Co dál po demonstraci 21. dubna?

30. 4. 2012 / Petr Kužvart

čas čtení 14 minut

Prvé pokračování úvah o opozici a budoucnosti politiky v ČR zahájené k Prvnímu máji 2012

Lidé by měli pochopit, že nyní je tu zapotřebí široké koalice, jež prosadí opoziční požadavky prvé vlny (pád vlády, předčasné volby + zastavení reforem). Pro někoho ze široké neformální koalice odporu je to ale i konečný cíl. Ti z této vratké ad hoc slepené fronty odejdou první. Jsou to hlavně centristé typu Bělohradský, Pehe a spol. Jsou to "kritičtí" komentátoři středových a pravicových novin. Jsou to soc. dem. kádry, jež se už těší na ústavní funkce (SPaS je v podstatě kádrová rezerva a líheň staronových ústavních činitelů ČSSD k operativnímu využití!!), možná do party přiberou i nějakáho toho poslušného, establishmentového komunistu (diktaturu proletariátu v žádném případě neprosazujícího! Jenže takový zjev není pro mě autentickým komunistou, ale pouhým neorganizovaným socdemákem!). A tím to také nakrásně může celé skončit!

Pro nás by ale měly být ty tři společné požadavky široké opoziční koalice opravdu jen prvým postupovým cílem. Jejich prosazením dojde k navození stavu, který teprve otevře cestu a reálné šance k systémovým změnám, protože pokud by se jen vyměnily patraje u koryt, tak nejpozději do půl roku je všecko zase při starém a politický systém skončí v těch samých problémech jako dneska. Kmotři a mafiánští bossové si opět najdou cestu k těm panákům ve funkcích a dají jim nabídky, jež se neodmítají! A pokud by vznikla jako na Slovensku vládla samotné ČSSD, tak ta v rámci tohoto odpudivého systému udělá (pokud jsou zaprodaní, jako že jsou!!) jeden chytrý manévr, který předvedla a vyzkoušela ODS v Praze v minulém volebním období: získala tehdy nadpoloviční zastoupení, ale nešla na pravidlo: vítěz bere vše!, na což měla demokraticky získaný nárok.

Nikoli - ona rozdělila určité posty svým   méně úspěšným souputníkům v zastupitelstvu Prahy, v jeho orgánech, ve vedení   mamutích městských podniků. Ne že by si nechala vzít nejtučnější sousta - to rozhodně ne - ale dala opozici taky dostatečně si líznout, takže vzniklo jakési tiché politické souručenství, ve kterém ti v opozici nebyli až tak důslední a dobře  věděli, že až se dostanou k lizu, tak se sluší nebýt nenažraný a dát nějaké to sousto i poraženým - konec konců, není to na věčné časy a za 4 roky se jim taková zdrženlivost může opět vyplatit. Takhle vznikla na pražské městské úrovni jakási neformální Národní fronta,  která po nějakou dobu dokonce fungovala! 

Pro nás je podstatné, že je to jakýsi zárodek neformální, ale zato kontinuální skryté koalice, ale ještě stokrát důležitější je fakt, že se tak určitá politicky privilegovaná  vrstva tímto způsobem zajišťuje politicky i existenčně proti jakýmkoli zvratům volebních preferencí a v ideálním případě se stává víceméně trvale udržitelná při jakémkoli  volebnbím výsledku  - ovšem v rámci daného, stávajícího  systému masové parlamentní demokracie - tedy střídání zavedených partají u moci a u koryt!  Je to naprosto ideální stav pro dosažení konečného cíle celého mafiánsko-korupčního reálného kapitalismu - takto lze učinit korupčně-mafiánské zisky, tedy i cizopasení na veřejných rozpočtech na všech úrovních,  spolehlivě trvale udržitelnými! To je to, oč tady ve skutečnosti konec konců běží!!!

My tomu chceme zabránit z řady dobrých a naléhavých důvodů, jež zde nebudu opakovat. Ale i prostá lidská slušnost a cit pro fair play říká, že tohle není nic jiného nežli institucionalizované darebáctví, formalizovaná skupinová trestná činnost té nejvyšší možné společeské nebezpečnosti či škodlivosti, protože takový systém, pokud by opravdu převládl, by reálnou cestou odstraňoval ústavně zakotvený demokratický  řád lidských a občanských práv, základní pravidla otevřené demokratické společnosti a také samozřejmě ústavně proklamovaného právního státu, který - a to občanská opozice dosud nedocenila - je nyní pouhým oplzlým vtipem, ale ve své podstatě do budoucna jde o revoluční požadavek stěžejní systémové změny!  Nižší společenské třídy vždy v dějinách měly snahu vybojovat skutečnou demokracii, tedy ne jen pro privilegované. Pokud by se právní stát stal reálnou skutečností, bude ten dnešní mafiánsko-korupční systém v koncích! Jde o principiální požadavek, aby stát byl pro všechny stejně, aby byl  transparantní, kontrolovatelný. Aby proti zastupitelským strukturám stál  vždy je vyvažující a jednoduše dosažitelný kontrolní a pojistný mechanismus přímého lidového hlasování. Žádné diskriminační čtvrtmilionové kvorum pro vypsání lidového hlasování, žádné nadpoloviční kvórum účasti na hlasování, žádné okolky kolem ústavní závaznosti výsledku lidového hlasu - který musí být svou právní silou výš než jakýkoli delegovaný, zastupitelský sbor a jeho usnesení!!  Takový použitelný mechanismus  by nemilosrdně eliminoval selhávání a zaprodanost volených zástupců.  Toho je nutno dosáhnout!

My chceme, aby bylo dále ústavně zakotveným politickým právem občana, aby měl možnost účastnit se všech úředních rozhodovacích procesů na jakékoli úrovni rozhodování, pokud se jej jeho důsledky (důsledky či dopady uskutečnění předmětu řízení) mohou přímo dotknout v jeho  nezadatelných právech vlastnických (k nemovitostem), ale i stejně nezadatelných a nezcizitelných právech na příznivé životní prostředí, na důstojnost, na svobodu pohybu, na všechna práva člověka a občana, včetně práva na život ve zdravých životních podmínkách, tedy takových, kde antropogenní zátěž prostředí dosahuje pouze podlimitních hodnot.

My chceme systémové změny právě proto, aby si každý mohl bránit a ubránit svá práva a opravněné zájmy svou přímou účastí v úředním rozhodování všech stupňů, ale také v účasti na rozhodování formou vhodných prvků přímé demokracie, jež budou schopné eliminovat  selhávání zastupitelských struktur při hájení veřejných a obecných zájmů, při hájení obecného dobrého, jež slouží všem. "Škůdcové obecného dobrého", to byl v české minulosti synonym vlastizrádců a ti byli také podle toho s nejvyšší přísností trestáni na hrdle i statcích!

Jenže: až se bude lámat chleba, tak se určitě vytvoří velká spontánní aliance za záchranu dnešních pořádků, aliance proti systémovým  změnám! Etablovaní profesoři a jiné mediální hvězdy, dosud vystupující kriticky, budou hlasitě křičet o neporušitelnosti "systému liberální demokracie", budou volat po udržení zastupitelském systému, kde dominují politické strany (budou dokonce vzbuzovány naděje, že ty by se mohly obrodit, nebo v rámci stávajícího systému vznikat ty nové, nezkažené... Víme dobře, že jde o pitomosti,  o pouhou vějičku nadějí pro nevědomé masy maloměšťáctva!).  Vedení etablovaných politických stran, vedení odborů, vyděšená, dosud moci posluhující státní byrokracie, řada připitomělých, dezorientovaných, bulvárem a TV NOVA zblblých spoluobčanů, řada centristických, dosud často progresivně a kriticky vystupujících intelektuállů, ba mediálních hvězd bude rozhodně proti, na to se prosím tedy opravdu připravme.  Ono to tak bude!

Tehdy bude zapotřebí, aby  podpora systémových změn byla masová, aby vůbec měla reálnou šanci! Nestačí, aby ji hlásaly pouhé části intelektuálních kroužků povětšině pražské provenience! Tito dobří lidé se v prvém momentě samozřejmě utkají a zhádají se svými nesouhlasícími, establishmenťáckými kolegy v rámci oněch občanských iniciativ, převážně pražského původu a pražské omezenosti. Dojde k pnutí v samotných iniciativách, jež bude dost možná vyřešeno fešáckým kompromisem ve prospěch nerozštěpení oněch iniciativ - vždyť už mají jméno a renomé a samostatně do ulic jsou schopny dostat dokonce pár set lidí! (je to legrace, ale to, co ony považují za tak velký veřejný úspěch, že se musejí samy pochválit, považovala Holešovská výzva za veřejnou prohru, a ne tak docela  neprávem!).

Tedy dojde k názorovému štěpení, do kterého svými svůdnými sliby zasáhnou i natěšené opoziční strany. Nejen ty parlamentní, ale i další - lidovci se svou sociální demagogií, Zelení s tím, že se úplně obrodili (což je lež!), Bobošíkové Suverenita, že jedině ona zastupuje zájmy všech nespokojených, Zemanovci, připravení sociální demagogií vždy ubrat škůdcovsky rozhodná procenta ČSSD a pak zase skončit v politické nicotě, DSSS - čile kradoucí zajímavé názvy, jež by mohly neinformovanou veřejnost zmást a fašistům nahnat nějaké ty nové podporovatele, ti všichni se budou snažit urvat něco z nového rozdávání politických karet!

A po případných předčasných volbách se všichni uspěvší rádi rychle vrátí ke standardnímu politickému  "dennímu pořádku" k agendě opravdu nezbytných (ze zahraničí dokonce vyděračsky vynucovaných!) neoliberálních reforem, jen trochu sametověji upravených a prosazovaných, aby byly na pohled lépe stravitelné.  Ale přesně tohle my přece vůbec nechceme!   Přesně toto je důvod pasivity lidu, který za dlouhých 22 let ztratil naději v hlubší změny!

Takhle to může skončit, pokud se lid nezdvihne a nepodpoři důsledné systémové změny, jež rychle utnou  alespoň ta nejodpornější chapadla, alespoň tu nejhnusnější cizopasnou zhýralost dnešního mafiánskoy-korupčního českého reálného kapitalismu!  Bez lidové podpory jde ale o pouhá literární cvičení. Bez rozhodné podpory zdola půjde jen o intelektuální texty, jež - jak dobře víme - nemají velký ohlas mimo poměrně úzkou vrstvu kriticky smýšlející, povětšině společenskovědní  inteligence.

Je pravda, že lidé musejí mít co podpořit. Musí to mít důvěryhodnou značku, musejí kolem toho být lidé, kteří se osvědčili a mají obecnou lidovou podporu a důvěru. Já přes veškeré problémy, nejistoty, selhání a chyby vidím stále jako zajímavou Holešovskou výzvu. Soustředila totiž síťový - plošný potenciál, se kterým  se mohou poměřovat jen odborové struktury, soustředila lidi, které zčásti přímo znám a jsem schopen otipnout, kdo je autentický a kdo se jen připojil, aby HV zneužil pro další své hrátky a politické choutky. Těch autentických, potenciálních skutečných vůdců okupačních stávek, velitelů barikád je tu nepoměrně víc nežli jinde. Opět pouze obrozené odborové struktury, které by převolily své  řídící orgány na všech úrovních, by byly schopny tomuto účinně konkurovat! Kéž by se jim taková obroda podařila. Zatím to tak nevypadá... .

Tedy vyzývám tímto veřejně "radu tří", jež nyní naši autentickou Holešovskou výzvu řídí, aby veřejně proklamovala, že se jede dál. Jasně se musí označením iniciativy distancovat od fašistoidních příživníků a bude muset jednoznačně prohlásit, že iniciativě o systémové změny jde  a půjde! Že toto je hlavní cíl Holešovské výzvy!!

A jaké změny musejí být probojovány, to bych se snažil vysvětlit nebo alespoň načrtnout k další společné debatě podrobněji v následném textu.

Nevnucuji nic, co píšu. Nechci vnucovat svůj pohled na věc, ale vím, že ho sdílejí mnozí další.  Nejsem rozhodně sám.  Pohříchu však málo kdo s tím ale  jde do médií a málo komu média něco takového zveřejní - na rozdíl od centristických rozumbradů, kteří jsou tam publikováni napořád! Jak se ale lidé mají dozvídat něco víc, než jen zevšednělé skandální story o tom,  kdo s kterou, která s kterým -  a proč ten který politický prostitut opět sehrál svou špinavou, vyskrze odpudivou roli, aby zachránil vládu národní skázy a její zhoubné dílo??

Tedy navrhuji, aby se dosavadní Holešovská výzva, poté, co se zbavila chaotů a sektářů ze SKDE, poté, co Vandas a spol se pokusili o politickou krádež za bílého dne a tak veřejně prokázali svou míru politické serióznosti, poté, co skoro všechna konvenční politická publicistika si na nezkušenosti předáků z HV trapně a s chutí smlsla (a napadlo vás, vážení čtenáři, jak byste vy - nebo já -  kdokoli z nás tuctových občanů obstáli proti darebácky instruovaným profesionálním moderátorům a podobným bulvárním týpkům ??), aby tedy HV sama sebe veřejně označila  např. jako

"Původní Holešovskou výzvu" s trvalým podtitulem a heslem: "fašisté neprojdou!" a jasně veřejně proklamovala, že výměna ve vládních funkcích nic neřeší - že nám jde o systémové změny, aby se změnila politika, aby se změnilo řízení hospodářství ! Nebo něco na tento způsob, netrvám nijak svých nápadech či formulacích ... .

Pak to bude mít šanci. Pak je třeba přizvat k rovnoprávné a solidární spolupráci všechny ostatní opoziční občanské struktury, které totéž myslí stejně opravdu a  upřímně!  A také řadové odboráře a ty jejich potenciální vůdce stávek a velitele barikád!

Pak si i lid v Čechách a na Moravě uvědomí, že je ta pravá chvíle vyjít ze soukromí, z hospod - a stát se svéprávným subjektem dějinného procesu, už ne jen statisty, už nikoli jen přihlížejícím obecenstvem!

Pokračování příště.

0
Vytisknout
7888

Diskuse

Obsah vydání | 2. 5. 2012