7460

Milan Valach

PhDr. Milan Valach, PhD. *1956

vyučuje na katedře občanské výuky pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Je mluvčím Hnutí za přímou demokracii v ČR. Je autorem knihy "Svět na předělu. Studie o krizi současné společnosti." Doplněk, Brno 2000, ISBN 80-7239-047-3. Je spolueditorem knihy "Totalitarismus ve 20. století: československé zkušenosti" , Masarykova univerzita, 2001, ISBN 80-210-2541-7. Spolupracoval na Vizi rozvoje ČR do roku 2015.

Vlastní stránka

některé další články
Diktatura nebo participace?, Zpravodaj STUŽ
Podivná diskuse o transformaci vysokých škol, Britské listy
HzPD: Nezávislí kandidáti na kandidátkách Koalice neposilují občanskou společnost, Britské listy
Viníci a lokajové - kolektivní vina sudetských Němců, Britské listy