Pavel Kopřiva

Autor je student Fakulty sociálních studií MU.