foto Vít Šimánek, ČTK

FuckACTA: Podporujte kooperaci namísto konkurence

3. 2. 2012 / Štěpán Kotrba

čas čtení 5 minut
rozšířená verze projevu autora na demonstraci prosti smlouvě ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement), pořádané Pirátskou stranou 2.2. 2012 v Praze na Klárově.

Krádež je, když vám seberu čepici, vám umrznou uši a mě ne. Když budete čepci kopírovat, budu mít čepici já a vám zůstane. Sdílení není krádež. V roce 1963 přiletěl John F. Kennedy do Západního Berlína, aby viděl Berlínskou zeď a prohlásil "Ich bin ein Berliner". Ze solidarity. A já vás dnes prosím, abyste vy všichni solidárně řekli "Ich bin ein Anonymous".

Před více než dvěma tisíci lety Římané postavili 26 metrů široké kamenné silnice, aby jimi propojili celou říši. Aby byly informace z Říma co nejdříve dostupné všude, jezdila po nich státní pošta. Nezprivatizovali ji. Ani tyto dálnice. Jedna z nich vedla až do Londinia, dnešního Londýna. Via Appia existuje dodnes.

V polovině patnáctého století Gutenberg vynalezl knihtisk. Roku 1450 s ním vytiskl bibli. Chtěl zprostředkovat vzdělanost co nejvíce lidem. Jezuité pak zničili i jeho hrob, protože on zničil jejich monopol. Na informace.

Od té doby se stokrát o monopoly vedly války. Nikdy si nikdo žádný monopol neudržel. Šokuje mne, jak ti poražení jsou stále nepoučitelní.

Moudrá císařovna Marie Terezie založila v roce 1774 povinné triviální školy a ustanovila Všeobecný školní řád. Svému lidu přála vzdělání. Franz Josef pak napomáhal založení veřejných knihoven a společností pro povznesení umění a věd. Chtěl mít vzdělané poddané, kteří by obstáli v tehdejší hospodářské konkurenci. První veřejná knihovna v Praze se otevřela v roce 1891. Už tehdy informace a znalosti znamenaly úspěch a moc. Ale zároveň i odpovědnost a prospěch pro společnost. Tehdejší politici to věděli. Tehdejší poddaní to věděli. Moudrá císařovna a moudrý císař věděli, že hlupáci nic nevytvoří.

Zkušenosti lékařů se sdílely už od Asklépia a Hippokrata. Právě Hippokrates objevil léčivé účinky acylpyrinu - kyseliny acetylsalicylové, tehdy jako odvar z kůry vrby bílé. Musela přijít první světová válka, aby byl v roce 1915 v Británii zrušen patent německé firmy Bayer, která chtěla na výrobu aspirinu monopol. Díky výrobě v celém světě nezemřely během pandemie španělské chřipky v roce 1918 další statisíce lidí.

Antibiotikum penicilin objevil Alexander Fleming v roce 1928. Ve 30. letech 20. století německý vědec Gerhard Domagk objevil sulfonamid. Oba léky byly volně vyráběné bez patentových monopolů a zachránily statisíce životů během 2. světové války, miliony životů dodnes.

Před šedesáti lety, po druhé světové válce, vznikla síť, propojující počítače. Roku 1969 byl zprovozněn ARPANET, zárodek internetu. Armáda sdílela technologii s vědci z univerzit. Vědci potřebovali sdílet informace. Armáda potřebovala chránit informace před jadernou válkou. A prospěch z nepatentování internetu měli lidé na celém světě.

V roce 1989 Tim Berners-Lee zveřejnil návrh webu. Ještě před deseti lety byl internet v plenkách. Dnes spojuje svobodnými informacemi celý svět.

Prozatím.

Bill Gates kdysi nadšeně hovořil o informační superdálnici, poradce amerických prezidentů Alvin Toffler o informační společnosti a teoretik Marshal McLuhan o globální vesnici. O postindustriální společnosti, hovořil i Američan Daniel Bell. Měl to být ráj na zemi. Globální komunikace, globální kultura, globální znalostní společnost. Budoucnost.

Tehdy vizionáři viděli pokrok ve sdílení informací, sdílení znalostí ku prospěchu všech. Vize pokroku dnes zmizela. Nahradily ji policejní obušky a soudní obsílky. Žaloby a vězení. A prodejné vlády.

Tato vláda, která je vládou proti vám, proti lidem, technologickému pokroku brání. Brání vám sdílet informace. Dokud nezaplatíte. Brání vám poznávat cizí kultury. Dokud nezaplatíte. Brání vám ve vzdělání, Dokud nezaplatíte. A pokud nemáte miliony. Brání elektronické obdobě veřejných knihoven. Kdyby mohla, zakázala by i internet. Tato vláda vytváří bariéru neznalosti. Mezi vámi a bohatstvím myšlenek celého světa. Tato vláda vás chce izolovat. Za novou železnou oponou, oponou nevědomosti.

Proto podepsala smlouvu ACTA. Má jí pomoci udržet moc. Proto vás ignoruje nebo se vám vysmívá. Mocní hájí svůj monopol a vaši bezmocnost. Mají strach ze sdílení informací. Lekli se šíření myšlenek. Bojí se demokracie. Bojí se vás. Tato vláda z vás chce mít hlupáky, kterým se dá pohodlně vládnout. Ovce, které se nechají pohodlně stříhat. Necháte si to líbit? Právě teď je čas říci nejen co nechcete, ale i co chcete.

My všichni nepotřebujeme uzákonit ACTA. Potřebujeme uzákonit Hippokratovu přísahu i pro sdílení informací. Aby informace už jednou provždy sloužily lidem. Jako jim slouží veřejné knihovny. Jako jim slouží lékaři. Podporujte a plaťte veřejné služby. Podporujte a plaťte veřejná média. Podporujte svobodný software. Podporujte sdílení. Podporujte kooperaci namísto konkurence.

Nezapomeňte ale, že kdo chce brát, musí umět i dávat. Prospěch z toho budeme mít všichni. Společně.

smlouva ACTA - plný text v češtině PDF

0
Vytisknout
18326

Diskuse

Obsah vydání | 6. 2. 2012