Exekutoři chtěli upozornit, že Praha je laxní při placení účtů

6. 2. 2012

čas čtení 1 minuta

tisková zpráva Exekutorské komory ČR

Praha, 6. února 2012 (EKČR) -- Podle informací Exekutorské komory ČR uhradil pražský magistrát celou dlužnou částku. Příslušný soudní exekutor dnes ráno potvrdil přijetí obnosu, na základě čehož zrušil zákaz hl.m. Prahy nakládat s majetkem. Nyní by měl katastr nemovitostí zanést příslušný údaj do své databáze. Návrh na nařízení exekuce však byl podán důvodně.

Exekutorská komora v žádném případě záměrně neuváděla a neuvádí chybné, lživé či účelové informace. Vychází z údajů poskytnutých soudním exekutorem. Exekutor nevydal žádný exekuční příkaz ke zřízení exekutorského zástavního práva nebo k prodeji nemovitosti hl. m Prahy. Exekutorská komora shodně s hl. m. Praha nepovažuje za šťastnou úpravu § 44 exekučního řádu, jež se v případě veřejnoprávních korporací ukazuje jako nepřiměřeně tvrdá. Do změny předmětného ustanovení však exekutorům nezbývá než právní úpravu respektovat.

Záměrem Exekutorské komory ČR nebylo poškodit dobré jméno hlavního města Prahy, jako spíše upozornit na neblahou celospolečenskou situaci, kdy se dlužníci stavějí ke svým dluhům laxně.

0
Vytisknout
4270

Diskuse

Obsah vydání | 7. 2. 2012