O krok blíže rovnováze ve vedení velkých firem

15. 11. 2012

Tiskové prohlášení Fóra 50 %

Ve středu byl Evropskou komisí schválen návrh opatření pro vyrovnané zastoupení žen a mužů ve vedení velkých obchodních společností. Fórum 50 % tento krok jednoznačně vítá - kvóty jsou totiž jediným skutečně efektivním nástrojem, jak dosáhnout rovnováhy v rozhodovacích pozicích.

"Fórum 50 % schválený návrh velice vítá. Dosavadní vývoj dokládá, že pro skutečnou změnu nerovnováhy v rozhodovacích pozicích je zavedení kvantitativních opatření nezbytné, spoléhat na tzv. přirozený vývoj evidentně nestačí. Stačí se podívat na představenstva stovky největších českých firem, kde zasedá pouhých 7,6 % žen. Z tohoto důvodu bychom uvítali i přísnější opatření, které by se netýkalo pouze dozorčích rad. Přesto návrh podporujeme a považujeme jej za krok správným směrem", uvedla ředitelka organizace Fórum 50 % Jana Smiggels Kavková.

Ihned po zveřejnění návrhu se zvedla vlna emocí a často nepodložené a značně zkreslující kritiky. Shrneme proto základní fakta k návrhu a také odpovědi na nejomílanější mýty, které v souvislosti s návrhem zaznívají.

1. Cílem návrhu je do roku 2020 zajistit vyrovnané zastoupení žen a mužů ve vedení velkých obchodních společností (alespoň 40% zastoupení každé skupiny).

Není pravda, že návrh zvýhodňuje ženy. Naopak platí pro obě pohlaví stejně.

2. Návrh se vztahuje jen na dozorčí rady společností a týká se pouze velkých společností, které jsou kótované na burze (společností s více než 250 zaměstnanci a obratem nad 50 milionů euro -- v EU je jich celkem zhruba 5000).

Drobné a střední podniky nebudou čelit další byrokratické zátěži, jak často zaznívá.

3. Pokud konkrétní firma ve svém vedení nebude mít dostatek žen, měla by v případě dvou stejně kvalifikovaných uchazečů o post dát přednost ženě.

Není pravda, že do vedení společností se dostanou "neschopné ženy jen díky kvótám", protože návrh výslovně pokládá kvalifikaci kandidáta/kandidátky na nejdůležitější kritérium.

Ženy tvoří 60 % absolventů/tek vysokých škol, vhodných kandidátek je tedy dostatek. Ve větším uplatnění ve vrcholových pozicích jim ale brání strukturální překážky.

4. Sankce za nedodržení stanovených kvót jsou v kompetenci členských států. Není tedy pravda, že jsme pod tzv. "diktátem Bruselu".

"Je veřejným tajemstvím, že místa v dozorčích radách státních a polostátních podniků jsou často trafikou vysloužilých či vykroužkovaných politiků. Jejich poplašené a odmítavé reakce tak nejsou překvapením, protože pochopitelně není v jejich zájmu otevřít tyto mocenské pozice novým tvářím," dodává Smiggels Kavková.

Ačkoli hlasitěji zaznívají hlasy odpůrců a odpůrkyň návrhu, nelze opomíjet názory zastánců a zastánkyň kvót. "V posledních letech došlo ve firmách v oblasti rovnosti žen a mužů k posunu a diverzita se stala tématem, které je třeba brát vážně. Přesto změna přichází jen velmi pomalu. Kvóty pomohou schopným a velmi kvalifikovaným ženám prolomit tzv. skleněný strop a proto jejich zavedení vítám. Je však nutné, aby tento návrh doprovázely i další kroky jako např. mentoring či další slaďovací opatření", sdělila nám svůj osobní názor Vera Budway Strobach, manažerka programu Diverzita České spořitelny.

0
Vytisknout
4207

Diskuse

Obsah vydání | 15. 11. 2012