Mirek Vodrážka

Mirek Vodrážka je člen mediální feministické skupiny Meluzína.

Od 90. let jako jeden z mála vede diskurs o feminismu a bezprostředně reaguje na stav "ženské otázky" u nás. Autor post-undergroundové eseje CHAOKRACIE, tématizující novou planetární epochu prizmatem zániku demokracie z postfeministického pohledu. (Votobia Praha, 1997) (Na základě této knihy vznikl i film DENÍK TĚHOTNÉ (DOBY) / ČR 1998. Režisér Vít Janeček byl volně inspirovaný knihou CHAOKRACIE a zážitkem malířky Veroniky Holcové, kterou těhotenství přivedlo ke zcela novým zážitkům.)

Dále je autorem knihy rozhovorů s předními političkami Feministické rozhovory o "tajných službách" (Nadace Gender Studies, 1996), kritické zprávy o stavu feminismu v Čechách vydané pod názvem Esej o politickém harémismu ("Zvláštní vydání..." 1999), spoluautorem knihy S FERLINGHETTIM V PRAZE (Meander, 1999). Publikoval v tématickém sborníku Nové čtení světa -- 1. / feminismus devadesátýma očima (Marie Chřibková 1999) a Média a moc (Votobia 2000). Je autorem mnoha genderových studií, článků, přednášek a editor publikací (Například Politika s ženami či bez žen? (Nadace Gender Studies, 1996) nebo Žena a muž v Médiích (Nadace Gender Studies, 1998). Organizátor seminářů a diskusí o feminismu, politický radikální aktivista angažující se za navrácení spolkového domu Ženského klubu českého pražským ženským organizacím.

Tvůrce hudebních feministických projektů CD PSYCHOCHAOS & EDITA ADLEROVÁ - ŽENSKÝ SMUTEK (g. parrot, 1999), vokálně instrumentálního a scénického představení CARMINA FEMINA - Oratorium ženské duše a dalších divadelně-hudebních představeních jako například DANSE MACABRE etc.).

Složil filmovou hudbu a hrál v experimentálnímu snímku PUTOVÁNÍ MALÍŘE GUTTMANA od režisérky Hany Munkové (České televize,1999) - portrét židovského malíře, který zahynul v koncentračním táboře.

Účinkoval v celovečerní dokumentární filmové eseji PROROCI A BÁSNÍCI -- kapitoly z kalendáře (ČR 2000) od režiséra Ivana Vojnára a vystupoval v mnoha českých televizních dokumentech o feminismu a genderových otázkách například FEMINISMUS PO ČESKU --režisérky O. Sommerové 1993, POUTNÍCI CHAOSEM - režisér M. Štoll - 20 minutový dokumentární dvojportrét Česká televize 1995, ARTEFAKTA - režisér Petr Slabý Česká televize 1999, "60" hudební pořad - režisér Petr Slabý, Česká televize 1999, O ČEM SNÍ MUŽI - dokument režisérky O. Sommerové 1999, MUŽSKÁ ODYSEA -- dokument režiséra Jiřího Krejčíka ml. Česká televize 2002

V roce 1999 - 2002 byl na základě rozhodnutí Rady vlády České republiky pro lidská práva jmenován členem jejího Výboru pro odstranění všech forem diskriminace žen.

Píše i koncertně a mediálně vystupuje i jako Mirka Vodrážková a je činný jako volný novinář.

Na jaře roku 2001 mu byl udělen čestný titul Trans Přítel 2000 za myšlenkový přínos k transgenderovému hnutí.

V první polovině 90. let redaktorem časopisu VOKNO, na jehož ilegálním vydání se spolupodílel již v dobách undergroundu. V roce 1977 byl obviněn z trestného činu výtržnictví a později byl odsouzen z důvodů společenské nebezpečnosti k několika letům ochranné soudní léčby. Během 80. let byl spoluorganizátorem bytových seminářů Egona Bondyho, Milana Balabána a Milana Machovce i občasných konspiračních schůzek mluvčích Charty 77 ve svém bytě V Templu na Starém Městě.

Narodil/a se v roce 1954 o dvacet minut po své sestře pod jejímž vlivem se v raném dětství jazykově identifikoval s ženským rodem.