Václav Havel - dramatik a politik

Jsou z jednoho vrhu

2. 12. 2011 / Ladislav Hinner

Popírat vliv médií na formování veřejného mínění, na to, co je považováno za "in", by bylo popíráním současnosti, která se sama domýšlivě nazvala " informační společnosti". Co na tom, že jen málo...

Hlupáctví a lež tu stále hrají primát

21. 11. 2011 / Daniel Strož

Sotvaže básník zvaný Magor (sám si kdysi připojil k svému jménu tuto přezdívku vymyšlenou Eugenem Brikciusem) zavřel oči navždycky, spustila se kolem něj obvyklá lavina ústního žvanění ...

Žižek: My nejsme snílci, my jsme ti probuzení

18. 11. 2011

Slavoj Žižek na Václavském náměstí, 17. listopadu 2011 Protiklad mezi státem a občanskou společností působí stejně tak v neprospěch svobody a demokracie, jako v jejich prospěch. ... Občanská...

Musíme obnovit ochromenou demokracii

17. 11. 2011 / Jan Kavan

Vážené dámy, vážení pánové, smuteční hosté, Přiznám se, že jsem dlouho váhal, než jsem se nechal přemluvit kolegy tady dnes vystoupit. Nebyl jsem totiž 17. listopadu 89 v Česku, ale stále je...