Je nutné a potřebné považovat za nereálné? Aneb: Jak bych to chtěl (nejen) já

27. 8. 2013 / Jiří Baťa

čas čtení 6 minut

Je před volbami, na všech sekretariátech různých politických stran (hlavně těch, co mají šanci na úspěch) je živo. Sestavují se kandidátky a... volební programy. Tedy to nejdůležitější, co (vedle osobností) od voleb lze očekávat.

Obrátíme-li pozornost na požadavky (nebo snad zbožné přání) občanů, na prvním místě by to byl požadavek, aby se do poslaneckých lavic již nevrátily "ohleděné ksichty" (jak se o nich vyjadřují občané), zvláště M. Bendy, Vidíma, Bendla, Bartoše, Béma, Drobila, Šnajdra, Pospíšila, Němcové, P. Sobotky, Kuby a dalších, nebo také Kalouska, Parkanové, Schwarzenberga, Gazdíka, Laudáta, Drábka, atd. Popisovat proč, snad není ani nutné. Na druhé straně však bude zapotřebí tyto nežadoucí "ksichty" nahradit "ksichty novými", neohleděnými a hlavně důvěryhodnými, spolehlivými a čestnými. Pokud by tomu tak nebylo, pak jsou volby zbytečné. Můžeme jen doufat, že aspirující strany na účast v dolní komoře parlamentu - sněmovně si při výběru kandidátů dají záležet, aby "nové ksichty" takové byly.

Neméně důležitým budou programy stran, se kterými půjdou do voleb. Zde je zvlášť důležité nejen dbát na obecnou formu programu, ale konkrétní a hlavně reálné sliby, se kterými budou politické strany a jejich kandidáti před voliče předstupovat. Za poslední léta jsme měli možnost získat řadu zkušeností, že "Sliby se slibují, blázni (politici) se radují". Pokud se tam díky voličům, dostanou ti nebo jiní, měl bych jistou představu o tom, jak by měla "nová" sněmovna Parlamentu ČR ne fungovat, to je příliš obecné, ale pracovat. Mé představy o základních parametrech činnosti a práce sněmovny, potažmo poslanců a poslankyň ( s čímž jistě se mnou budou souhlasit i tisíce občanů) jsou takové, aby:

a) Poslanci vnímali svou funkci jako službu občanům, nikoliv svým osobním nebo partajním zájmům (nedej bože cizím zájmům, viz církevní restituce, účast jednotek-misí AČR v zahraniční apod.),

b) Poslanci vykonávali pouze funkci poslance, bez vedlejších závazků, tj. funkce starostů, hejtmanů, jiných významných veřejných funkcí, ředitelů firem apod., jinými slovy, aby neseděli na více jak jedné židli, čímž by se předcházelo střetu zájmů a korupci,o značných úsporách fin. prostředků nemluvě.

c) Pracovní doba byla pevná od -- do a za tuto dobu jim byla stanovena přiměřená a funkci odpovídající mzda, prokazatelná práce nad tuto dobu by byla považována za práci přesčas, kterou by dostali (v intencích zákoníku práce, resp. stejně jako u jiných státních zaměstnanců) proplacenou,

d) Tzv. poslanecké dny museli vykazovat (dokladovat) jako skutečně odpracovaný čas v rámci své poslanecké aktivity,

e) Pracovní neschopnost byla refundována (proplácena) stejně, jako u jiných profesí (státních zaměstnanců) dle zákoníku práce (ne jako dosud v plné výši platu bez ohledu na délku pracovní neschopnosti),

f) Před nástupem do funkce na základě získaného mandátu z voleb, předložili kompletní majetkové přiznání, včetně finančního,

g) Jakoukoliv řádně nezdůvodněnou nepřítomnost v rámci činnosti sněmovny považovat za tzv. "A" (áčko) -- absenci, za kterou by byli kráceni na mzdě podle zákoníku práce,

h) Nepřítomnost (neúčast) na jednání na pracovišti ( sněmovně) byli povinni dokumentačně a věrohodně doložit,

i) Byly zrušeny neadekvátní a neseriózní poslanecké výhody, tj. stravování, občerstvení a jiné požitky, které jsou poslancům poskytovány a které jsou dotovány státem z daní občanů,

j) Odchod z poslaneckého klubu považovat za přeběhlictví, postihovat jej vyloučením z řad poslaneckého klubu a ztrátou poslaneckého mandátu bez finanční náhrady,

k) Pro ztrátu důvěry nebo případné nezákonné činnosti poslance (poslankyně) při dostatečném (většinovém) požadavku voličů byl(a) automaticky (bez ohledu na imunitu) odvolán(a) z funkce.

l) ...případně další požadavky.

Vím, že je to přání z oblasti sci-fi a ani nevěřím, že by bylo reálné to v brzké době realizovat. Avšak vzhledem ke špatným zkušenostem s dosavadní prací (bývalých) poslanců, potažmo výsledkům (!) jejich práce a vynaložených finančních prostředků (z daní nás občanů) na jejich "činnost", vzhledem k ekonomické situaci státu, na kterou ještě dlouho budeme my občané doplácet právě "díky" (ne)odpovědné práci poslanců a vzhledem k mnoha dalším faktorům, ovlivňující život společnosti, by takové opatření bylo víc než žádoucí.

Nepředpokládám, nebo ještě lépe jsem si vědom, že by těmito návrhy na opatření nastávající poslanci a poslankyně byli nadšení, nicméně je nutné, aby si uvědomili, že zlaté časy poslanců pominuly (alespoň by pominout měly), ale ty zlé pro občany a stát přetrvávají>. Rovněž je nutné, aby si uvědomili, že i oni jsou stále jen občané a funkce, které budou z vůle svých spoluobčanů zastávat a vykonávat, by je neměla z postavení občana povyšovat do nějaké nad občany nadřazené vyšší společenské a tím i zvýhodněné kategorie.

Mají-li lidé, ucházející se o mandát poslance poctivé a čestné úmysly, měli by se s těmito společensky prospěšnými (ne-li nutnými) opatřeními smířit< zbývat se jimi a přijat je za své. Pokud ne, pak nechť raději nekandidují. Dají tím však jasně najevo, s jakými úmysly a cíly do politiky jdou. Občané takové poslance a politiky už opravdu, ale opravdu "nemusí" (nepotřebují) a ani nechtějí! Kde chybí osobní čest, vrozená poctivost, odpovědnost a příkladná morálka, vládne arogance, neskromnost, nečestné jednání a trestuhodná neodpovědnost. Koaliční vláda P. Nečase nás o tom dostatečně přesvědčila. A o tom to je!

0
Vytisknout
6145

Diskuse

Obsah vydání | 29. 8. 2013