Koronavirus: Jsme v průšvihu. Jediným řešením je krátkodobé uzamčení všeho a zavedení efektivního testovacího a trasovacího systému

11. 10. 2020

čas čtení 7 minut
 
Jsme v krizi. Nákazy, hospitalizace a úmrtí, všechno stoupá. Je příliš pozdě na testování a trasování, aby to zastavilo. Záležitosti se budou jen zhoršovat, píše Anthony Costello, člen nezávislého britského vědeckého týmu pro dohled nad covidem. Jeho analýza britské situace se téměř stoprocentně hodí na situaci v ČR, až na to, že množství nákaz v Británii je v současnosti cca PĚTKRÁT menší než  v ČR.

V pátek bylo v Británii asi 12 000 nových nákaz. V ČR 8618 nákaz,  což na britské poměry (šestkrát více obyvatelstva) by bylo 51 708 nových nákaz:


Máme ČTYŘI alternativy, píše Costello:

Alternativa 1: MÍSTNÍ LOCKDOWNY: politikové nechtějí celostátní lockdown, takže: pouze místní omezení. Ale RIZIKO je, že   porostou případy nákaz i úmrtí, s možným exponenciálním nárůstem, i když počty mrtvých budou nižší než v březnu/dubnu, protože více zranitelných lidí se bude izolovat. Další rizika alternativy 1: Jiné země zablokují cestování do Británie a z Británie, zdravotnictví bude zahlceno, poroste počet nepřímých obětí jiných chorob ve zdravotnictví, mnoho lidí bude nepracovat, ekonomika bude kolabovat jako posledně. Alternativa č. 1 také znamená, že vznikne nový stav "endemičnosti". Vznikne oscilace (růsty a pády) až do té doby, než se virus prožere všemi ohroženými a zranitelnými lidmi.

 

Alternativa 2
: ABSOLUTNÍ UZAMČENÍ VŠEHO, za ČTRNÁCT DNÍ (v době blížících se školních prázdnin). Čtrnáctidenní kompletní uzamčení země jako vypnutí všeho by zastavilo přenos nákazy v komunitách i mezi  nimi. Také by to zřejmě rozbilo oscilaci mezi nárůsty a pády infekcí.

RIZIKA: Budeme-li tohle odkládat příliš dlouho, nezabráníme exponenciálnímu nárůstu případu stejně jak k tomu došlo v Británii  v březnu. V březnu jsme uzamkli zemi příliš pozdě a zrušili  jsme testování a trasování, což vedlo k tisícům zbytečných úmrtí.

Karl Friston modeloval budoucí úmrtí na základě nejnovějších dat. Dvě sady čar odpovídají předpovědím podle současné míry testování, trasování a karantény s absolutním uzamčení všeho a bez uzamčení všeho od zítřka, na dobu čtrnácti dnů. Jiné modely předpovídají vyšší úmrtnost.


ALTERNATIVA 3: ABSOLUTNÍ UZAMČENÍ VŠEHO TEĎ: Nákaza by měla poklesnout, úmrtnost poklesne, ale jako v červenci se případy mohou stabilizovat na příliš vysoké úrovni (600 nákaz denně) a nakonec zase začnou rychle růst.

RIZIKA: Bez podstatné reformy systému Vyhledávání, Testování, Trasování, Karantény a Podpory se znovu dostaneme za 2-3 měsíce do krize. Jsou pochybnosti,

a) zda by ABSOLUTNÍ UZAMČENÍ VŠEHO JEN NA ČTRNÁCT DNÍ stačilo, a

b) zda by ho vláda za čtrnáct dní či tři neděle zrušila, kdyby počty mrtvých stále ještě rostly, v důsledku časové mezery od nákazy k smrti a

c) zda by to bylo vůbec k něčemu, pokud systém vyhledávání, testování, trasování a karantény zůstane beznadějně nefunkční...

Alternativa 4: ABSOLUTNÍ UZAMČENÍ VŠEHO HNED TEĎ A OKAMŽITÁ reforma systému Vyhledávání, Testování, Trasování, Karantény a Podpory. Jak by tohle vypadalo? V červenci poklesl počet denních nových případů na 600, ale nefunkční, ideologicky motivovaný testovací a trasovací program, založený na centralizovaných, soukromých a neefektivních firmách fungujících mimo zdravotnictví s ostudnou absencí finanční, klinické a monitorovací podpory, která by zajistila, aby lidi byli skutečně v karanténě, zoufale selhal. Mohli dát 10 000 praktickým lékařům každému milion liber a mělo by to bývalo lepší výsledky.

Stále ještě dostatečně netestujeme. Světová zdravotnická organizace upozorňuje, že jestliže stoupne v dané zemi míra hospitalizací nad 5 procent, je nutno dělat více testování. 5 procent hospitalizací máme teď. A z nedávných dat vyplývá, že 82 procent nakažených se neizolovalo dostatečně.

Alternativa 4: Reforma Vyhledávání, Testování, Trasování, Karantény a Podpory.

A. Je nutno změnit management tohoto systému a zrušit dosavadní soukromé,  externí testovací a trasovací kontrakty. Potřebujeme nového, zkušeného ministra a silnou zdravotnickou osobnost a nezávislý tým veřejných zdravotníků, kteří by vedli systém Vyhledávání, Testování, Trasování, Karantény a Podpory.

B. Realizovat daleko větší, celostátní informační kampaň o příznacích a o karanténě.

C. Financovat řádně místní testovací a trasovací systém, řízený místními týmy pro zvládání ohnisek infekcí, jehož součástí budou místní činitelé veřejného zdraví, virologie, primární péče a šéfové místních komunálních úřadů. To vše podpořené dobrovolníky, bude-li to nutné. Všichni občané by měli mít přístup k testovacímu středisku ve vzdálenosti 3-5 km od jejich domu či bytu, které by mělo vazbu na jejich obvodního lékaře. Testování a trasování by mělo být financováno a integrováno skrze 44 laboratoří molekulární virologie státního zdravotnictví v rámci jeho vedení.

D. Lidé, kteří budou požádáni, aby se izolovali, musejí dostat od vlády plný plat anebo minimum 800 liber vyplacených jiným osobám na pokrytí výdajů za těch 14 dní karantény. Klinická analýza případů a kontaktů je životně důležitá, stejně jako každodenní kontrola mobilním telefonem trasovači či dobrovolníky, zda lidé karanténu skutečně dodržují. Tak se to dělá v Německu, ve Finsku a ve většině asijských zemí.

E. Financujme komunální úřady řádně, aby mohli rekvírovat hotely či jiná místa pro lidi, kteří se nemohou izolovat doma. Dodržování izolace je životné důležité a musí být monitorováno telefonáty, domovními návštěvami nebo aplikací jako v Jižní Koreji.

F. Všechny místní úřady by měly mít rozpočet pro inspektory, kteří budou kontrolovat

i) místní data o tom, jak přísně se dodržuje karanténa, plus

ii) sociální distancování a hygienická opatření na pracovištích.

Nedodržování karantény by se mělo trestat odebráním platu nebo pokutami.

Jakmile bude realizován reformovaný systém trasování a testování, absolutní karanténa v délce 14-21 dní  (relativní dopad jejího trvání se dá namodelovat) by nás dostala zpět pod 10 případů na 100 000 obyvatel. Jako je tomu na Tchajwanu, ve Finsku, v Japonsku, v Norsku, v Jižní Koreji, ve Vietnamu, v Číně, v Německu a v mnoha dalších zemích.

Jsme uprostřed pandemie. Potřebujeme kolektivní komunitní disciplínu a fair play pro nejzranitelnější občany. Ne lockdown versus libertariánství, ale krátkodobé uzamčení všeho k zvládnutí situace, a silný reformovaný systém testování a trasování, aby infekce zůstaly pod 10 případů na 100 000.

Měli bychom zůstat optimisty. Částečně účinná vakcína je pravděpodobná. Potřebujeme přísné zvládnutí epidemie do doby, než bude k dispozici, možná šest až dvanáct měsíců. Nynější chaos to však nezvládne.

Promarnili jsme šanci v červenci epidemii zvládnout. Lockdown nebyl nevyhnutelný. Já ale souhlasím s vědci z vládní skupiny poradců SAGE a podporuji alternativu 4, nemůžeme klopýtat s alternativou 1 či 2.

0
Vytisknout
5721

Diskuse

Obsah vydání | 15. 10. 2020