Robin Healey

Autor pracuje od roku 1991 jako učitel angličtiny a jako pracovník mezinárodního úřadu na ČVUT. Předtím vyučoval na vysokých školách v Evropě, v Asii a v Africe.

Robin Healey has worked as a teacher of English and as an international officer at the Czech Technical University since 1991. Before that he taught at universities in Europe, Africa and Asia.