako ředitel odboru centrálních systémů a technologií na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Když tam odhalil korupci, byl zbaven zaměstnání."Slušnost pana Schwarzenberga je dle mých zkušeností jen slupka navenek, ale v konání se neprojevuje. Pan Schwarzenberg se často nezastane slušných lidí, kteří mu důvěřují, a přivede je tak do problematických životních situací. Můj případ není zdaleka jediný. Pan Schwarzenberg dosazuje na klíčová místa ministerstva lidi, o kterých ví, že spolupracují na ekonomických machinacích. Pan Schwarzenberg neodvolává lidi, kteří se na ekonomických machinacích podílejí a pan Schwarzenberg je velice špatný manažer.

Pan Schwarzenberg se obklopuje lidmi, kteří jsou špatní manažeři, a dosazuje na klíčové posty ministerstva lidi, kteří jsou nekompetentní. Tiskové oddělení MZV veřejnosti pod vedením pana Schwarzenberga lže a zametá jednu kauzu za druhou.

Pan Schwarzenberg se nijak zvlášť nezajímá o vnitropolitickou situaci země a pan Schwarzenberg se nechá velice jednoduše obelstít. Ty, kteří ho obelstili, netrestá. Neřeší vnitřní záležitosti ministerstva zahraničních věcí. Zaštiťuje se bojem za lidská práva, ale v tomto duchu často nekoná. Pan Schwarzenberg nerozumí provozu rezortu státní správy ani jinému modernímu provozu. Nikoho z lidí, kteří se účastnili korupčních kauz na MZV, Karel Schwarzenberg neodvolal. Ekonomické machinace na MZV nabyly za jeho vlády obrovských rozměrů a dějí se stále, přestože jsem na to pana ministra osobně upozornil.

Když zvolíte knížete, situace se v této zemi nezlepší. Oblast korupce je nejpalčivějším problémem této země a Karel Schwarzenberg jej neřeší a řešit nebude.

V současnosti připravuji trestní oznámení na Karla Schwarzenberga a jeho spolupracovníky a na další osoby podílející se na ekonomických machinacích v IT zakázkách na ministerstvu zahraničních věcí.

Pan Schwarzenberg mi vzkázal, že se mi nemá za co omlouvat.

Pokud byste se mě chtěli na něco zeptat, napište mi na Jakub-Klouzal@seznam.cz"

Zdroj: ZDE

Intervence v Mali a přízrak alžírské války

22. 1. 2013 / Karel Dolejší

čas čtení 5 minut

Před několika dny začala narychlo improvizovaná francouzská intervence v Mali. Navzdory spekulacím o koloniálních úmyslech Paříže má tato vojenská akce celkem solidní logiku "hasičského zásahu" - tedy alespoň v danou chvíli. Centrální vláda v Bamaku je aktuálně příliš vojensky slabá (dohromady má tabulkově i se zálohami něco přes 12 000 mužů pro zemi o rozloze přes 1,2 milionu čtverečních kilometrů, tj. téměř dvakrát větší než Afghánistán), než aby dokázala sama odolat ofenzívě mobilních jednotek islamistických povstalců z hnutí Ansar Dine. Ti získali zbraně díky destabilizaci Libye a usilují o šíření militantního islámu do celé Afriky. Řadu měsíců plánovaná a OSN schválená intervence Ekonomického společenství západoafrických států (ECOWAS) se na podzim zasekla a logistická situace v Mali je taková, že po obsazení strategicky významného civilního a vojenského letiště Ambodedjo nedaleko města Sévaré v regionu Mopti povstalci by se operace stala prakticky nemožnou. Francouzi zasáhli doslova na poslední chvíli, aby zabránili obsazení letiště. Pokud zůstanou u takto omezeně definovaného cíle a co nejdříve předají práci Afričanům, může jít o úspěšnou akci. Jestliže se však do konfliktu v Mali zapletou, může se pro ně stát katastrofou a nepopulárnímu Hollandemu by mohl politicky zlomit vaz.

Nesmyslný boj o prezidentský úřad

22. 1. 2013 / Boris Cvek

čas čtení 1 minuta

Nemyslím si, že ten, kdo volí KS nebo MZ, dělá fatální chybu a že by se lidé kvůli své volbě měli navzájem nenávidět. Celá země vře tímto nesmyslným bojem, vyjadřují se odbory, takzvaní intelektuálové, "osobnosti", vytahuje se špína, tahá se za nacionalismus a vyvolávají se nejnižší pudy.

Takové národní vzepětí bych ocenil, kdyby šlo o rozhořčení nad strašnými nespravedlnostmi, které se v této zemi dějí. Co taková petice "osobností" za Romy z ostravského přednádraží? Co vystoupení odborů proti lichvářským společnostem?

Energie, která by mohla této zemi prospět, kdyby byla vynaložena na opravdový boj proti zlu, se vyčerpává na úrovni řevu chuligánů na fotbalovém hřišti.

Podle mého názoru by vzdělaní lidé a "osobnosti" měli národ upozorňovat na to, že se zbláznil, nikoli dělat petice na podporu jednoho z kandidátů. Současná hysterie kolem prezidentské kampaně tak svědčí o tom, jakou "inteligenci" a jaké "osobnosti" tato země vlastně má. O vysokoškolském prostředí nemluvě.

Levice je názorově diferencovaná, proto si ale hned nemusíme jít po krku

22. 1. 2013 / Michael Kroh

čas čtení 5 minut

(Polemika se stanoviskem ProAltu)

Vrcholící prezidentská kampaň ukázala, že jednota levice v odporu vůči Nečasově vládě není tak absolutní a skálopevná, jak se ještě před několika týdny zdálo. Menší část levice se rozhodla druhé kolo ignorovat či dokonce hlasovat pro pravicového kandidáta, kterého až dosud pro jeho účast ve vládě a vedoucí funkci ve straně TOP 09 nemohla ani cítit. Je to její právo, úsudek nechť si čtenář udělá sám.

Prezidentské volby aneb Dobré zboží reklamu nepotřebuje

22. 1. 2013 / Jiří Bátěk

čas čtení 1 minuta

O víkendu jsem brouzdal s malým synkem v pražském lesoparku a zrak mi padl na polepenou lavičku s podobiznou Schwarzenberga. Nevěřícně jsem zakroutil hlavou. Po příchodu do našeho domu koukám na nástěnku a co nevidím -- plakát Schwarzenberga. Otevřu internetové noviny a už na mě dychtivě čeká zpráva, jaké že "osobnosti" budou volit Schwarzenberga.

Starost švýcarského prezidenta

22. 1. 2013 / Ivan Sommer

čas čtení 1 minuta

Současná diskuse o volbě presidenta mi připomněla starou historku z cest Radoslava Seluckého na Západě. Cestopisy bývají zajímavým svědectvím, také president Václav Klaus v nich našel zalíbení. Radoslav Selucký zaznamenal ve Švýcarsku zajímavou příhodu zahraničního diplomata, který potkal švýcarského presidenta, jak šel ráno do úřadu:

"President byl zasmušilý, a tak se ho velvyslanec zeptal, co ho trápí. Ale, povídá president, dostal jsem výpověď. Z úřadu? zajímal se diplomat. Kdepak z úřadu, odpověděla hlava státu. Od domácího. Vdává svoji dceru. No a? řekl diplomat. A, povzdechl president, hledám byt."

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za prosinec 2012

7. 1. 2013

čas čtení 2 minuty

V prosinci 2012 přispělo finančně na Britské listy 210 osob bankovním příkazem celkovou částkou 64 984,45 Kč, dobrovolným předplatným prostřednictvím mobilu v září 2012 částkou 2801,71 Kč.

93 čtenářů Britských listů přispělo v prosinci 2012 na projekt ke zcivilizování exekutorské praxe částkou 60 421,37 Kč. Konečná částka k dispozici Britským listům k 31. 12. 2012: byla 258 165.75 Kč, z toho na exekutorský projekt 161 475.59 Kč a na na provoz Britských listů 96 690.16 Kč.

Prosíme: v příspěvcích nepřestávejte, musíme hradit průběžné náklady, i když se je snažíme udržovat na minimu.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno nově zaslat i z mobilního telefonu nebo na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz. Prosíme, neposílejte příspěvky ze zahraničí na konto v pražské Raiffeisenbance, ale pošlete ho na paypal. Při poukazu příspěvku do Raiffeisenbanky ze zahraničí totiž zaplatíte za transakci bankovní poplatky ve výši více než 500 Kč. Děkujeme.

Jako v České republice oficiálně registrované občanské sdružení poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.

166237