Ludmila Štěrbová

Ing. Ludmila Štěrbová, CSc., *1957

Specializuje se na problematiku mezinárodního obchodu, obchodní aspekty práv k duševnímu vlastnictví, Světovou obchodní organizaci a společnou obchodní politiku EU.

Profesní a teoretické znalosti a zkušenosti získala na Ministerstvu průmyslu a obchodu, na Stálé misi ČR při OSN a dalších mezinárodních organizacích v Ženevě a na katedře mezinárodního obchodu Vysoké školy ekonomické v Praze. V současné době je akademickou ředitelkou magisterského programu Vysoké školy ekonomické "International Business -- Central European Business Realities", vyučovaného v angličtině a přednáší mezinárodní obchod a mnohostranný obchodní systém v kurzech katedry mezinárodního obchodu VŠE.