Jakub Češka

Jakub Češka (nar. 1971) vystudoval matematiku a občanskou výchovu na Pedagogické fakultě UK v Praze v roce 1997. V roce 2004 získal titul Ph.D. na Katedře české literatury Filozofické fakulty UK. Věnuje se literární teorii. V současné době působí na FHS UK.

Knižní publikace:

Království motivů. Motivická analýza Kunderových románů (Togga: 2005).

Hledání běžeckého těla (Togga: 2008).