Jaroslav Drobný

Mgr. Jaroslav Drobný (1974), nezávislý publicista publikujúci na www.jetotak.sk. Absolvent štúdia arabský jazyk - história na FiF UK Bratislava. V súčasnosti člen prípravného výboru Inštitútu pre blízkovýchodné štúdiá.