Přemysl Houda

Nar. 1981 v Kadani. Absolvoval na FF UK obory historie a politologie. V současné době je doktorandem na politologii doktorandem. Tématem jeho výzkumu je folková hudba v období tzv. normalizace. Spolupracuje také s Ústavem pro soudobé dějiny AV.