Tomáš Vandas

Narozen 3. března 1969 v Praze. Vyučil se na středním odborném učilišti oboru instalatér a poté absolvoval nástavbové studium na strojní průmyslové škole, které zakončil maturitní zkouškou.

V letech 1986 - 1992 pracoval ve svém oboru u Dopravního podniku hl. m. Prahy, poté u menších soukromých stavebních firem. V současné době pracuje jako asistent výrobního ředitele u jedné pražské stavební akciové společnosti.

Politicky aktivní začal být od roku 1995, kdy vstoupil do SPR-RSČ. V letech 1997-98 pracoval jako asistent poslance, na IV. sjezdu SPR-RSČ byl zvolen do funkce člena revizní komise. Po uvalení konkurzu na SPR-RSČ v roce 2001 zastával v nástupnické straně RMS funkci tajemníka. Na podzim roku 2002 na funkci rezignoval a počátkem roku 2003 zakládá spolu s dalšími bývalými členy republikánů Dělnickou stranu (DS). Na I. sjezdu v květnu 2003 byl zvolen předsedou DS a tuto funkci zastává dodnes.

Mezi jeho záliby patří zejména sport - fotbal a hokej - a četba knih s politickou a historickou tématikou. Je svobodný.