2200

Karel Kobosil

ředitel Design centra České republiky, člen Řídícího výboru Programu Česká kvalita