Pomohly by předčasné volby?!

30. 4. 2012 / Petr Pokorný

čas čtení 5 minut

Po vystoupení více jak stovky tisíc občanů na Václavském náměstí je zcela zřejmé, že je co nejdříve potřebná změna politické atmosféry v České republice.

Již dlouhodobě se mezi občany, ale také některými politiky, mluví o předčasných volbách. A to jako jediné možnosti -- změny politické situace. Je sice zcela na místě mluvit o předčasných volbách, ale to samo o sobě není vůbec zárukou pozitivních změn. S těmito volbami neoddělitelně musí být spojena změna na všech úrovních lspolečnosti ve smyslu skutečné demokracie (vlády lidu), a to do důsledku! Tedy nejen všech pozitiv v chování společnosti samotné, ale také v odstranění a trestání všech negativ.

Aby měly předčasné (a pochopitelně i řádné) volby skutečný přínos pro občany, musely by se dodržovat zásady volání k plné zodpovědnosti -- a to politické, morální a především ekonomické -- těch, kteří se od listopadu '89 podíleli buď přímo na rozkrádání majetku státu (a tedy nás občanů), nebo těch, kteří díky svým politickým postům jim k tomu dopomáhali -- tedy politiků na všech úrovních. Nebylo by to tak těžké, neboť každý občan by jistě měl být schopen doložit, jak ke svému majetku přišel a banky by jistě mohly doložit veškeré bankovní operace občanů i právnických osob. Muselo by to být zaneseno v zákoně, tedy by to museli nově zvolení poslanci uzákonit, policie dostat pověření ke kontrolám, státní zástupci -- žalobci se nebát občany, kteří demokracii porušili, zažalovat a soudci nekompromisně odsoudit a nakradené majetky vrátit státu. A současně maximálně podporovat ty živnostníky a podnikatele, kteří poctivou prací a dobrými nápady mohou hospodářskou situaci zlepšit. Položme si otázku -- je to utopie, nebo by to bylo možné provést?!

To by ale znamenalo úplný převrat stávající politické devastace a také nastolení skutečné demokracie. Znamenalo by to také zrušení imunity všech státních činitelů od nejvyšších až po ty nejnižší na úrovni správních celků. Tak, aby ti z nich, u kterých by se prokázalo, že se podíleli na činnostech neslučitelných s demokratickými principy, se nemohli vyhnout zodpovědnosti.

Jako prvý krok by bylo potřeba po takových volbách provést zpětnou kontrolu všech korupčních, lobbistických a dalších nezákonných kauz, a to skutečně systémem "padni komu padni"!

Zamyslíme-li se nad součastnými protivládními akcemi, ukazuje se jednak, že nejlépe organizované jsou ty, kterých se ujaly odbory. Je to správné, že odbory jsou schopné občany a nejen odboráře zorganizovat, ale vyplývá z toho jeden podstatný fakt -- pro nespokojené občany, přející si odchod vlády pravice, se zdají odbory důvěryhodnější než politické strany a jejich představitelé s částečně nebo "úplně" levicovými názory. Mohlo by to také svědčit o nižší důvěře v politiky levicových stran a pocitu občanů, že by se do čela a na poslanecká a senátorská místa mohli znovu dostat ti, kteří nic nepodnikali, nebo i v některých případech dokonce spolupracovali a spolupracují s pravicí.

Politická, morální a především ekonomická situace se dostala do stavu neprostého chaosu, vydírání poctivých občanů, pohrdání i těmi nejzákladnějšími principy demokracie (viz tragikomedie kolem současného udržení se u moci ze strany pravice), bez ohledu na principy právě té demokracie, které všechny pravicové strany mají "plná ústa".

Na Václavském náměstí se sejde sto tisíc lidí, ono podle průzkumu veřejného mínění je více jak 90% občanů pro odchod této vlády a více jak ¾ občanů jsou pro předčasné volby -- a vláda spolu s pravicovou částí poslanecké sněmovny se chová k tomu naprosto přezíravě. Tady právě je viditelná neexistence demokracie. Pokud by měla správně fungovat, pak by bylo možno ihned odvolat poslance, zbavit přeběhlíky poslaneckých postů a také imunity, provést okamžitou kontrolu jejich majetků a majetku jejich příbuzných.

Pokud nedojde k výše zmíněným krokům, pokud se občané nerozhodnou nekompromisně skoncovat s politickým smetištěm v této zemi, pak to žádné volby nevylepší! Moc nemají ani vláda pravice ani poslanci pravice a eventuelních přeběhlíků, ale máme ji my občané. Jen ji pořádně uchopit a držet! Vybírat kolem sebe takové občany, kteří za 22 let ukázali nebát se postavit prohnilosti naší politické scény, kteří se nepodíleli a nepodílejí na zkorumpovanosti společnosti. Takové občany, u kterých by byla šance, že ji nezneužijí ve svůj prospěch a které by v případě zneužití bylo možné ihned odvolat.

Dokud si my občané nevybojujeme tyto základní principy demokracie, tak ani žádné volby nepomohou. Je to jen na nás! A "kecy" o politizaci odborů a občanů jen potvrzují pohled špiček pravice na pojem DEMOKRACIE.

Bohužel, lze se obávat, že pohodlnost, nechuť a strach z eventuelní ztráty zaměstnání a především snadné podléhání sdělovacím prostředkům v cizích nebo pravicových rukách zatím stále dokáže mnoho lidí od řádných demokratických protestů odradit. To zatím stále nahrává pravici v její aroganci, pohrdání občany a pokračování v páchání dalších škod této zemi a jejím občanům.

0
Vytisknout
7170

Diskuse

Obsah vydání | 2. 5. 2012