Vyvraždit Gazu?

2. 8. 2014 / Štěpán Steiger

čas čtení 4 minuty

Nejprve základní fakta. Pod titulem "Kdy genocida je přípustná (When genocide is permissible)" uveřejnil v pátek 1. tm. Yochanan Gordon článek, v němž se ptal: "Když se političtí předáci a vojenští odborníci rozhodnou, že jediný způsob jak dosáhnout svého cíle udržet trvalý klid je prostřednictvím genocidy, je potom přípustné dosáhnout těchto odpovědných cílů?" Článek otiskl anglickojazyčný deník vycházející v Jeruzalémě The Times of Israel a týdeník vydávaný na newyorském Long Islandu 5 Towns Jewish Times. (Vydavatelem týdeníku je autorův otec, autor sám je jedním ze dvou vedoucích redaktorů s vlastním blogem.) Pro úplnost dodejme, že list The Times of Israel stáhl článek sotva několik hodin po publikaci ze svého webu a blog Yochanana Gordona zcela zastavil, také týdeník jeho otce text stáhl -- ovšem teprve potom, co objevil takřka všude ve světě na twitteru a autorově facebooku. Gordon potom zaslal omluvu, a to vzhledem k rozšíření článku tiskové kanceláři Jewish Telegraphic Agency. V omluvě se však Gordon výslovně nezříká své myšlenky o použití genocidy. Obecně jenom "hluboce lituje a prosí za odpuštění", nechtěl prý "vyzývat, aby bylo ublíženo lidem, byť i moje slova takový dojem vyvolávala."

Hrůzná myšlenka je pozoruhodná zdaleka nikoliv pouze pro svou zrůdnost. Mimořádnou pozornost zaslouží i z několika dalších -- možná mnoha -- důvodů. Nejdřív proto, že s ní přichází člen národa, s nímž nacisté hodlali naložit právě tímto způsobem -- způsobem, jenž dostal jméno holocaust (což je jenom jiný název prakticky téhož zločinu). Holocaust je mimochodem často israelskými (židovskými) politiky používán jako prostředek k dosažení politických nebo ekonomických výhod (předností).

Další důvod k zamyšlení nad tímto návrhem je pokračující izraelská válka v Gaze. Plošné bombardování celých čtvrtí -- údajně proto, že jsou hledány tunely Hamásu -- vede jednak k masovým ztrátám na životech civilistů (ve chvíli, kdy píši tento text, dosahoval počet usmrcených Palestinců 1600, z toho byla většina civilistů -- srovnejme se 3 (!) civilními oběťmi v Izraeli po tisících raket Hamásu), jednak útoky na školy, nemocnice a na elektrárnu činí život (v běžmém smyslu slova) v Gaze sotva snesitelný. Připočteme-li hrozbu vystěhování 250 000 Gazanů z pohraničního pásma s Izraelem (nezapomeňme, že Gaza je v nejširším rozpětí sotva 12 km široká), nejsme daleko od konstatování, že jde i o pomalé vyvražďování obyvatel "v důsledku války" (čímž má být naznačeno, že "válka" vede přirozeně a nutně ke "ztrátám na životech"). Bez povšimnutí nemůžeme ponechat ani skutečnost, že tato třetí válka v Gaze je dalším vystupňováním blokády, kterou Izrael systematicky uplatňuje už od roku 2007. Blokáda sice není bezprostředním zabíjením, ale už např. znemožňování přístupu k léčení mimo pásmo způsobuje často smrt.

O reakci na myšlenku Yochanana Gordona o použití genocidy ve válce v Gaze ze strany, ať už Izraele nebo jeho židovských spoluobčanů v New Yorku i jinde zatím mnoho nevíme. Třeba však konstatovat, že např. v nejstarším anglickojazyčném židovském deníku v New Yorku The Forward napsala týž den Sarah Wildmanová: "Zdá se mi nemožné, že píši tento řádek: genocida není nikdy přípustná. Tím to končí - tečka. Že by někdo vůbec musel tuto řádku napsat, to mě ničí. Že nějaký autor takovou myšlenku navrhuje? Hrůza." Wildmanová pak v dalším textu cituje dva rabíny, z nichž jeden volá po "radikální empatii", které je zapotřebí "v současné válce mezi Izraelem a Hamásem"; druhý upozorňuje, že židovský zákon (halaša) "nedovoluje paušálně zabíjení nevinných."

Závěr v pravém smyslu slova tento článek mít nemůže. Je-li ve vzduchu genocida jako možné "řešení" jakýchkoliv problémů, může jít sice nejdříve o pouhá slova -- ale i slova mívají reálné důsledky. Uvidíme, rozvine-li se o tom diskuse.

0
Vytisknout
7555

Diskuse

Obsah vydání | 5. 8. 2014