Jedna nula pro Nečase. Velmi levně a zbytečně

21. 1. 2012 / Karel Dolejší

Nová evropská rozpočtová smlouva nebude nakonec zdaleka tak "německá", jak se myslelo, a dokonce lze cum grano salis tvrdit, že vychází vstříc českým požadavkům. Brusel nebude schvalovat konkrétní podobu rozpočtů členských zemí a schodky automaticky nepovedou k pokutám. Ve Strakovce, která měla k původně velice drsnému návrhu značné výhrady, se asi už začíná oslavovat. V Lidovém domě, který mezitím schválil původní značně ponižující návrh, se možná pije na žal. Opozice, která se vůči vládě vymezuje jako "ti nejposlušnější europoskoci pod sluncem", utrpěla zcela zbytečnou a oprávněnou porážku.

Vážené ministerstvo, chceme kvalitní vysoké školství!

21. 1. 2012

Brno 21. ledna 2012

Stanovisko Studentské komory Akademického senátu Masarykovy univerzity k reformě vysokého školství a stupňujícím se nepokojům

Stejně jako studenti z jiných vysokých škol, i my jsme do poslední chvíle neztráceli naději. Naději, že se našim zákonným reprezentantům, tedy Radě vysokých škol a České konferenci rektorů, podaří přes všechny těžkosti s ministerstvem vyjednat rozumnou podobu návrhu reformní legislativy, kterou naše vysoké školství potřebuje. Bohužel se tak nestalo a naděje se rozplynula s odmítnutím všech návrhů, ke kterým jsme se přihlásili v prosinci 2011. Ministr Dobeš však za svým špatným a pro vysoké školství škodlivým návrhem nadále slepě stojí a předkládá jej vládě. A to bez ohledu jak na kritiku reprezentací vysokých škol, tak sílící celospolečenský nesouhlas s těmito návrhy. Proto už nemůžeme nadále mlčet.

V egyptských volbách zvítězily islámské strany

22. 1. 2012

Z konečných výsledků egyptských všeobecných voleb vyplývá, že islámské strany získaly 67 procent hlasů. Největší množství hlasů získalo Islámské bratrstvo (38 procent), které bylo za Mubaraka zakázáno. Ortodoxní islámskýá strana Al-Nour se umístila jako druhá s 29 procenty křesel. Liberální koalice Nový Wafd a Egyptský blok se umístily na třetím a čtvrtém místě.

Znamená to, že islamisté budou mít hlavní vliv při vypracovávání nové ústavy.

Koalice s názvem Revoluce pokračuje, v níž hrají hlavní roli organizace mladých lidí, které stály v čele protestního hnutí, které svrhlo Mubaraka, získala méně než milion hlasů a pouze sedm křesel. V parlamentě je 498 křesel.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Jak státní kapitalismus po světě sílí

22. 1. 2012 / Boris Cvek

Britský týdeník The Economist se ve svém posledním čísle věnuje (sérii sedmi článků) novému trendu nástupu tzv. státního kapitalismu ve světě. Úvodním článkem k tématu, který nese název "Viditelná ruka" (oproti "neviditelné ruce" ekonomik založených na volném trhu), se budu zabývat v následujícím textu. Spolu se všemi ostatními články je volně přístupný i těm, kdo nemají Economist předplacený.

Že by zase někdo prodal Karlštejn?

22. 1. 2012 / Karel Dolejší

Praha je v exekuci. Kvůli ní byl v pátek obstaven Tančící dům, Staroměstská radnice, nová radnice, Prašná brána, zoologická zahrada v Troji, Václavské náměstí nebo Karlův most. Přitom se údajně jedná spíše o nějakou výrazně nižší částku, než kolik činí hodnota obstaveného majetku. Co bylo přesnou příčinou exekuce se prý dozvíme v pondělí.

Návrat do středověku

21. 1. 2012

Z rozhovoru s novým náměstkem primátora Ivanem Kabickým (ODS) o problematice bezdomovectví v hlavním městě:

Aktuálně.cz: Radní Dolínek ve své koncepci navrhuje, aby se kraje, ze kterých bezdomovci do Prahy přicházejí, podílely na péči o ně. Budete prosazovat tento nápad?

Kabický: Spíš budu usilovat, byť tady není obecná vůle, o prosazení domovského práva. To znamená, že pak případně můžete toho člověka jakoby deportovat, jako to bylo ve středověku. Myslím, že to je naprosto legitimní.

Zdroj: ZDE

K tomu asi není už co dodat..., píše Josef Švéda.

Krize? Krize respektování sakrálního významu duševní práce!

21. 1. 2012 / Zdeňka Petáková

Sakrální versus profánní v duševní práci

Snad téměř každý z nás by si rozvzpomněl na samé počátky své duševní práce, na první dětská přemítání, pozorování a otázky. Tehdy jsme zažívali čiré potěšení z poznání, hledání a nacházení těch nejprostších souvislostí, zažívali radost z objevování schopnosti komunikovat, z prvních možností rozumět, chápat a být pochopen, z prvních pocitů vzájemnosti nesených slovní komunikací. Údiv a úcta k těmto lidským schopnostem, pokora a vděčnost k jejich existenci není z přirozených důvodů dětmi vyslovována, ale jsem přesvědčena, že jako malí lidé jsme ji cítili a silně prožívali.

Dostal smyk?

21. 1. 2012 / Ivo Antušek

Za minulého režimu se žertem říkávalo, že socialismus má čtyři nepřátele: jaro, léto, podzim a zimu. Když sledujeme média, zdá se, že hlavním nepřítelem tržního hospodářství je zima. Denně nás informují zpravodajci o tom, kolik kde napadalo sněhu, kde namrzla silnice a obviňují cestáře, že dostatečně neodhrnuli sníh nebo neodstranili námrazu, což způsobilo havárie, zranění, ba i smrt.

Pan Mrázek je zřejmě ve střetu zájmů?

21. 1. 2012 / Boris Cvek

Když čtu články pana MrázkaBritských listech, kladu si otázku, zda pan Mrázek mluví jako zástupce Svazu pacientů, jehož je viceprezidentem, nebo zástupce nějakého konkrétního politického proudu, blízkého ČSSD a možná postojům paní Gajdůškové, která je 1. viceprezidentka Svazu pacientů a zároveň senátorka za ČSSD. Možná by se Svaz pacientů měl přejmenovat na Svaz levicových pacientů nebo na Svaz pacientů za společenskou změnu, která by vynesla k moci politická hnutí blízká panu Mrázkovi.

Mrázek není ve střetu zájmů, pane Cveku

22. 1. 2012 / Josef Mrázek

Pan Cvek položil řečnickou otázku", na kterou věcně odpovídám. Střet zájmů nemůže nastat, když zájem je jen jeden a ani z něj neplyne žádný zisk. K napadení bude potřeba použít jinou záminku. Pan Cvek si však zaslouží, abych jeho znalost všeho přece jen ještě doplnil. Tedy práce pro lidi obecně, z čeho je obtížné kohokoliv vynechat, nevyžaduje být organizován ve straně ani v ničem, co má ideologický základ. Stačí sloužit v duchu všeobecné mravnosti a opírat se o Ústavu a zákony o lidských právech. Tak pracuji ve Svazu pacientů ČR i jinde. Kromě škody za to nic nemám. Podle pana Macka to způsobuje rozkoš. Přesto to moc lidí nedělá. Protože naše vláda řízená a držená koalicí v mnoha směrech jedná proti duchu i dikci Ústavy ČR a zákonů o lidských právech a zájmům občanů, dostává se ona do rozporu s mým snažením a ne naopak. Tam je střet zájmů mezi tím, co podle Ústavy vláda má dělat, a co v zájmu někoho jiného a ne občanů dělá.

Světlonoš

21. 1. 2012 / Tomáš Krček

Reakce na článek Borise Cveka I na fiskální disciplínu si musíme vydělat

Podobně jako pan Kesudis, stal jsem se během let těžkým závislákem - i mně jsou drogou texty pana Borise Cveka, zvláště ty, kterými mne seznamuje s poměry v sousedních evropských zemích, zejména v Německu. Nyní do mých žil nalil pořádnou dávku optimismu až infantilně jednoduchým plánem vypořádat se s probíhající krisí prostě tím, že EU "konečně přejde od řešení dluhů", k tomu, co pan Cvek nazývá "prorůstovou ekonomikou".

Uvnitř zeměkoule je ještě jedna zeměkoule...

21. 1. 2012

reakce na článek Alexandra Bačkovského Mimoběžný dialog

Nejdříve mne zaujal text pana Dolejšího; zejména první dva odstavce jsou hutné, přísně logické a přesně formulované. Ve Vaší replice opakovaně uvádíte, že váš text nečetl. Zvědav, jak pan Dolejší váš text nepochopil, jsem si předsevzal, že jej pečlivě přečtu celý. Brzy jsem začal narážet na tvrzení, o nichž by se buď dalo pochybovat (nenávist vůči Němcům) nebo která jsou evidentně mylná (společenský pohyb byl nastartován hospodářským poklesem už na počátku 60. let - jsem dost starý na to, abych si to pamatoval). Také jsem narazil na odkaz na mého přítele Otu Turka, zavolal jsem mu a přečetl příslušnou pasáž. Je to slušný člověk a jen nevěřícně se divil, že něco takového někdo napsal. A tak to šlo dál a dál, také namátkou o "Sověty podporované diktatuře, ... která vyvolala dvě bolestivé a zcela zbytečné války se sousedy", aniž by padla zmínka o podpoře této diktatury Spojenými státy, která šla tak daleko, že ve fázi průlomu fronty Iránem a ohrožení Basry a okolních naftových polí poskytly USA Iráku satelitní snímky rozložení iránské armády. To vše jen jako příklady, píše Jaroslav Navrátil.

Věřitelé zřejmě odepíší 70 procent řeckých dluhů

21. 1. 2012

Řecko už téměř dosáhlo kompletní dohody se svými věřiteli, že odepíší 70 procent jeho dluhů. Má tím dojít k vyřešení krize v eurozóně. Po třech dnech horečného vyjednávání dospěly všechny strany k rámcové dohodě. Řecko bude platit úroky ve výši 3,1 procenta, které se posléze zvýší na 4,75 procent, za nové třicetileté obligace, které budou vytvořeny z jeho dluhů ve výši 360 miliard euro. Znamená to, že věřitelé Řecka odepíší 70 procent jeho dluhů.

Zdroje blízké řecké vládě uvedly, že je stále možné, že někteří hlavní věřitelé dohodu odmítnou, pokud nedojde k souhlasu ohledně podrobností, avšak Athény jsou přesvědčeny, že během víkendu dojde k úplné kompletaci dohody.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Když zloději šetří...

20. 1. 2012 / Egon T. Lánský

...nešetří nás, ani z našeho. To se tak jenom tváří. Ve skutečnosti šetří sebe a ze svého. Tedy z toho, co nejdřív nám, prostým občanům bezostyšně sebrali. Rádi také šetří na Evropě. Jakoby. Tváří se, že šetří co je naše. To už ale sotvakdo věří.

Naše jsou ve skutečnosti a bohužel pouze dluhy a jiné problémy s touto, naší, vládou. Ty dluhy a problémy nám dokonce zůstanou, až tato rozkrádačská parta, jež se zuby-nehty drží u vesel, konečně odejde.

Společnost se škrtnout nedá

20. 1. 2012

Stanovisko iniciativy ProAlt k situaci na vysokých školách

Destruktivní politika současné vládní koalice zvyšuje od počátku volebního období napětí ve všech oblastech společnosti. Vládní koalice již zahájila destrukci důchodového systému, pokračuje v rozkladu systému zdravotnického a rozkládá systematicky státní finance. Nedbá kritiky své politiky ze strany odborných kruhů, nedbá varování v podobě nejrůznějších forem protestů občanů, nedbá varování a kritiky ze strany odborů. Pokračuje ve své nesmyslné a devastující politice, jejímž jediným výsledkem je rostoucí neklid, nespokojenost a napětí.

Co dělat dnes

20. 1. 2012 / Marek Řezanka

Pozoruji z okna lednový déšť a opakuji si přísloví "růst jako houby po dešti". Někdy může pršet neustále, a houby stejně ne a ne vyrůst.

Nedávno se na Britských listech objevil článek pana Kotrby, který se týkal nejrozmanitějších protivládních hnutí a na ně napojených iniciativ. Má pocit, že jich je právě jako hub po dešti, že však tyto houby nikdo nesbírá a leda tak do nich kopne. Vytýká jim rozštěpenost, amatérismus, bezradnost a naivitu.

Škrabákovy dílny tvůrčího psaní

21. 1. 2012

tisková zpráva

Spolek přátel krásného slova v Hradci Králové vyhlašuje druhý ročník soutěžních "Škrabákových dílen tvůrčího psaní", píše Tomáš Koloc.

Škrabodílny jsou určeny začínajícím autorům ve věku 15-25 let z Hradce Králové, přilehlých regionů, ale i odjinud. Účast je pro vybrané autory bezplatná. Dílny tvůrčího psaní zahrnují čtyři jednodenní semináře, které povedou kvalifikovaní členové SPKS a hosté z řad českých literátů a publicistů (hostem minulého ročníku byl publicista, překladatel a učitel české literatury na University of Glasgow Dr. Jan Čulík).

Pořádání Škrabodílen navazuje na deset úspěšných ročníků literární soutěže O Cenu Hradeckého Škrabáka, na kterých spolupracoval například předseda českého PEN klubu Jiřím Dědeček, básník Jan Vodňanský, či filmař a spisovatel Igor Chaun. Inovací soutěže jsou právě (letos již druhé) Škrabodílny, jejichž účelem je zachytit a rozvíjet zájem mladých lidí o literární formy literaturu vůbec a poskytnout těm nejtalentovanějším příležitosti k publikování na běžn ém časopiseckém, případně i knižním trhu. Protože je důraz kladen především na rozvíjení umělecké různorodosti, je pozornost věnována i žánrům zábavné literatury, které zajímají současnou mladou generaci (fantasy, komiks).

Autoři mohou přihlásit práce ve třech žánrových kategoriích: Próza, Poezie, Publicistika. Uzávěrka přihlášek je stanovena na 20. 2. 2012.

Přesné znění pravidel včetně elektronické přihlášky najdou zájemci na internetové adrese ZDE

Vox populi : chceme vládu silné ruky!

20. 1. 2012 / Vít Klíma

Výrazem naprostého znechucení nad politickými stranami je volání lidu po vládě pevné ruky. Průzkum STEM ukazuje, že si ji přeje nejen většina generace 60 +, ale překvapivě i 68% mladé generace ve věku 18 -- 29 let (blíže viz ZDE). Vládě silné ruky ústavně odpovídá prezidentský systém. ČR by se tak významně posunula k systému, který dnes funguje v USA.

Ten podivný pocit

20. 1. 2012

V teletextu ČT na mne včera ráno vykoukl titulek článku v Právu: Jen šedesát procent padesátiletých má práci. Informace nijak nezpochybňovaná - prostě to tak je, akorát to někdo dal do titulu. A když jdu z práce na autobus domů, podcházím most, pod nímž stabilně bydlí několik bezdomovců; i teď, v lednu. A ještě jeden v protějším paždí mostu, ten je z nich nejpořádnější, pořád má na blízkém křoví vymáchaný textil na uschnutí a nenechává kolem sebe odpadky. Aspoň odtud nejsou vidět, píše Jindřich Špicner.

Lázně kontra církev

20. 1. 2012 / Jan Sláma

Nemám nic proti víře v boha nebo třeba v bohy. Je na každém v co chce věřit, ať je to křesťan, mohamedán, buddhista, hinduista nebo třeba indián. Právě tak ale chci, aby nikdo nezasahoval do víry mé, tím méně aby mne nutil podporovat víru svoji.

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY BRITSKÝM LISTŮM MOBILEM

Hodně klesající tendence

2. 4. 2012

V červnu 2011 jsme zprovoznili pro vaše pohodlí možnost přispívat na provoz Britských listů dobrovolným předplatným prostřednictvím mobilního telefonu. Informace o tom, jak to dělat, jsou ZDE. Zároveň je samozřejmě možné přispět finančně na provoz BL na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Zdá se však, že možnosti a ochota čtenářů finančně přispívat na provoz deníku, který každodenně čtou (čtenářů je měsíčně cca 350 000) prokazuje silně klesající tendenci. Jenže provoz listu z něčeho uhradit musíme. Nepodporují nás ani velcí kapitalisté, ani velcí antikapitalisté. Nezávislost a existenci si uchováme pouze, pokud si udržíme podporu čtenářské obce.

Vydatný příspěvek k marxistické teorii

21. 1. 2012 / Pavel Janíčko

J. Heller, F. Neužil a kol.: Kdopak by se Marxe bál, Futura, 558 stran

V nedávných dnech vyšlo v nakladatelství Futura rozsáhlé dílo Josefa Hellera, Františka Neužila a několika dalších autorů pod názvem "Kdopak by se Marxe bál?". Je to nepochybně zaznamenáníhodný počin z mnoha hledisek. Především je samozřejmě hodný ocenění už sám výběr tématu. Myslím, že je každému, kdo jen trochu zná současnou českou realitu, je zřejmé, že podobná problematika není rozhodně předpokladem k získání společenské, vědecké či akademické prestiže, tím méně ke komerčnímu úspěchu.

Evolučně ontologické pojetí člověka, přírody, kultury

20. 1. 2012 / Josef Šmajs

1. K problému člověka

Přestože člověk není evoluční ontologií záměrně tematizován na prvním místě, jeho jedinečná schopnost vytvářet kulturu je implicitním tématem všech ontologických reflexí. Důvod prvořadé pozornosti k nadosobnímu procesu ekonomiky uvnitř širšího systému kultury, tj. umělého planetárního systému, jehož přirozeným prostředím je příroda, je pochopitelný. Člověk jako biologická bytost vytvářející kulturu není totiž bezprostřední systémovou příčinou krize. Touto příčinou je lidmi generovaný proces kulturní evoluce, tj. vytváření odlišně onticky uspořádaných struktur kultury z původních struktur přirozených.

Kanada zrušila bezplatnou právní pomoc romským uprchlíkům

20. 1. 2012 / Miloš Kaláb

Právník, který se specializuje na pomoc uprchlíkům do Kanady sdělil, že organizace Legal Aid Ontario přestala finančně podporovat romské uprchlíky žádající o azyl. Pan Russell Kaplan reprezentoval v minulých letech stovky romských uprchlíků, kteří dostali souhlas k právní pomoci, takže mohli najmout právníky, kteří by jejich záležitosti hájili u Úřadu pro přistěhovalectví a uprchlíky. V poslední době takový souhlas dostává jeden uprchlík ze sedmi. 

Žižkovské nádraží by mohlo zmírnit dopravní zátěž v hlavním městě

20. 1. 2012

Nevím, zda je nutné vyhlašovat Žižkovské nádraží kulturní památkou a uvažovat o nějakém alternativním využití. Protože bydlím vedle vlečky na toto nádraží, tak vím, že po vlečce stále ještě jezdí nákladní vlaky s kontejnery na toto nádraží. Kdyby místo nechutně drahých tunelů pro automobilovou dopravu pod celou Prahou mohl být postaven jeden pro metro, které vede jen kousek od onoho nádraží, mohlo by se hlavní město zásobovat v noci metrem a rozvoz na krátké vzdálenosti od stanic metra by mohl probíhat elektromobily (pamatujete ještěrky?). Asi by se podstatně snížila nákladní doprava v Praze a podstatně snížilo množství exhalací, píše Miloslava Obermajerová.

Dopis, který psal Pavel Pečínka svým kolegům

6. 5. 2003

V souvislosti s kritickým článkem Štěpána Kotrby, viz ZDE, vyjádřil kritizovaný Pavel Pečínka přání, aby Britské listy publikovaly celý jeho email, v němž charakterizoval somálského příslušníka strany Zelených jako "černého tmavozeleného". Na dotaz, zda mu taková charakteristika nepřipadá trapná, odpověděl Pavel Pečínka, že se k tomu vyjádří později.

Řešení letitého tunelu? Obchodní akademie Hradec Králové má po 117 letech své existence zaniknout jako subjekt...

20. 1. 2012 / Tomáš Koloc

V nadcházejících dnech bude zastupitelstvo Královéhradeckého kraje (coby novodobý zřizovatel) jednat o tom, aby královéhradecká Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky (tedy škola, která byla založena v roce 1895 jako čtvrtý ústav svého druhu v Čechách), byla sloučena s hradeckou Střední odbornou školou veřejnosprávní a sociální (která byla založena v roce 1991 jako zdejší Rodinná škola).

Stát a samostatnost

20. 1. 2012 / Roman Rakowski

Chtěl bych zmínit jeden negativní důsledek občanské samostatnosti, za jejíž důsledky občan nenese žádnou zodpovědnost (alespoň prozatím). Za samostatnost bych dosadil princip podobný směru Do It Yourself. Ten je založen na samostatné tvorbě různých předmětů nebo situací, které mohou tvořit jedinci či organizované skupiny. Jedná se o výčet předmětů od domácích vynálezů až po nejrůznější umělecké manifestace (od plakátů, zinů a časopisů po různé nástroje a umělecké artefakty). Koncepty jsou amatérsky realizovány, bez jakékoliv pomoci (orgánů, institucí). DIY je značné rezistentní a to z jednoho prostého důvodu: artefakty, které utváří, nejsou odborníky nijak hodnoceny. Podle aristotelského vymezování pojmů (rod a druhový rozdíl) je umělecký artefakt vymezen následovně: rod je kategorizován jako předmět utvořený člověkem a druhový rozdíl je označení uměleckou institucí, že se jedná o předmět hodný naší pozornosti (příklad jsem si vypůjčil z knihy Vysoké versus populární umění od P. Zahrádky, kde tímto způsobem definuje institucionalizované umění). Ale v případě DIY nejsou artefakty nikým označeny.

Lidé na potravinových poukázkách: Pojďte si to s námi vyměnit

20. 1. 2012

Někteří mají vysoké akademické tituly a vzpomínají na středostavovské životy. Někteří prodávají spodní prádlo nebo tvoří webové stránky. Jsou to běloši, černoši i Hispánci, mladí i staří, vlastníci domu i bezdomovci. Co mají společného? Všichni jsou odkázáni na americké potravinové poukázky. V takovém postavení je dnes každý sedmý Američan.

O štěstí v umírání

18. 1. 2012

Knihkupectví Ostrov a brněnské nakladatelství Barrister a Principal si Vás dovolují pozvat na autogramiádu a setkání s Janem Paulem při příležitosti uvedení jeho knihy

O Š T Ě S T Í V  U M Í R Á N Í

V úterý 24. ledna 2012 od 18 hodin v knihkupectví Ostrov, Ostrovní ulice 17, Praha 1

O knize promluví Prof. Miloš Horanský, o umírání bude hovořit MUDr.Marie Svatošová, zakladatelka hospicového hnutí v ČR a autor knihy Jan Paul.

Knize připije do života MUDr. Jan Kábrt, CSc. spolu se všemi účastníky večera.

U příležitosti setkání zahraje duo Two Horses, Jaromír Hůla - foukací harmonika a Jan Marek - jazzová kytara.

Žárovkové referendum o současné vládě

19. 1. 2012

Spojenectví práce a solidarity (SPaS) vyzývá všechny občany nespokojené s asociální politikou české vlády, která neplní ani své vlastní sliby včetně boje s korupcí, občany, kteří jsou přesvědčeni o potřebě zavedení obecného referenda v ČR, ale i ty, kteří naprosto odmítají navržený způsob vyrovnání státu s církvemi, aby se aktivně zúčastnili žárovkového referenda o současné vládě.

Děláme, nežvaníme

19. 1. 2012 / Václav Novotný

Uvažuji o tom, co vlastně Štěpán Kotrba chce. Že by chytrá horákyně.

Citujme jeho slova: ,,Iniciativy, pokud chtějí být považovány z skutečného partnera a vážného hráče na politické scéně, musí respektovat jedno -- dokud nebudou politickou stranou, nemohou se vměšovat do politiky a do voleb. Protože je to nepoctivé vůči lidem. A pokud se nepřemění v politické hnutí či stranu, jsou všechny jejich výzvy jen štěkáním na Měsíc, hezkým slohovým cvičením, nadějemi oblbujícím naivní, nevinné a politiky neznalé -- ale ničím jiným.

Musíme počkat, až se u lidí projeví občanská vůle

19. 1. 2012

Reakce na článek Štěpána Kotrby "Nezávisle závislé sny" ze dne 17.1.2012.

Nelze než souhlasit s tím, že je u nás docela velký počet nejrůznějších iniciativ, píše Petr Moravec. Dokonce to vypadá, že si u nás každý trochu gramotný člověk s přístupem na internet brzy založí vlastní iniciativu. I v mnoha dalších věcech má pan Kotrba pravdu. Situace vypadá tak, jako by si naše nejaktivnější iniciativy vyšláply do jisté politické šarvátky, i když asi nechápou současné rozložení sil.

Hledání současné pravdy v minulosti

19. 1. 2012 / Jan Sláma

Nedávno pan president vykládal, jak v době kdy byl zaměstnán ve Státní bance československé pořádal semináře objasňující davům dychtivých ekonomů a bankovních úředníků meze socialistické ekonomiky, které povedou v budoucnu k jejímu zániku.

Přibližně ve stejné době,vzhledem k tomu, že jsme s panem Klausem stejně staří, jsem se ujímal vedení výrobně opravárenské jednotky jednoho národního podniku. Na jedné straně teoretici vymýšleli proč to nemůže fungovat a na druhé straně praktici přemýšleli jako to udělat, aby to fungovalo.

Politická podpora pro zákon SOPA v USA poklesla

19. 1. 2012

Několik republikánských poslanců přestalo ve středu podporovat kontroverzní zákon "na ochranu copyrightu" poté, co se Wikipedie, Google a Reddit postavily do čela obrovských internetových protestů.

Politická podpora pro kontroverzní protipirátský zákon se ve středu začala rozkládat. Čelné internetové servery totiž uspořádaly jednodenní protest proti navrhovanému zákonu.

Wikipedie, šestý nejnavštěvovanější server na této planetě, ve středu vypnul své internetové stránky v angličtině na protest proti navrhovanému zákonu Stop Online Piracy Act (SOPA), o němž nyní jedná americká Sněmovna reprezentantů, a Protect IP Act (Pipa), podobný návrh zákona, o němž se debatuje v Senátě.

I na fiskální disciplínu si musíme vydělat

19. 1. 2012 / Boris Cvek

Špatně se dělá fiskální disciplína, tedy rozpočet co nejméně postavený na dluzích, když dochází k ekonomickému útlumu. K čemu jsou škrty a tlak na šetření, když ekonomika přestává vyrábět a produkovat a sytit státní rozpočty penězi z daní? Můžete sebevíce šetřit, ale když přestanete vydělávat, je to konec. Musíte nejprve produkovat a potom teprve lze uvažovat, jak rozumně zacházet s vyprodukovaným. Nechci jednoznačně tvrdit, že jsou to hlavně ty škrty, co způsobuje v EU ekonomický pokles, i když Petr HolubAktuálně.cz svaluje vinu za českou ekonomickou recesi právě na škrty Nečasovy vlády.

Rusko se soustřeďuje - problémy, na které musíme odpovědět

19. 1. 2012 / Vladimír Vladimirovič Putin

JU│ Vladimír Putin zveřejnil v Izvestijích článek, v němž vysvětluje své názory na budoucí rozvoj Ruska. Zjevně jde o pokus zahájit volební kampaň. Článek je uveden v pracovním překladu.

Pokládám za nutné uvést svůj názor na několik problémů, které považuji za důležité posoudit v široké veřejné diskusi. Jakým rizikům a výzvám bude Rusko čelit? Co je třeba konat v globální politice a ekonomice? Budeme jenom sledovat vývoj, nebo se sami podílet na utváření pravidel hry? Díky jakým zdrojům můžeme posílit své postavení a zajistit stabilní rozvoj a takový, který nemá nic společného se stagnací. Protože v dnešním světě stabilita je hodnotou, kterou je možno získat jen tvrdou prací a tak, že budeme otevřeni vůči změnám a připraveni na nazrálé, promyšlené a také všestranně propočtené reformy.

Václav Havel byl člověk

19. 1. 2012

Motto: Běží-li člověk po nesprávné cestě, vzdálí se pravdě tím více, čím je schopnější a rychlejší (Francis Bacon)

Nekončící diskuse o tom jestli byl Václav Havel člověk mravný nebo ne, mne vedou k zamyšlení z jiného pohledu. Domnívám se totiž, že tato debata jde mimo podstatu problému a tou je skutečnost, že Havel byl úplně normální člověk.

Pan František Koukolík i na stránkách Britských listů napsal několik velmi důležitých informací o lidské stupiditě. Na youtube je možné zhlédnout i jeho přednášku na toto téma (http://www.youtube.com/watch?v=aRSZeTPQFAE), píše Bohumil Trávníček.

Trestní oznámení na Nečase a celou vládu

19. 1. 2012

tisková zpráva

18. ledna podala spisovatelka Lenka Procházková trestní oznámení na předsedu české vlády Petra Nečase a všechny členy jeho kabinetu. V oznámení, které osobně předala na Nejvyšším státním zastupitelství v Brně, vyslovuje podezření, že vláda ČR se dopustila trestných činů v souvislosti s návrhem zákona o vyrovnání státu s církvemi. Pod Nejvyšší státní zastupitelství totiž patří šetření trestné činnosti mimořádně velkého majetkového rozsahu.

Ve čtvrtek 19. ledna na tiskové konferenci vysvětlí spisovatelka Procházková důvody podání trestního oznámení. Tisková konference se bude konat ve 14,00 hodin v presscentru Syndikátu novinářů na Senovážném náměstí 23, Praha 1.

Bojujeme proti špatné krizi

19. 1. 2012

KD│ Standard & Poor's má pravdu. Nemluvím o ratingovém hodnocení Francie, ale o jeho důvodech. Evropa netrpí nadměrnými rozpočtovými deficity, ale výraznými rozdíly ve výkonnosti jednotlivých států, napsal Wolfgang Münchau.

Vraždění íránských jaderných vědců je státní terorismus

18. 1. 2012

11. ledna jen Mostafa Ahmadi Roshan, náměstek ředitele íránského provozu na obohacování uranu v Nantazu, automobilem do práce. Byl vyhozen do povětří magnetickou bombou, připevněnou na dveře jeho vozu. Bylo mu 32 let, byl ženatý a měl malého syna. Nebyl ozbrojen ani nebyl nikde v blízkosti bojiště, píše v deníku Guardian Mehdi Hasan.

Od roku 2010 byli za podobných okolností usmrceni už tři íránští jaderní vědci. Namísto odsudku Západ reaguje nadšením a škodolibostí.

Je na čase, aby se začali bát

18. 1. 2012

Petiční slyšení k petici s názvem "Chceme nové volby, demise vlády nic neřeší" dne 12. 1. jasně ukázalo, že bychom potřebovali víc takových slyšení. Také bychom potřebovali být více slyšet na ulicích. V letošním roce se bude rozhodovat o našem příštím životě. A tak bychom si mněli klást otázky. Necháme si všechno líbit? Nevadí nám, že politici fackují voliče? Jsme hrdí na prezidenta, který veřejně krade? Chceme žít na hranici bídy? Kam se poděl náš průmysl? Chceme být tupé stádo, které je ovládáno hrstkou arogantních zbohatlíků? Nemáme dost korupčních afér, které se nikdy nevyšetří? Jak je možné, že jim vše projde? Jak je možné, že jim to dovolíme? To v sobě nemáme ani špetku sebeúcty, že jim dovolíme, aby nás uráželi a posmívali se nám? ptá se František Vlásek.

Rusko varovalo Západ před útokem na Írán

18. 1. 2012

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov varoval západní mocnosti, že vojenský útok na Írán by byl "katastrofou". Vedl by podle něj k velkému přílivu uprchlíků do sousedních zemí a mohl by zažehnout plamen sektářského násilí na Středním východě.

Strach a kariérismus jako hlavní opory režimu

18. 1. 2012

Jeden z významných mužů naší země si velmi správně všiml, že oporou nemravných režimů jsou zejména strach a kariérismus. Zde uvádím výňatek z jeho podrobnějšího popisu fungování těchto mechanismů, píše Bohumil Trávníček.

76731