Eva Malířová

* 1980

autorka před nedávnem dlouhodobě pobývala v Mexiku, vystudovala český jazyk, žurnalistiku na FSS MU a hispanistiku na FF MU v Brně. Publikovala např. v Listech a A2, v A-kontra

Pracuje jako zaměstnankyně nevládní neziskové organizace - koordinátorka vzdělávacích projektů Společnosti pro Fair Trade