Joel S. Hirschhorn

Původně byl řádným profesorem na University of Wisconsin v Madisonu a zastával funkce samostatného poradce v Kongresu USA a ředitele Oddělení pro životní prostředí, energii a přírodní zdroje Národní asociace guvernérů. V současnosti je autorem zaměřeným na politiku a vládní systém. Jeho poslední kniha má název “Delusional Democracy – Fixing the Republic Without Overthrowing the Government“ (Sebeklamná demokracie – Jak zachránit Republiku bez svržení vlády) - www.delusionaldemocracy.com.  Je spoluzakladatelem Přátel (svolávání ústavních) shromáždění podle článku V - www.foavc.org

zdroj: redakce internetového časopisu Citizen Power