2582

Jiří Štefek

bakalářské studium politologie - (2001-2004) Univerzita Hradec Králové
od podzimu 2004 magisterské studium politologie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze