Ladislav Ďurkovič

Autor je koordinátorom iniciatívy źudia proti rasizmu.