Jiří Mikeska

Jiří Mikeska, nar. 1959, absolvent Akademie výtvarných umění V Praze, dlouhodobě působí jako svobodný a nezávislý umělec, věnuje se především malbě, grafice, kresbě, fotografii, pracím v architektuře a občasné publikační činnosti. Je zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze, Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, České národní banky aj. Je zakládajícím členem výtvarné skupiny Corpora S.