Zdeněk Vopat

Zdeněk Vopat se narodil roku 1974 v Praze. Roku 2000 získal titul bakaláře v oboru mezinárodních vztahů na University of Windsor v Kanadě. Na téže univerzitě obdržel roku 2005 titul magistra v oboru politologie. Ve své magisterské práci se zaměřil na problém evropské integrace, zejména pak na smlouvu z Nice. Je doktorandem na filozofické fakultě univerzity Karlovy obor politologie. Je autorem několika článků v Britských listech a v současné době hledá zaměstnání.