Petr Tuček

Autor je agronom, řadu let se zabývá problematikou světové produkce potravin, mezinárodního agrárního obchodu a problematikou hlavních agrárních komodit. Uvedenou problematikou se zabýval v a.s. Koospol, ve VÚEZVž Praha, ve VÚZE Praha, na ministrestvu zemědělství ČSR, byl generálním ředitelem holdingu Agropol (1994,95), který byl v té době největším domácím subjektem v obchodu s obilím. Absolvoval stáž ve FAO, stáž na DG VI. v EK v Bruselu, studíjní cestu zaměřenou na americké obilnářství na středozápadě USA, přednášel na několika mezinárodních konferencích orientovaných na uvedené otázky, jako externista přednáší tuto látku studentům na ČZU.

Je autorem několika studií a výzkumných zpráv na témata blízká. V roce 2007 např. studie "Možné dopady změn mezinárodního agrárního trhu na český AZO" (VÚZE Praha, 45 stran) a v roce 2008 článku "Změny na mezinárodním agrárním trhu a české zemědělství" (Agro Magazín, č. 1, str.3-13).