6184

Ladislav Žák

ing. Ladislav Žák

* 1958
Ženatý, otec dvou dětí, manželka je lékařka

Absolvent Fakulty strojního inženýrství ČVUT Praha a Právnické fakulty Vysoké školy privatizace a podnikání v Moskvě. Další studia na MFF UK Praha, VŠST Liberec, doktorandské studium ČVUT a vědecká aspirantura na Vysoké škole privatizace a podnikání v Moskvě u profesora Vitalije Koškina.

Krizový manažer.
Člen INSOL Europe, KSKŘI v ČR , IIA a ČIIA.

Do roku 1989 student, dělník a vedoucí oddělení ÚV SSM. Po roce 1989 vedoucí oddělení ÚV KSČ a tajemník FR KSČ, spoluzakladatel Demokratické strany práce. Nyní bezpartijní.

WEB