Nesehnutí komentuje usnesení soudu a opět překrucuje realitu

22. 12. 2011

čas čtení 2 minuty
tisková zpráva společnosti Bauhaus

Společnost Bauhaus k.s. a stavebník nové prodejny Bauhaus v Brně-Ivanovicích, společnost Heršpická - správa nemovitostí, spol. s r.o., reagují na publikovanou informaci organizace Nesehnutí a sdružení Klidné Ivanovice. Ve svém komentáři k usnesení Městského soudu v Praze Nesehnutí opět překrucuje realitu a opakuje nepřesné, zavádějící a lživé argumenty.

Není pravdou, že by stavebník obchodního centra nebo společnost Bauhaus najala autorizovaného inspektora pro vydání stavebních certifikátů. Stavebník hobbymarketu tyto certifikáty získal v rámci koupě pozemků a sám jejich vydání nijak neinicioval, při stavbě pak postupoval v dobré víře v jejich platnost a v souladu s platnými zákony ČR.

Není pravdou, že osvětlení budovy a parkoviště je postaveno nelegálně nebo "načerno", jak pravidelně opakuje Nesehnutí. Na vybudování osvětlení bylo vydáno příslušným stavebním úřadem stavební povolení.

Společnost Bauhaus ani stavebník obchodního centra nebyli Městským soudem v Praze protizákonně přizváni k řízení ve věci stavebních certifikátů. Nemohou tedy detailně komentovat publikované usnesení -- nicméně považují za zarážející odůvodnění, které soud připojil ke svému usnesení. Tvrdí totiž, že je ve věci potřeba zabránit nenahraditelné újmě, která by nastala, pokud by bylo stavební povolení zcela realizováno. Toto odůvodnění soudu je nelogické a chybné, neboť ve skutečnosti předmětná stavba již byla zcela dokončena a některé její stavební objekty dokonce již zkolaudovány -- tudíž v tomto směru přiznání odkladného účinku žalobě žádnému vzniku újmy nezabrání a zabránit ani nemůže. Naopak způsobuje značnou finanční újmu stavebníkovi.

Rozhodnutí soudu zjevně obsahuje pouze rétoriku žalobců, kterou ryze účelově v daném řízení používají od počátku. Z tohoto pohledu je rozhodnutí soudu očividně jednostranné, stranící žalobcům a odporující objektivnímu prokazatelnému současnému stavu.

0
Vytisknout
4594

Diskuse

Obsah vydání | 22. 12. 2011