Vladimír Hejnic

Narozen 1952 v Praze.

Ženatý, tři dospělí synové.

Vyučený elektromechanikem kolejových vozidel.

V průběhu vojenské základní služby u vojenského letectva se rozhodl pro službu v ČSLA, absolvent vojenské střední a následně vysoké vojenské školy.

Služba u leteckých útvarů a zařízení , později na MNO, velitelství letectva a PVOS 21 let. V roce 1993 odchod do civilu. Učitel na základní škole, elektromontér u soukromé firmy, krátce obchodní zástupce knižního velkoobchodu, hlídač na parkovišti, opět učitel na základní škole, pracovník konečné montáže kolejových vozidel u nadnárodní společnosti Siemens, v současné době školník na SOŠ. Od r 1994 souběžně OSVČ -- vedení účetnictví pro několik malých firem.

Před listopadem 1989 člen KSČ, od r. 1993 člen KSČM. Jedno volební období jsem pracoval v místním zastupitelstvu.

Mým přesvědčením je, že není podstatné být členem politické strany, nebo hnutí, ale když už jsem voličem a příznivcem nějakého uskupení, jsem povinen volené představitele znát, kontrolovat a různými formami být s nimi v trvalém kontaktu, když jsem jen trochu schopen, jejich činnost aktivně ovlivňovat. Mou zkušeností je, že tak jako u divadla není malých rolí, tak v pracovním životě není malých profesí. Každý člověk (nevzdělaný, primitivní, v nesnázích) má mít dosažitelná práva ne na menší úrovni než všechny obhajované přírodní druhy. Slzy společnosti nad týranými zvířaty považuji (velmi jemně řečeno) za neupřímné v momentě, kdy se tato společnost distancuje od lidí na svém okraji.