Robert Bartoš

Mgr. Robert Bartoš

nar. 1952, absolvent FF UK, překladatel a tlumočník v NJ a AJ, žije v Praze. Jelikož o sobě nemluví příliš rád, tak by sem víc nejraději nepsal.