Poklice inverze se uzavírá i nad Prahou, radní Lohynský a náměstek Nosek opět bezradně přihlížejí

25. 1. 2013

čas čtení 3 minuty
Tisková zpráva Strany zelených

Pražský radní pro životní prostředí Lohynský a náměstek pro dopravu Nosek jen přihlížejí zhoršující se inverzi v Praze. V centru i na okrajích města již polétavé prachové částice (PM10) překročily limity a ČHMÚ vyhodnotil situaci na 8 z 10 stanicích jako špatnou. I přes probíhající zasedání zastupitelstva nepodniká pražská rada v čele s lékařem Svobodou pro Pražany vůbec nic.

"Radní Lohynský a Nosek stejně jako minulou zimu a v loňském listopadu zcela ignorují Krajský plán pro snižování emisí, neuvádějí v život opatření vedoucí ke snížení prašnosti a k prevenci zamoření města oxidy dusíku. Kvůli současné inverzi onemocní stovky až tisíce dětí a dospělých a někteří starší lidé či lidé s oslabenou imunitou dokonce zemřou. Vše zcela zbytečně, zmínění radní by měli začít regulovat vjezd do města hned v začátku inverze, aby předešly zamoření prostoru města jedovatými látkami. Praha má dostatečnou kapacitu hromadné dopravy, aby situaci zvládla. Pasivní čekání na zázračný vítr jen zhoršuje situaci. Dnes v noci byla špatná situace na 4 stanicích, v tuto chvíli je už na 8 a trend je ohlášen směrem ke zhoršení" kritizuje nečinnost Lohynského a Noska bývalý radní pro ŽP Štěpánek.

Na rozdíl od osmdesátých let minulého století, kdy byla na vině lokální topeniště na tuhá paliva, je znečištění dnes způsobeno především individuální automobilovou dopravou. Tu je třeba regulovat již v nástupu inverze, ne až když jsou hodnoty na úrovních, způsobujících onemocnění a úmrtí Pražanů. Nedávné výzkumy doc. Šráma jasně ukázaly, že tento typ znečištění Pražany nejen ohrožuje, ale některé z nich připraví i o život.

Údaje o inverzi ZDE

Zmínění radní dlouhodobě tuto situaci neřeší. Za předešlého radního Štěpánka byly navýšeny výdaje na úklid ulic o desítky procent a byly zahájeny programy nahrazující komunální vozidla (vozy na svoz odpadu, čistící vozy atd.) vozidly na plyn, byly položeny základy pro vytvoření mýtného systému (studie) či omezení vjezdu na základě emisních parametrů vozidel (nízkoemisní zóny). Vše je zapracováno v Integrovaném krajském plánu pro snižování emisí a zlepšení ovzduší.

Krajský program ZDE

"Akce navržené v  Integrovaném krajském plánu pro snižování emisí  a zlepšení ovzduší se snažíme na Praze 12 realizovat.Významným zdrojem  je sekundární prašnost, proto MČ Praha 12 zvýšila četnost kontrol na staveništích, aby vozidla neroznášela prach na silnici. Do zvýšeného úklidu ulic nad rámec pravidelného úklidu 2x za rok se zapojili i občané ve veřejné službě. Vysazujeme kolem silnic stromořadí, vzrostlý  strom dokáže za rok zachytit stovky kilogramů prachu." doplňuje místostarosta pro ŽP Eva Tylová, která se v minulém období podílela jako předsedkyně komise rady Hl. M. Prahy na přípravě Akčního plánu k Integrovaném krajském plánu pro snižování emisí  a zlepšení ovzduší.

0
Vytisknout
3289

Diskuse

Obsah vydání | 25. 1. 2013