Karina Némethová

študentka Katedry žurnalistiky na FF UKF v Nitre