Jiří Bakala

MUDr. Jiří Bakala, primář odd. nukleární medicíny, Baťova nemocnice, Zlín