Josef Hromádko

Ing. Josef Hromádko, CSc

pracoval v cukrovarnictví, v potravinářském resortu, nakonec ve Výzkumném ústavu ekonomiky zemědělství a výživy. V současnosti je v důchodu.