5473

Boris Valníček

RNDr. Boris Valníček DrSc

Nar. 11.4.1927 v Jičíně, za války v domácím odboji, stud. přírod.fak. UK, od roku 1950 v Astronomickém ústavu ČSAV - sluneční vlivy na Zemi, přístrojová technika, od roku 1967 vedl astronomickou část kosmického výzkumu programu Interkosmos do roku 1991, pak v důchodu poradce pro satelitní komunikaci. 150 odborných prací, trvale publikace v denním a věd.-pop. tisku z oblasti astronomie, kosmického výzkumu a klimat. změn, knižní publikace.