Petr Šafařík

Petr Šafařík vyučuje na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity v Praze. Zabývá se především soudobými kulturními dějinami. Vzájemné přesahy politiky, kultury a umění jej zajímají i v aktuálních kauzách. Jako publicista se věnuje hlavně filmu a kritice médií. Od srpna 2004 do 14. srpna 2007 byl členem Strany zelených, z toho od léta 2006 členem pouze nominálním, bez jakékoli činnosti v SZ. V srpnu 2007 z této strany vystoupil, protože praktiky této strany, jak je poznal, považuje za nepřijatelné.