Ignorování sociálního distancování může vést k převaze více smrtících mutací viru

19. 11. 2020

čas čtení 6 minut


Nechat koronavirus se víceméně volně šířit je nebezpečné nejen proto, že to riskuje zahlcení nemocnic a zbytečná úmrtí, ale také proto, že to může zdržet proměnu viru v jeho mírnější formu a může ho to  proměnit ve virulentnější patogen.

I když data jsou dosud jen částečná, tento dopad zřejmě ovlivňuje rozdíly ve smrtnosti mezi Švédskem - které donedávna zaujímalo vůči lockdownu uvolněný přístup - a Norskem, jehož protikoronavirová opatření byla a jsou daleko přísnější. Švédsko má více než třikrát vyšší smrtnost na 100 případů než Norsko.

Vysvětlení tohoto ohromujícího rozdílu může částečně ležet v přirozené selekci a v biologickém soupeření mezi patogenem a jeho hostitelem. Ve všech populacích existují genetické variace. U virů také. Některé verze viru mohou být lidskému organismu nebezpečnější, jiné méně. Za příhodných podmínek převládnou virulentnější verze viru.

Hospodaření OSBL za srpen 2019

5. 9. 2019

čas čtení 2 minuty

V srpnu 2019  přispěli čtenáři finančně na Britské listy celkovou částkou 50 671,02 Kč, výdaje byly 99 116,50 Kč.

MNOHOKRÁT děkujeme všem věrným čtenářům, kteří na provoz Britských listů finančně přispívají, - ale jak vidíte z výše uvedeného grafu,  směřujeme k nule. Trvale potřebujeme poněkud vyšší, pravidelnou finanční podporu. Děkujeme.

Potřebujeme normálně cca 80 000 Kč měsíčně na provoz. STAČILO BY, KDYBY Z 218 000 UNIKÁTNÍCH ČTENÁŘŮ BL ZA KAŽDÝ MĚSÍC JICH PŘISPÍVALO KAŽDÝ MĚSÍC 400 ČÁSTKOU 200 KČ.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno   zaslat  na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz. Prosíme, neposílejte příspěvky ze zahraničí na konto v pražské Raiffeisenbance, ale pošlete ho na paypal. Při poukazu příspěvku do Raiffeisenbanky ze zahraničí totiž zaplatíte za transakci bankovní poplatky ve výši více než 500 Kč. Děkujeme.

Jako v České republice oficiálně registrované občanské sdružení poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.


30470

Hospodaření OSBL za červenec 2019

1. 8. 2019

čas čtení 2 minuty

V červenci 2019  přispěli čtenáři finančně na Britské listy celkovou částkou 85 598,97 Kč, výdaje byly 106 131,50 Kč. MNOHOKRÁT děkujeme všem věrným čtenářům, kteří na provoz Britských listů finančně přispívají, děkujeme také za mnohé vzkazy podpory - ale jak vidíte z výše uvedeného grafu, situace se trochu zlepšila, avšak trvale potřebujeme pravidelnou finanční podporu. Děkujeme.

Prosíme: v příspěvcích nepřestávejte, musíme hradit průběžné náklady, i když se je snažíme udržovat na minimu. 

Potřebujeme normálně cca 80 000 Kč měsíčně na provoz. STAČILO BY, KDYBY Z 218 000 UNIKÁTNÍCH ČTENÁŘŮ BL ZA KAŽDÝ MĚSÍC JICH PŘISPÍVALO KAŽDÝ MĚSÍC 400 ČÁSTKOU 200 KČ.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno   zaslat  na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz. Prosíme, neposílejte příspěvky ze zahraničí na konto v pražské Raiffeisenbance, ale pošlete ho na paypal. Při poukazu příspěvku do Raiffeisenbanky ze zahraničí totiž zaplatíte za transakci bankovní poplatky ve výši více než 500 Kč. Děkujeme.

Jako v České republice oficiálně registrované občanské sdružení poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.


Děsivý vzestup autoritářského populismu

31. 7. 2019

čas čtení 4 minuty

Závist a resentiment vyvolávají po celém světě kolektivistické impulsy, píše Tom Palmer. Vlády označované za populistické jsou nyní u moci v Polsku, Maďarsku, Mexiku a Turecku. Itálie a Řecko jsou ovládány populistickými koalicemi, zatímco populisté na levici či pravici jsou partnery v koaličních vládách sedmi dalších zemí EU.

O prezidentské většině ve Sněmovně

10. 7. 2019 / Boris Cvek

čas čtení 4 minuty

Jestli správně počítám, tak Ano, SPD a KSČM mají dohromady ve Sněmovně 112 mandátů (Ano 78, SPD 19 a KSČM 15). Myslím, že to je jeden z hlavních důvodů, proč si prezident Zeman počíná tak, jak si počíná. Není pravda, že by se exekutiva obešla bez Sněmovny, potřebuje ji přece pro schvalování zákonů, např. zákona o státním rozpočtu.

Rozhovor Britských listů 228. Vzdorně objektivní postoj Sergeje Loznicy

12. 7. 2019

čas čtení 2 minuty

For English, scroll below.

This interview is conducted in English, with Czech subtitles.

Ukrajinský filmový režisér Sergej Loznica (narozený v Bělorusku) proslul svými dokumentárními filmy, v nichž prostě namíří kameru na lidi a bez komentáře zaznamenává, jak se chovají jako idioti. Na karlovarském filmovém festivalu s ním hovořil Jan Čulík o jeho filmu Austerlitz, zaznamenávajícím, jak se chovají tisíce dnešních turistů při hromadných návštěvách koncentračního tábora Sachsenhausen, a o jeho střihovém filmu Proces, o stalinském monstrprocesu z konce třicátých let dvacátého promítaném na letošním karlovarském filmovém festivalu, i o tom, že Sergej Loznica nyní připravuje nový střihový film o pohřbu J. V. Stalina v roce 1953. "Chtěl bych pozvat diváka do té doby, aby pocítil to, co lidé tehdy cítili, a viděl to, co lidé tehdy viděli. Ale s naší zkušeností o 66 let později," říká Sergej Loznica. Rozhovor se vysílá na Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od pátku 12. července 2019.

Sergei Loznitsa, Ukrainian film director (who was born in Belorussia), is well known for his documentaries in which he simply points his camera at people and without any comment he records how they behave like idiots. Jan Čulík spoke to him at the 2019 Karlovy Vary International Film Festival about his film Austerlitz, which shows how thousands of tourists behave while visiting en masse the Sachsenhausen Nazi concentration camp. They also spoke about Loznitsa's film The Trial, constructed from period archive film footage recording one of the Stalinist show trials which took place in Russia in the 1930s. Sergei Loznitsa is now working on a new film which also uses archival film footage: it is a film recording the events around Stalin's funeral in 1953. "I would like to invite my spectators to that time so that they could feel what people then felt and see what people then saw - but with our experience of 66 years later," says Loznitsa. The interview was broadcast by the Czech cable TV station Regionalnitelevize.cz from 12th July 2019.


Všechny Rozhovory Britských listů jsou nyní k dispozici ke stažení v audiu jako podcasty, k poslechu na vašem mobilu kdekoli. Informace ZDE


K tomu:K státnímu svátku: Zpráva o smrti Mistra Jana Husa

6. 7. 2020 / Petr z Mladoňovic

čas čtení 8 minut

Než mu však dali na hlavu pro posměch papírovou korunu, řekli mu mezi jiným: ,,Odevzdáváme duši tvou ďáblu.'' A on sepjav ruce a pozdvihnuv oči k nebi pravil: ,,A já ji odevzdávám nejmilostivějšímu Pánu Ježíši Kristu''. A uzřev onu korunu: ,,Pán můj Ježíš Kristus pro mne bídného ráčil nésti korunu trnovou, mnohem tvrdší a těžší, nevinně jda na smrt nejpotupnější; a tak já bídný hříšník tuto korunu, mnohem lehčí, byť potupnou, chci nésti pokorně pro jeho jméno a pravdu.'' Byla pak ta papírová koruna kulatá, skoro loket vysoká, a na ní byli namalováni tři hrozní ďáblové, jak chtějí zmocniti se duše a rozsápati ji drápy. A na té čepici byl nápis s označením jeho viny: ,,Toto jest arcikacíř.'' I řekl král: vévodovi Ludvíku, synu Klema bavorského, který před ním stál slavnostně drže zlaté [říšské] jablko s křížem: ,,Jdi, přijmi jej.'' A onen syn Klemův převzal Mistra a dal jej do rukou pochopům a vedl na smrt.

Dramatickým předchůdcem moderních novinářů se stal při kostnickém procesu s Mistrem Janem Husem Petr z Mladoňovic [nar. kolem 1390], který se účastnil kostnického koncilu jako tajemník pana Jana z Chlumu. Pětadvacetiletý tajemník si pečlivě zaznamenával všechny podrobnosti a napsal o procesu s Janem Husem asi stopadesátistránkovou zprávu, která se zachovala ve dvou verzích, v češtině a v latině. Přinášíme poslední část závěrečné, velmi dramatické kapitoly v moderním překladu. Svou živostí a věcností připomíná současnou televizní reportáž. Až do Bílé hory se tato kapitola četla v českých protestantských kostelích na svátek Jana Husa namísto evangelia. V Husovi se střetl ve své rané formě moderní, pluralistický relativismus a právo na individuální úsudek a názor s monolitní hegemonií středověké, totalitní praxe.

Mezitím v Absurdistánu 101:

Starobylá polská velikonoční tradice, reklama na polskou vodku v Dubaji, polští učitelé stávkují a požár Notre Dame je trestem za odklon Francie od křesťanství

26. 4. 2019 / Tomasz Oryński

čas čtení 13 minut

A tak jsme měli Velikonoce, plné starobylých tradic. Rodiny po celém Polsku šly do kostela nechat si košíky potravin požehnat kněžími. Vzhledem k tomu, že Jarosław Kaczyński je starý mládenec, čest nést jeho košík připadla jeho bodyguardovi. 

V městě Pruchnik místní lidé obnovili starobylou tradici potrestání Jidáše za jeho hříchy. Vyvolalo to obrovskou pozornost po celém světě a já bych řekl, že je to nespravedlivé - konec konců, podobné tradice, jakkoliv blbé, lze najít na celém světě. Ale tentokrát to neřeknu. Proč?

Rozhovor Britských listů 218. Nakreslila hada. Dostala čtyřku. Nesplnila zadání

10. 5. 2019

čas čtení < 1 minuta


Bez nadšení, přátelství a kolegiality mezi učitelem a žákem se nedá učit. Většina českých škol to nechápe, žáky zbytečně terorizuje a je nesmírně neefektivní. O poměrech v českém především základním školství hovoří Jan Čulík na základě jeho osobní zkušenosti s tím, co ve škole zažívají jeho čtyři děti, s pedagogem Jihočeské univerzity Peterem Chvojkou. Rozhovor se vysílá v Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od pátku 10. května 2019.

Všechny Rozhovory Britských listů jsou nyní k dispozici ke stažení v audiu jako podcasty, k poslechu na vašem mobilu kdekoli. Informace ZDE

30372

Zásadní problém současnosti a budoucnosti ČR v několika číslech

Není jedna Česká republika

18. 4. 2019 / Bohumil Kartous

čas čtení 6 minut

Českou republiku ohrožuje její vnitřní regionální nerovnost. Vedle Prahy, která je superbohatá i na poměry EU, sestává ČR z "balkanizovaných" regionů, jejichž současnost a budoucnost je decimována odchodem vzdělaných lidí a idiocií politické reprezentace, která se mermomocí snaží tento trend posílit. Za vrcholného nezájmu společnosti, které se vysmívají lidé jako Zeman. Tito paraziti vědomě vnitřního rozvratu zneužívají pro dosahování lokajských cílů kšeftařů s chudobou a napájejí českou společnost, nesebevědomou a nedostatečně občanskou, vitriolem minulých proher a jejich trvalého zpřítomňování. Budoucnost v ČR nebude pro mnoho lidí šťastná, pokud se společnost nezmátoří a nezvolí si do čela lidi schopné a odpovědné. K tomu je ale třeba skutečně obrátit pozornost od toxinů, kterými se Češi tak rádi krmí (doslova i metaforicky) k podstatě přítomnosti a budoucnosti

 16853

VELKÝ PÁTEK:

Tři hodiny odpoledne

2. 4. 2021 / Jim Bishop

čas čtení 7 minutJežíš se naposled zvedl k hlavě kříže. "Otče," zvolal, "do tvých rukou poroučím svého ducha." Jeden z vojáků obešel kříž a chvíli pozoroval umírajícího. Pak se vrátil a lehl si na skálu.

Z Ježíšových úst zazněl poslední výkřik: "Dokonáno jest." Jeho tělo se svezlo dolů. Ježíš se vzdal smrti.

Ozval se zvuk, jako by pod zemí dusalo stádo prchajících zvířat. Čerstvý vítr ovál krátkým dechem rostlinstvo.

Země se třásla a úzká trhlina rozdělila zemi od západu na východ. Běžela od velké popravčí skály přes silnici a jeruzalémskou branou přes město do chrámu, kde roztrhla velkou oponu vnitřní svatyně od vrchu až dolů, a pokračovala dál k východu. Otřásla velkou zdí, otevřela hroby na hřbitově za městskými hradbami, překročila Cedron a zamířila k Mrtvému moři zanechávajíc svou stopu na zemi, na skalách i v horách.

Rozhovor Britských listů 199. Proč v ČR neřešíme, o co skutečně jde

28. 12. 2018

čas čtení < 1 minuta


Zdravotni stav občanů, exekuce, zadluženost, životní prostředí, voda, kvalita vzduchu, problémy s odpady, zaostávající školství, trh práce a jeho budoucnost. Před začátkem nového roku 2019 se Jan Čulík a Bohumil Kartous zamýšlejí nad českou politikou a jejími výhledy do příštích dvanácti měsíců a uvažují nad tím, proč čeští politikové zásadně neřeší, o co skutečně jde. Rozhovor se vysílá v Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od pátku 28. prosince 2018.

Všechny Rozhovory Britských listů jsou nyní k dispozici ke stažení v audiu jako podcasty, k poslechu na vašem mobilu kdekoli. Informace ZDE

Firma, která má provozovat havarijní dopravu zboží po brexitu, nemá žádné lodi

31. 12. 2018

čas čtení < 1 minutaFirma Seaborne Freight, která získala od londýnské vlády kontrakt za 13,8 milionů liber pro provozování nouzové lodní dopravy zboží mezi přístavy Ostend a Ramsgate v případě brexitu bez dohody, nevlastní žádné lodi, neprovozovala dosud nikdy kyvadlovou lodní dopravu a neplánuje s ní začít, dokud Británie neodejde z Evropské unie.

Kontrakt, který s touto firmou podepsala britská vláda, je jedním ze tří v celkové hodnotě 107,7 milionů liber (asi 3,1 miliardy Kč), které londýnská vláda uzavřela s lodními dopravci bez jakékoliv veřejného konkursního řízení.

Podrobnosti v angličtině ZDE

 


Jsou silnice na Šumavě neupravené z ekologických důvodů?

19. 12. 2018 / Jan Čulík

čas čtení 4 minuty

K článku o rozdílech při upravování silnic na Šumavě na české a rakouské straně se ozvali Jakub Ryppel a Slavomír Bušina s tím, že "neupravenost" silnic na české straně hranice je zřejmě důsledkem toho, že se v ČR nepoužívá na silnice sůl, kdežto v Rakousku ano. Jakub Ryppel poukazuje na to, že v ČR je na Šumavě národní park, kde je zakázáno používat chemikálií, kdežto v Rakousku ne. Jak však vyplývá z výše uvedené mapy a odkazu, národní park je i na rakouské straně. Jakub Ryppel informuje, že je to rezervace nižší kvality.

Nenašel jsem informace o tom, čím a jak Rakousko v zimě ošetřuje silnice, na stránkách bavorského ministerstva dopravy se však praví, že v Bavorsku používají chlorid sodný a chlorid vápenatý.

Fotografie zveřejněné v mém článku byly pořízeny na přechodu Zadní Zvonková - Ulrichsberg, jižně od Lipna:


Problémem není jen led a sníh na této úzké silnici, ale i na hlavních tazích. Problémem také je, že zatímco na rakouské straně jsou vzorně, jasnými odrazkami značeny okraje silnic, na české straně jsou okraje silnice označeny jen jakýmisi zoufalými holými tyčemi bez odrazek, které nejsou při noční jízdě a v mlze vidět. Stejný problém je na české straně i u hlavních silnic - jízda ve tmě a v mlze na sněhem a ledem pokryté silnici je nebezpečná.

Lze přijmout argument, že v chráněné oblasti nelze používat sůl, avšak silnice na české straně nejsou ani řádně vypluhovány.

Argumentuji, že ekologické aspekty jsou důležité, avšak je velká otázka, do jaké míry je v jejich zájmu správné ohrožovat bezpečnost silničního provozu. Jízda po neupravených a neupluhovaných silnicích na Šumavě - i mimo národní park - je nebezpečná, na silnicích se nedá řádně zabrzdit a okraje silnic nejsou jasně označeny, takže jízda v mlze je opravdu nebezpečná.

Reakce obou čtenářů uvádíme níže:

O ukradené československé revoluci z roku 1989

17. 11. 2018 / Jan Čulík

čas čtení 11 minut

James Krapfl, Revolution with a Human Face. Politics, Culture and Community in Czechoslovakia, 1989-1992. Ithaca a Londýn. Cornell University Press, 2013. xxi, 260 str.

(Tato recenze zde původně vyšla dne 10. dubna 2014. Knihu nyní vydalo česky nakladatelství Rybka Publishers ZDE)

Hlavním problémem většiny studií o demokratické revoluci z roku 1989, upozorňuje historik James Krapfl, je to, že se jí historikové zabývají téměř výlučně z hlediska mocenských elit. To, co si mysleli a jak jednali během revoluce 1989 obyčejní lidé, zatím většinou nikoho nezajímalo. James Krapfl však prostudoval obrovské množství informací, prohlášení, letáků a dalšího materiálu z prvních týdnů revoluce od roku 1989 a objevil celou řadu pozoruhodných, zapomenutých a zřejmě i potlačovaných informací.

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL v srpnu 2018

1. 9. 2018

čas čtení 2 minuty

V srpnu 2018 přispěli čtenáři finančně na Britské listy celkovou částkou 58 466.08 .    Výdaje na provoz Britských listů byly 86 289.51 Kč.   

Z výše uvedeného vyplývá, že jsme v dlouhodobém deficitu a potřebujeme ***přibližně o třetinu*** větší finanční pomoc od čtenářů. Děkujeme.

Zůstatek byl koncem srpna 2018 249 661.49 Kč.  

Prosíme: v příspěvcích nepřestávejte, musíme hradit průběžné náklady, i když se je snažíme udržovat na minimu. 

Potřebujeme normálně cca 80 000 Kč měsíčně na provoz. STAČILO BY, KDYBY Z 218 000 UNIKÁTNÍCH ČTENÁŘŮ BL ZA KAŽDÝ MĚSÍC JICH PŘISPÍVALO KAŽDÝ MĚSÍC 400 ČÁSTKOU 200 KČ.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno   zaslat  na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz. Prosíme, neposílejte příspěvky ze zahraničí na konto v pražské Raiffeisenbance, ale pošlete ho na paypal. Při poukazu příspěvku do Raiffeisenbanky ze zahraničí totiž zaplatíte za transakci bankovní poplatky ve výši více než 500 Kč. Děkujeme.

Jako v České republice oficiálně registrované občanské sdružení poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.

Rozhovor Britských listů 177. ČR se vždycky ve vztahu k EU dokázala střelit do nohy

10. 8. 2018

čas čtení < 1 minutaVí Česká republika, co chce a nechce od Evropské unie? Má solidní strategii spolupráce, anebo jen vytváří neexistující problémy a dělá si v Bruselu špatnou pověst? A když se ČR vzdorně sdružuje do skupiny visegrádské čtyřky, nebo to aspoň předstírá, má Visegrád nějakou společnou strategii? Na tato témata hovoří Bohumil Kartous s politologem Michalem Kořánem, zakladatelem ústavu Global Arena Research Institute. Rozhovor se vysílá na Regionalnitelevizi.cz, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od pátku 10. srpna 2018.

Rozhovor Britských listů 151. Odchod České republiky z Evropské unie by byla katastrofa

9. 2. 2018

čas čtení 1 minuta
Po říjnových všeobecných volbách se Babišovým vítězstvím posunula ČR směrem k autoritářskému režimu, po znovuzvolení Miloše Zemana prezidentem se k němu posunula ještě dále. Česká republika je jednou z nejeuroskeptičtějších členských zemí EU. Ale co by se stalo, kdyby ČR odešla z Evropské unie? O tom hovoří v tomto Rozhovoru Britských listů Jan Čulík s politologem Jiřím Pehem. Rozhovor se vysílá na Regionalni televizi.cz, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od pátku 9. února 2017.

I vy můžete mít na Regionální televizi před vysíláním Rozhovoru Britských listů za velmi rozumnou cenu svou reklamu. Televize má dosah na půl milionu diváků. Napište si o podrobnosti na adresu redakce@blisty.cz.

Přidejte si prosím Britské listy mezi oblíbené na Facebooku ZDE


Vážení čtenáři, máme-li ve vydání Britských listů pokračovat, potřebujeme trvalou finanční podporu. K provozu Britských listů je zapotřebí přibližně 60 000 Kč měsíčně. Stačilo by, aby 300 čtenářů přispívalo částkou 200 Kč.

Možná si nemyslíte, že je v českém prostředí Britských listů zapotřebí. (Nenávist, s kterou se setkávají v reakcích některých občanů, však spíš napovídá, že ano.) 

Pokud takový názor zastáváte, pak samozřejmě finančně nepřispívejte.  

Příspěvky na provoz Britských listů je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500.   Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz.


Podejte trestní oznámení na Marka Zuckerberga

9. 6. 2015

čas čtení 5 minut

Aktualizace úterý 16.31: Facebook po medializaci obou nacistických obrázků je v úterý odpoledne odstranil.

Pokud máte jen trochu čas (já bohužel ne), podejte trestní oznámení, píše Jan Rovenský.

Nejen na autora tohoto obrázku (to je v tomto kontextu sekundární), ale především na firmu Facebook a jejího, dosud neznámého, zaměstnance, a to podle § 24 odst. 1 písm. c ve formě spolupachatelství (pomocník), a to na některém z trestných činů podle § 352, 355 nebo 356 trestního zákoníku (viz níže - kvalifikaci bych nechal na nich).

Je fakt neslýchané, že zatímco ze soukromých alb lidem mažou fotky s bradavkami, otevřenou nacistickou propagandu pravidelně tolerují.

Háček je samozřejmě v tom, že pachatele česká policie těžko chytne.

Jde nicméně jednoznačně o trestný čin podle českého trestního zákoníku a postižitelný v českém trestním řízení (účinky zasáhly na území ČR ve smyslu § 4 trestního zákoníku ). Byla by opravdu legrace, kdyby pana Zuckerberga při případné návštěvě v ČR odchytili na letišti a obvinili...

Policajti to tutově odloží, pak je třeba podat stížnost ke státnímu zástupci - a medializovat. Mohlo by jít o zajímavý precedent.

Pozn. šéfredaktora Britských listů: Paragrafy českého trestního zákoníku, které cituje Jan Rovenský níže, platí samozřejmě i na facebookové stránky IVČRN a na nesčetné množství dalších rasistických stránek, zveřeněných na Facebooku v češtině . - Britské listy se neúčastní aktivistických akcí. Jsme noviny, proto o věcech informujeme. Je na veřejnosti, aby jednala, pokud to uzná za vhodné.

Odejde-li ČR v důsledku nadcházejících voleb z Evropské unie, Češi mohou čekat katastrofu

9. 10. 2017 / Jan Čulík

čas čtení 5 minut


Nevím, jestli je v ČR něco ve vodě, co způsobuje, že se tolik českých občanů rozhoduje jednat tvrdě proti svým vlastním zájmům a zničit své politické svobody i často už tak chabou ekonomickou situaci, faktem je, že tyto vyhlídky reálně hrozí, protože se většina národa rozhodla chovat se jako pitomci a drsně se sebepoškodit.

Podle zjištění odborníků ze serveru Koho volit chce z Evropské unie odejít celá polovina českých politických stran. Tak si, vážení čeští občané, vskutku zadělejte na tento problém.


PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za červen 2017

18. 7. 2017

čas čtení 1 minuta

V červnu 2017 přispěli čtenáři finančně na Britské listy celkovou částkou 60 142,18.  Příjem z reklamy byl 24 452 Kč.  Výdaje na provoz Britských listů byly 58 933,50 Kč. 

Zůstatek byl koncem června 2017 172 887.05 Kč.

Prosíme: v příspěvcích nepřestávejte, musíme hradit průběžné náklady, i když se je snažíme udržovat na minimu.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno   zaslat  na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz. Prosíme, neposílejte příspěvky ze zahraničí na konto v pražské Raiffeisenbance, ale pošlete ho na paypal. Při poukazu příspěvku do Raiffeisenbanky ze zahraničí totiž zaplatíte za transakci bankovní poplatky ve výši více než 500 Kč. Děkujeme.

Jako v České republice oficiálně registrované občanské sdružení poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.

Theresa Mayová oznámila předčasné všeobecné volby na 8. června 2017

18. 4. 2017

čas čtení 2 minutyCílem je získat voličskou podporu pro brexit. Předčasné volby chce Mayová uspořádat,"protože ostatní britské politické strany program pro brexit blokují, stejně jako Horní sněmovna".

Deutsche Bank uveřejnila analýzu, podle níž bude důsledkem předčasných voleb v Británii zřejmě "měkčí" brexit. V současnosti má totiž Konzervativní strana v Dolní sněmovně většinu jen cca 13 poslanců a Mayová je tedy rukojmím skupinky ultrapravicových zastánců tvrdého brexitu. Paradoxně, argumentuje Deutsche Bank, pokud by Mayová získala podstatnější většinu v Dolní sněmovně, mohla by více spoléhat na podporu mainstreamových, a tedy rozumnějších, konzervativních poslanců.

JIným důvodem pro předčasné volby v Británii může být skutečnost, že britská policie vyšetřuje volební podvody, k nimž došlo ve více než deseti volebních okrscích v Británii při posledních všeobecných volbách v květnu 2015. Konzervativní kandidáti tam porušili zákon tím, že vydali na předvolební kampaň daleko více finančních prostředků, než zákon dovoluje, a nevykázali to volební komisi. Toto vyšetřování pokračuje a existuje vážná hrozba, že by bez předčasných všeobecných voleb mohla Mayová přijít o svou volební většinu v parlamentě.

JIní komentátoři poukazují na to, že vzhledem k tomu, že konzervativci mají náskok 21 procentních bodů nad Labouristickou stranou, pro nevolenou Mayovou muselo být velmi lákavé rozhodnout uspořádat všeobecné volby, i když až do poslední chvíle tvrdila, že to neučiní.

Ještě jiní komentátoři varují, že rozhodnutí Mayové uskutečnit tyto předčasné všeobecné volby nutně povede k vyhlášení skotské nezávislosti a ke sloučení Severního Irska s Irskou republikou. No, uvidíme, poznamenává Jan Čulík.

Nynější volební preference jednotlivých stran ve Velké Británii:


Podrobnosti v angličtině ZDE

Jaderná válka je najednou myslitelná - musíme si uvědomit, co by to znamenalo

18. 4. 2017

čas čtení 4 minuty

S krizí vznikající ohledně Severní Koreje je znepokojující si uvědomit, že většina jaderných zbraní je nyní v rukou mužů, kteří jsou připraveni jich užít

Jaderná bomba svržená na Hirošimu měla 15 kilotun. Zničila všechno do vzdálenosti 200 metrů a spálila všechny lidi do vzdálenosti 2 kilometrů. Jaderná hlavice britské střely Trident má 455 kilotun ničivé síly. Ohnivá koule z této exploze by měla průměr 1 kilometru. Způsobila by úmrtí 169 000 lidí okamžitě a 180 000 lidí by vyžadovalo naléhavé ošetření. Vzhledem k tomu, že britské zdravotnictví má jen 101 000 postelí, okamžitě je zjevné, jak by po výbuchu jaderné bomby vypadal apokalyptický scénář, píše Paul Mason.

Evropští pozorovatelé: Referendum v Turecku se konalo na "nerovném hřišti"

18. 4. 2017

čas čtení 2 minuty

Referendum v Turecku o posílení prezidentských pravomocí se konalo na "nerovném hřišti" a v politické atmosféře, v níž byly omezeny základní svobody, konstatovali evropští pozorovatelé.

Mise pozorovatelů uvedla, že nedělní hlasování proběhlo víceméně v pořádku, avšak kritizovali kontroverzní rozhodnutí turecké volební komise, učiněné na poslední chvíli, přestat považovat neorazítkované volební lístky za ilegální. Tím byla zrušena důležitá pojistka proti podvádění.

Rozhovor Britských listů 105:

Snaží se koalice mocných zlikvidovat Andreje Babiše?

14. 4. 2017

čas čtení < 1 minuta

Jan Čulík hovoří v tomto Rozhovoru Britských listů s Bohumilem Kartousem o středoevropské a české politice před blížícími se volbami do Poslanecké sněmovny a před prezidentskými volbami. Jak to dopadne? Rozhovor se vysílá na regionalni televizi.cz, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od pátku 14. dubna 2017.

I vy můžete mít na Regionální televizi před vysíláním Rozhovoru Britských listů za velmi rozumnou cenu svou reklamu. Televize má dosah na půl milionu diváků. Napište si o podrobnosti na adresu redakce@blisty.cz.

Přidejte si prosím Britské listy mezi oblíbené na Facebooku ZDE

Zapojte se, je vás třeba

Zprovozňujeme diskuse na Britských listech

18. 4. 2017 / Bohumil Kartous

čas čtení 2 minuty

Vážení čtenáři Britských listů, rozhodli jsme se zpřístupnit těm, kdo pravidelně přispívají na provoz jednoho z mála nezávislých médií v ČR diskuse pod články. Rozhodli jsme se tak učinit proto, aby lidé, kteří mají velký podíl na více než dvacetileté existenci Britských listů, měli možnost vyjádřit se přímo k jejich obsahu a přispět svým úhlem pohledu. Od omezení na platící čtenáře si slibujeme též minimalizaci nenávistných, bigotních a scestných komentářů, které vytvářejí z internetových diskusí skládku mentálního odpadu. Sledovat diskuse a hodnotit příspěvky v nich bude mít nicméně možnost každý návštěvník.

Není to ale zabezpečení, které by výskyt digitální pitomosti či zneužití pro propagandistické účely dokázalo eliminovat úplně. Budeme proto diskuse redigovat a příspěvky, které budou obsahovat nepřijatelný materiál (e.g. rasistické výzvy, urážky ad hominem, výzvy násilného charakteru, replikaci prokazatelně konspiračních bludů), budou bez pardonu odstraňovány.

Přístup k diskusím je jednoduchý. Pokud budete mít zájem o diskuse, zaregistrujte se v systému a proveďte vybranou platbu (dle doby trvání přístupu k diskusím). Platby probíhají prostřednictvím systému GoPay. Poté budete mít přístup k diskusím na dobu, kterou jste si předplatili. V případě technických problémů se prosím obracejte na programátora Britských listů Michala Panocha: michal@panoch.net.

Prosíme pravidelné přispěvatele Britským listům, aby možnosti využili a aby přenesli své platby do nového systému, jenž jim umožní přístup k diskusím. Zároveň vyzýváme ostatní čtenáře, aby tuto možnost zvážili. Víme, že Britské listy čte řada velmi zajímavých lidí a velmi oceníme, pokud se podaří na webu Britských listů vytvořit silnou komunitu lidí, kterým vyhovuje kritický přístup a unavuje je digitální spad. Zajímavé příspěvky v diskusích budeme redakčně zpracovávat a vydávat jako samostatné texty. 

Vážení čtenáři, věříme, že se naše rozhodnutí ukáže jako správné a že diskuse přispějí jak k pluralitě relevantních názorů, tak k dlouhodobé udržitelnosti Britských listů. 

Spoločný nacionalizmus je náboženstvom stredoeurópskych krajín

18. 4. 2017 / Igor Daniš

čas čtení 12 minut

Hovorí maďarská filozofka Ágnes Hellerová (1929)

Ágnes Hellerová (1929) je maďarská filozofka. Vyštudovala filozofiu na Univerzite Loránda Eötvösa (ELTE) v Budapešti. Bola žiačkou György Lukácsa a neskôr jeho blízka spolupracovníčka. Na začiatku bola silne ovplyvnená marxizmom. Jej postoje sa začali meniť po brutálnom potlačení povstania v Maďarsku v roku 1956. Bola vylúčená z komunistickej strany a jej vedecká činnosť bola tiež obmedzená. Neskôr prešla z marxistických pozícii na sociálno-demokratické a liberálne. Bola členkou tzv. budapeštianskej školy. Jej ďalší vývoj ovplyvnila Pražská jar a smrť Lukácsa v r. 1971. V roku 1977 emigrovala do Austrálie, kde pôsobila na Univerzite La Trobe v Melbourne. V roku 1986 sa presťahovala do USA, kde prevzala pozíciu po Hannah Arendtovej na The New School v New Yorku. Vo svojom výskume sa zameriavala na marxizmus, politickú teóriu, etiku, estetiku, modernitu ako aj na strednú Európu. Je držiteľkou viacerých prestížnych vyznamenaní. V súčasnosti je kritičkou politiky Viktora Orbána a politických pomerov v Maďarsku.

Čo pre vás znamená stredná Európa?

Nič.

Prosba

16. 4. 2017

čas čtení 2 minuty

Vážený pane Čulíku,

píšu Vám tak trochu s rozpaky. Nikdy jsem nebyla zvyklá o něco žádat. Prostě si vše zařídit sama, to je přesně to, co mě definuje. Ale někdy není zbytí.

Jsem samoživitelka s třemi dětmi. Na mateřské. Mateřská, jak je všeobecně známo, je velmi malá. Vyžít s ní, jen s ní, opravdu nejde, píše Lucie Součková, email: souckova.lucien@gmail.com.

Proto si přivydělávám copywritingem. To jest psaním většinou marketingových textů. Sem tam to nějaký peníz na přilepšenou hodí.

Vím, že psaní mi jde. Jsem v něm přinejmenším dobrá.

La dolce vita

18. 4. 2017 / Fabiano Golgo

čas čtení 2 minuty

Dokonce i brazilští indiáni se podílejí na přijímání úplatků! Vyšlo najevo, že několik indiánských kmenů v Brazílii dostávalo pravidelné měsíční úplatky, aby si nestěžovaly na veřejné stavby, budované v jejich rezervacích.

Zásahy brazilské federální policie proti korupci dosud odhalila 40 miliard dolarů, které byl rozdány formou úplatků prostřednictvím státní ropné společnosti Petrobras. Dalších 6 miliard dolarů úplatků bylo rozdáno prostřednictvím stavební firmy Odebrecht.

Ultrapravice si našla nový terč nenávisti: George Sorose

16. 4. 2017

čas čtení 3 minuty

Nikdy bychom neměli považovat za nudnou povinnost trvat na pravdě. Jenže soustředit se na fakta znamená přijmout do určité míry hru extremistů. Musíte tak přijmout, že jejich argumenty stojí za to vyvracet. Tím do určité míry přiznáte, že respektujete jejich názor. Avšak když čelíte nebezpečným lidem, nestačí se soustředit jen na fakta. Je nutno se soustředit i na ty nebezpečné lidi, a odhalit nejen to, co říkají, ale proč to říkají.

Podle Jiřího Čunka má stát děti trestat za jejich rodiče

16. 4. 2017 / Boris Cvek

čas čtení 3 minuty

Velikonoční doba bývá příležitostí ke vzývání tzv. tradičních hodnot, zejména v oblasti rodiny. Mnohé „tradiční hodnoty“ jsou ovšem starší než křesťanství, např. ženská obřízka, prováděná některými křesťany v Africe. Předkřesťanskou hodnotou je také závislost ženy a dětí na otci, který je de facto jediný plnoprávný občan státu. Když si žena špatně vybere, má smůlu, neboť sama za sebe žít nemůže. Když se dítě narodí mimo manželství, má smůlu, je to bastard, který si nezaslouží společenskou plnoprávnost.

Může být Rusko garantem nestranného zkoumání se zárukou nadstranického přístupu?

17. 4. 2017 / Miloš Dokulil

čas čtení 4 minuty

Takže jsme se mohli třeba zrovna na Veliký pátek (14. 4.) dovědět, že Rusko již iniciovalo zkoumání a prošetření onoho nedávného a nemálo šokujícího leteckého útoku, který evidentně způsobil smrt nemalého počtu civilistů, včetně dětí; vražednou zbraní byl přitom otravný plyn. Dalšími vyšetřovacími partnery Ruska mají být přímo ještě Sýrie a Írán.

Samozřejmě že média přenášejí do celého světa prakticky vše, co se informačně šustne. Čili též tu zrovna teď tlumočenou informaci.

Jak získat důvěru veřejnosti zblblé propagandou

15. 4. 2017

čas čtení 2 minuty

Ve snaze získat důvěru německé veřejnosti zpitomělé nacistickou propagandou za druhé světové války přišla britská rozhlasová společnost BBC na jednoduché řešení: vysílala holou pravdu.

Z analýzy archivu rozhlasové společnosti BBC vyplynulo, že zatímco nacistický režim používal pro vysílání do Británie propagandisty jako byl William Joyce, kteří se vychloubali německou neporazitelností, BBC záměrně vysílala podrobné zpravodajství o vojenských neúspěších Británie. Bylo to součástí úmyslné strategie BBC, jejímž cílem bylo získat důvěru německého obyvatelstva.

Prodavačky z vinohradské Billy: "Protestujeme, že nám tu Vietnamci zvyšují tržby!"

16. 4. 2017

čas čtení 3 minuty

Facebook, Jan Kubita:

Velikonoční mikropříběh z vinohradský Billy:

Stojíme všichni ve svých frontách na pokladnu. Prodavačka z té nejvzdálenější směrem k té naší: Helejte, to ste zase vy, že jo.

Žena, zřejmě Vietnamka, která právě v čelé mé fronty odbavuje svůj nákup, cosi tiše se sklopeným zrakem zamumlá.

Já bych je nakopal doprdele. Nic jinýho si nezasloužej. Zaprská chlap z protější fronty. Plešatej padesátník v tričku Jack Daniels. Zrovna vyskládal na pás kartony plechovkáčů a pytel rohlíků. Zjevně na celý svátky.

Co se to děje? Nechytám se.

No já s váma úplně souhlasim, přidává se k Jackovi Danielsovi prodavačka z jeho kasy.

Raději otevřenou republiku než "kritický liberalismus"

14. 4. 2017 / Karel Dolejší

čas čtení 16 minut

V roce 1990 konstatoval sociolog Ralf Dahrendorf, že vlna revolucí ve Střední a Východní Evropě nepřinesla jedinou novou myšlenku. Nové demokracie podle něj nekriticky zaváděly západní model, který má nejlepší léta za sebou a směřuje zřejmě do krize. V roce 2017 se Petr Honzejk ZDE a Erik Tabery ZDE přou o to, zda být liberálem "kritickým" či zásaditým. Na Slovensku mezitím Radoslav Procházka vidí plíživý návrat k "lidové demokracii" ZDE.

Kdo jsou noví džihádisté?

23. 5. 2017

čas čtení 13 minut

V souvislosti s atentátem v Manchesteru vydáváme znovu analýzu o motivech atentátníků, kterou jsme původně vydali letos v dubnu.

Ze životopisů "domácích" evropských teroristů vyplývá, že to jsou násilní nihilisté, kteří přijali islám, nikoliv náboženští fundamentalisté, kteří páchají násilí.

Musíme pochopit, že terorismus nevzniká radikalizací islámu, ale islamizací radikalismu.


Jak terorismus, tak džihádismus existují už mnoho let a globalizovaný teror bez ohledu na národní hranice nejméně od anarchistického hnutí z konce 19. století. Bezprecedentní ale je, že teroristé dnes úmyslně usilují o vlastní smrt, píše Olivier Roy.

Za posledních dvacet let se téměř všichni teroristé ve Francii buď sami vyhodili do povětří, anebo se nechali zabít policií. Smrt je dnes ústřední součástí teroristova plánu.

Systematická volba smrti je nová věc. Pachatelé teroristických útoků ve Francii v sedmdesátých a v osmdesátých letech pečlivě plánovali svůj únik. Muslimská tradice sice uznává smrt mučedníka, který zemře v boji, nikoliv však sebevraha, protože sebevrah se protiví Boží vůli.

Víme dobře, jak mluvit do médií?

17. 4. 2017 / Miloš Dokulil

čas čtení 4 minuty

Ne že bych si zrovna osoboval tohle zcela nesporně (a po všech stránkách) nejen vědět, ale také i hlásat. A zároveň tak, aby s tím naprosto nutně každý z nás musel nezbytně souhlasit. (A ne že by tu měl být na ty odpovídající poznatky „patent“! I když jsem o tom docela nedávno, jen zhruba před dvěma lety zrovna v Britských listech psal:

Hlasová kultura v médiích27. 5. 2015 / Miloš Dokulil

Jenže vizme například mnohé naše (a někdy hodně „přední“) politiky, jakým způsobem se prezentují před svými případnými voliči. (Necháme teď ten možný letmý – a jistě nemálo náhodný, i když se zřejmě strefující – výčet anonymní. Snad je důležitější, aby se mnozí teď neuvedení veřejně vystupující mluvčí nad možnými zde zmíněnými podněty zamysleli; než aby stáli hned přímo „na hanbě“. Že by se na sebe taky jednou podívali? Zainteresovanýma očima i ušima? A též jako případný jenom „volič“ či „volička“? Či pouze „občan(ka)“ bez preferencí?)

Americký viceprezident: "USA zajistí bezjadernost korejského poloostrova"

17. 4. 2017

čas čtení 1 minuta

Americký viceprezident Mike Pence se vyjádřil během své návštěvy Seoulu, že USA zajistí bezpečnost Jižní Koreje, Japonska a dalších asijských spojenců před jadernými zbraněmi Severní Koreje. Uvedl, že "éra strategické trpělivosti skončila" a naléhal na Čínu, aby donutila Severní Koreu vzdát se svého jaderného programu a programu vyvíjení balistických střel.

Pence navštívil Jižní Koreu uprostřed tvrzení, že sobotní severokorejskou raketovou zkoušku zřejmě zhatil americký hackerský útok.

Francouzské prezidentské volby se otřásají v důsledku vzrůstu podpory pro ultralevicového kandidáta

13. 4. 2017

čas čtení 3 minuty

Popularita levicového veterána francouzské politiky Jean-Luc Mélenchona dramaticky stoupla o sedm procentních bodů a nadále trvá. Tím se neočekávaně proměnily francouzské prezidentské volby v soutěž čtyř možných kandidátů.

První kolo hlasování se má uskutečnit 23. dubna, za deset dní. Nezávislý centrista Emmanuel Macron a ultrapravicová kandidátka Marine Le Penová mají oba podporu kolem 23 - 24 procent voličů a zřejmě jsou to nadále favoriti i pro druhé kolo prezidentských voleb.

Trump vlastní akcie firmy vyrábějící střely Tomahawk

Obchodník se smrtí Donald Trump

13. 4. 2017 / Daniel Veselý

čas čtení 3 minuty

Neuplynula ani sto dnů trvající doba hájení, jak v souvislosti s volebním vítězstvím Donalda Trumpa navrhovala novinářka Tereza Spencerová, která si jako mnozí jiní oddychla, když Hillary Clintonová utrpěla porážku, a třeskutě naivní představy o vichru změn v Bílém domě jsou definitivně passé. Kdyby se však nesoudní stoupenci nevypočitatelného byznysmana drželi relevantních fakt a nikoliv svých nereálných tužeb, nikdy by nemohli propadnout šalbě o ukončení válečného apetytu v režii Trumpova Bílého domu. Některé indicie naopak naznačují, že americký prezident, věren své pracně pěstované pověsti selfmademana, míní na vojenských výbojích osobně profitovat.

V Maďarsku pokračují obrovské demonstrace proti Orbánovi

17. 4. 2017

čas čtení 3 minuty

Terčem nenávisti Orbánovy vlády v Budapešti se stal Michael Ignatieff, rektor tamější Středoevropské univerzity. Mluvčí Orbánovy vlády Zoltán Kovács posměšně charakterizoval Ignatieffa jako "liberálního politika z Kanady, který selhal - zjevně reprezentuje odlišnou politickou agendu".

Je to změna, protože normálně Orbánova vláda útočí na filantropistu George Sorose, jehož Open Society Fund vyvolává Orbánovu zuřivost, že financuje místní organizace občanského aktivismu, některé z nichž hájí uprchlíky.

Během posledních čtrnácti dnů se v Budapešti konají obrovské demonstrace proti Orbánově vládě a na podporu tamější Středoevropské univerzity.

Jde o naivitu, nebo sklon k autoritářství?

Češi volí negramotné politiky, nemají na výběr

13. 4. 2017 / Bohumil Kartous

čas čtení 4 minuty

Autor obrázku: Jáchym Bohumil Kartous

Od roku 2015 se táhne kauza "soukromé" emailové korespondence Hillary Clintonové, která byla obviňována z toho, že na své soukromé emailové adrese zveřejňovala informace, které byly považovány za důvěrné. Hloupá, kdyby použila disclaimer místopředsedy vlády ČR Bělobrádka, mohla dnes být americkou prezidentkou...

Ve faktickém exilu by nemělo být – především právně, a nejen pro „Moravu“ – zemské zřízení!

18. 4. 2017 / Miloš Dokulil

čas čtení 11 minut

Britské listy mi 7. 4. zveřejnily příspěvek s poněkud vyzývavým nadpisem „Moravané, vy nejste Čechy?“

Byla tam také věta: „Jakmile legálně skončilo zemské zřízení, přestala existovat nejen Morava, ale i Čechy, že?“ V závěru bylo mj. mnou navíc konstatováno, že „výraz „Čechy“ se nikdy nevztahoval na teritorium celé ČR“. V tom zmíněném textu jsem zřejmě navíc ututlal na prvním ze zrovna teď citovaných míst do třetice ještě navíc Slezsko (a abych to citově bezděčně nevyhrocoval, nerozhlašoval jsem po světě, že sám jsem se narodil ještě jako „Moravan“ či „Moravák“ v tehdejší „zemi moravskoslezské“; jakž jsem byl navíc poučován později také ve škole ve vlastivědě či v zeměpisu).

Brazílie směřuje doprava a k populismu

13. 4. 2017 / Fabiano Golgo

čas čtení 6 minut

Aktualizace: Během včerejšího večera zveřejnil brazilský Nejvyšší soud nová fakta týkající se úplatků, které přijímali dva politikové, zmínění v tomto článku: Prezident Temer je obviněn z toho, že požadoval a dostal 40 milionů dolarů a poražený prezidentský kandidát Aécio Neves 15 milionů euro.

Brazílie byla a je svědkem nekonečné série odhalení případů korupce, kterou páchá celá její politická elita. Bylo to možné proto, že bývalá prezidentka Dilma Rousseffová schválila nové zákony - posléze ovšem ji svrhli v politickém puči právě ti politikové, které pro korupci vyšetřuje Nejvyšší soud. V důsledku jejích legislativních změn dostali prokurátoři autonomii a federální policie nezávislost. Vznikla instituce "dohod o vině (kdy obviněný mohl dosáhnout snížení svého trestu, když nabídl důkazy proti jiným osobám, které se podílely na korupční praxi). To umožnilo odsouzení více než stovky politiků a podnikatelů.

Erdoğan tvrdí, že vyhrál referendum, opozice křičí: "Podvod!"

16. 4. 2017

čas čtení 1 minuta

Na tiskové konerenci poté, co vyhlásil vítězství, uvedl prezident Erdogan, že podle neoficiálních výsledků referenda pro rozšíření jeho pravomocí hlasovalo asi 25 milionů voličů, asi o 1,3 milionu lidí více než bylo těch, kteří je odmítli.

V neobykle skromném vítězném projevu řekl Erdogan, že by zahraničí mělo výsledek referenda respektovat.

Předseda turecké volební komise potvrdil, že referendum hlasovalo pro rozšíření prezidentových pravomocí:

Předseda turecké volební komise hájil rozhodnutí přijmout jako platné volební lístky bez oficiálního razítka.

V Istanbulu se konají protesty:

Šéf hlavní opoziční strany se vyjádřil, že se referendum konalo za "neférových okolností" a že ti, kdo podporovali prezidenta Erdogana, porušili zákon.

Jsou Ježíš a velikonoční králík nejlepší kamarádi?

16. 4. 2017 / Bohumil Kartous

čas čtení 1 minuta

Dcera: "Tati? Kreslíš lidský obličej na vejce?"

Otec: "Ano."

Dcera: "Přišel jsi o rozum?"

Otec: "Jsou Velikonoce..."

Dcera: "Uff, Velikonoce..."

Otec: "Dobrá, co je na nich špatného?"

Dcera: "Já to nechápu, tati. Když chci čokoládu, máma mi říká ne, ne, ne. Ale někdy dostávám tolik čokolády, že ji ani nesním." 

Otec: "Příklad?"

Dcera: "Velikonoce, Halloween, Vánoce, moje narozeniny..."

Otec: "Dobře, dobře..."

Dcera: "Země je zachvácena obezitou, ale naše svátky jsou plné čokolády. A víš co ještě nechápu, ty velikonoční postavy. Jsou snad Ježíš a velikonoční králík nejlepší přátelé?"

(...)

Tříletá dcera vysvětluje svému otci, jak absurdní je způsob slavení Velikonoc. Video má více než 50 milionů zhlédnutí. Takové a podobná videa umí dělat skotská veřejnoprávní BBC. Česká veřejnoprávní televize údajně nemůže, neboť prý nesmí připravovat obsah určený pouze pro internet a prý neumí odvysílat krátké celky ve vysílání. Těžko si taky představit, že by si ČT dělala legraci z toho, že jsou Češi obézní a z toho, jak komické jsou jejich kulturní zvyky. V ČT jsou prostě Ježíš a velikonoční králík natrvalo nejlepšími přáteli.

Desítky civilistů byly usmrceny v Aleppu

15. 4. 2017

čas čtení 1 minuta

Aktualizace: Mezi 126 lidmi usmrcenými při evakuaci z obklíčení v Sýrii bylo nejméně 68 dětí.

Bomba umístěná v automobilu zasáhla skupinu autobusů s civilisty, kteří byli evakuováni ze dvou obklíčených měst. Atentát přerušil dohodu mezi vládou a vzbouřenci, v jejímž rámci mají být evakuováni civilisté ze čtyř vesnic, kteří jsou obětí dlouhodobých obklíčení.

Většina mrtvých byli obyvatelé dvou šiitských vesnic v provincii Idlib, které byly obklíčeny téměř dva roky islamistickými sunnitskými vzbouřenci. Vzbouřenci doprovázející konvoj byli také usmrceni.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Kanadský podnikatel, který přivezl do Kanady 58 uprchlických rodin ze Sýrie

15. 4. 2017

čas čtení 1 minuta

Jim Estill vydal 1,5 milionu kanadských dolarů na to, aby přivezl více než 200 syrských uprchlíků do Kanady. Říká:

"Tohle je snad největší humanitární krize naší doby. Rozhodl jsem se přivézt 50 rodin, protože jsem usoudil, že pro město Guelph, které má 130 000 obyvatel, to není mnoho, kulturu to nezmění." Jim Estill vytvořil strukturu pomoci pro příchozí uprchlíky. Začali chodit na angličtinu a zároveň dostali zaměstnání.

Firas al-Mohammad: "Máme štěstí. Je to obrovská šance, když se přestěhujete do jiné země, jiné kultury, do jiného jazyka, do jiných pravidel, a do 10-15 dnů máte práci a začnete vydělávat dobré peníze. To je neuvěřitelné."

Jim Estill: "Máme tu 800 dobrovolníků, takže to je jako řídit firmu s 800 zaměstnanci. Takže když sem přijdu a vidím, jak lidi pracují a jsou na cestě k úspěchu, mám z toho dobrý pocit a chci udělat víc. Muži mě tu objímají a líbají a jsou rádi, že mě vidí. Proč? Protože se cítí v bezpečí."

Britská policie odstranila 23 mladých mužů z letadla do Prahy kvůli nezřízenému chování

15. 4. 2017

čas čtení < 1 minuta

Letadlo společnosti Jet2, které mělo v pátek odpoledne startovat z Manchesteru do Prahy, bylo nuceno vrátit se na stojánku a jeden opilý cestující byl rovnou pokutován. Policie z letadla eskortovala tři cestující a pak i ostatní členy skupiny, kteří protestovali.

Pilot oznámil rozhlasem v letadle: "Mám nulovou toleranci vůči antisociálnímu chování k členům posádky." Letadlo pak mělo při odletu do Prahy dvě a půl hodiny zpoždění.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Proč si pravičáci zoufale přejí, aby Švédsko selhalo

14. 4. 2017

čas čtení 2 minuty

Švédsko samozřejmě není dokonalé, ale ti, kteří ho líčí jako naivní a plné teroristů, jsou prostě jen cyničtí pokrytci

Posedlost pravičáků Švédskem má mnoho společného s tím, že Švédsko systematicky přijímá v moderní historii mnoho uprchlíků a praktikuje sociálnědemokratickou politiku, píše Christian Christensen. Obojí je pro politickou pravici naprosto nepřijatelné. Když byl zastřelen v roce 1986 švédský premiér Olof Palme, když šel pěšky domů z kina (bez osobních stráží), bylo nám řečeno, že prý švédská nevinnost a utopické představy o nenásilné společnosti skončily. Avšak Švédi pak zázračně znovu nabyli své nevinnosti, aby ji znovu ztratili v roce 2003, kdy byla populární ministryně Anna Lindh (také bez osobních stráží) ubodána ve stockholském supermarketu.

Vstupujeme do nové doby temna v oblasti novinářské práce?

15. 4. 2017

čas čtení 1 minuta

Média v Austrálii houfně propouštějí novináře, varuje Margaret Simmons. Jak budeme v budoucnosti schopni rozlišit fakta od fake news?

Jak to bude s médii vypadat v budoucnosti? Autorka předpokládá:

- V budoucnosti budou existovat daleko menší redakce než nyní. Na scéně se objeví nové média, prodávat budou své "informace" i nemediální organizace a budou existovat i fragmenty starých médií.

Velikonoční příběh a pravda

15. 4. 2017 / Boris Cvek

čas čtení 7 minut

Velkopáteční příběh vypráví o tom, jak kněží hnali Ježíše před Piláta, tedy před pohana a zástupce okupantů, protože potřebovali, aby jim dovolil Ježíše popravit. Kněží měli tento důvod (Evangelium podle Jana 11,48): „Když proti němu (BC: Ježíšovi) nezakročíme, všichni v něj uvěří, a přijdou Římané a zničí nám toto svaté místo i národ.“ Odtud velekněz Kaifáš vyvodil: „Je lépe, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby zahynul celý národ.“

RAND: Evropská obrana jako mýtus

14. 4. 2017 / Karel Dolejší

čas čtení 4 minuty

The Abilities of the British, French, and German Armies to Generate and Sustain Armored Brigades in the Baltics. ZDE (pdf)

Armády tří hlavních evropských mocností - Británie, Francie a Německa - by nedokázaly v případě potřeby včas vyslat adekvátní jednotky na obranu Pobaltí, konstatuje studie americké RAND Corporation. Zatímco Rusko by zvládlo všechny tři pobaltské státy obsadit do 60 hodin ZDE (pdf), hlavní evropské armády by svedly reagovat teprve v řádu dnů až týdnů.

Češi nejsou schopni ve věci ruského vlivu oddělit fakta od strachu

14. 4. 2017 / Amy Mackinnon

čas čtení 8 minut

Většina Čechů se bojí obnoveného ruského zasahování do českých záležitostí, avšak mohlo by přehánění této hrozby hrát do Putinových rukou?

Jako většina mladých Čechů vyrostl jednatřicetiletý matematik Petr Glivický s příběhy o sovětské invazi do Československa r. 1968.

Tato událost má ústřední místo v české národní paměti a v důsledku toho pociťuje Česká republika vůči Rusku dodnes hlubokou nedůvěru. Dodnes se berou v ČR velmi vážně obvinění z kolaborace s Moskvou. Avšak jak může Česká republika a další země reagovat na obvinění ohledně ruského zasahování do českých záležitostí, aniž by reagovaly přehnaně?

Strach? Jako bývalý aktivista proti radaru jsem získal zcela jinou zkušenost než Petr Glivický

14. 4. 2017 / Karel Dolejší

čas čtení 4 minuty


Amy Mackinnon ZDE vybrala pro svůj článek konfrontaci několika názorů lidí obecně skeptických k ruskému vlivu v ČR s extrémně vyhroceným přístupem Jakuba Jandy, jenž naopak přehání. Mackinnon tvrdí, že neexistují důkazy o spojení někdejší kampaně proti americkému radaru v Brdech s Ruskem a že je dnes ruský vliv v ČR přeháněn, protože fakta jsou údajně směšována s obavami.

Můžete si ovšem mezi zdroji vybírat různě. Moje osobní zkušenost aktivisty proti radaru se velmi liší od toho, co popisuje Petr Glivický citovaný Amy Mackinnon.

Jak Portugalci emigrují do Angoly

14. 4. 2017

čas čtení 1 minuta


Není příliš obvyklé, aby se Evropané stěhovali do Afriky. Nicméně po ekonomické krizi v roce 2008 hledalo mnoho Portugalců lepší budoucnost v bývalé kolonii a Angole. A jejich stěhování pokračuje dodnes.

Francie otevřela bezpečné koridory pro uprchlíky

14. 4. 2017

čas čtení 1 minuta


Francie spustila program zřízení humanitárních koridorů pro uprchlíky z Blízkého východu. Pět křesťanských charitativních organizací podepsalo dohodu, podle níž ve spolupráci s vládou během 18 měsíců přemístí 500 syrských a iráckých uprchlíků z Libanonu do Francie.

Proč v Praze Středoevropská univerzita nebude

13. 4. 2017 / Bohumil Kartous

čas čtení 2 minuty

Diskuse o tom, zda přemístit Středoevropskou univerzitu do Prahy, pomíjejí problém. I kdyby nakonec maďarská pro-totalitní vláda univerzitu vyhostila, nakrásně Andrej Babiš skutečně chtěl, aby byla univerzita přemístěna do komplexu pražské Invalidovny a univerzita upřednostnila Prahu před Vídní, strach českých vysokých škol z konkurence bude velmi těžké překonat.

Moderátor Fox News se upřímně smál nad násilnou scénou

13. 4. 2017

čas čtení < 1 minuta

Bill O'Reilly, přední moderátor Fox News, republikánské televizní stanice, se upřímně smál nad záběry scény, během níž byl pasažér americké letecké společnosti United, lékař ve věku 69 let, zmlácen a vyvlečen z letadla. Událost, za kterou společnost United převzala plnou odpovědnost, vzbudila v USA značný rozruch. Moderátor, na kterého je podáno několik obvinění kvůli sexuálnímu obtěžování, prohlásil přímo na obrazovku, že by se asi neměl smát, ale že je to tak bizarní.

Pro stoupence czexitu | EYE - Evropské setkání mladých | Babiš | Iracionální nenávist v České republice | Rozhovory Britských listů | Filmový festival Karlovy Vary 2017 | Filmový festival Karlovy Vary 2016 | V Londýně zvolili muslimského primátora labouristu Sadiqa Khana | Panama Papers | Násilné útoky v Bruselu, 22. března 2016 | Žhářský útok na pražské centrum Klinika | Sexuální útoky v Kolíně nad Rýnem | Útoky v Paříži, listopad 2015 | Imigrace do Evropy | Filmový festival v Karlových Varech 2015 | Zavraždění ruského opozičního politika Borise Němcova | Ukrajina | Rusko za Vladimíra Putina | Dokumentární filmy Adama Curtise - hlubinné porozumění současnosti | Český film | Útok na časopis Charlie Hebdo | Prezident Miloš Zeman ve funkci | 17. listopad | Noam Chomsky v České republice | Festival dokumentárního filmu Jihlava | Dohoda TTIP | Komunální volby a senátní volby, říjen 2014 | Skotská nacionalistická strana a nezávislost Skotska | 21. srpen 1968 | Izrael, Palestina, Blízký a Střední východ | Filmový festival Karlovy Vary 2014 | Otrokářský stát Česká republika | Kulturní diplomacie ve prospěch České republiky v zahraničí | Předčasné volby 2013 | Důchodci a obhajoba jejich zájmů v české politice | Rasismus | Sýrie | O likvidaci kulturního dědictví v Čechách | Ústav pro studium totalitních režimů | Daniela Drtinová | Národní divadlo a odvolání Jana Buriana, léto 2013 | Rusnokova úřednická vláda, léto 2013 | Poměry v ČSSD | Premiér Nečas, milenka Nagyová a pád vlády, jaro 2013 | Útoky bezpilotními letadly | Americký whistleblower Edward Snowden a špehování občanů | Filmový festival Karlovy Vary 2013 | Aféra Putna, jaro 2013 | Prezidentské volby 2013 | Tykadlový řidič Roman Smetana | Řádění exekutorů v České republice | Školství | Krajské a senátní volby říjen 2012 | Metanolový skandál v České republice | Církevní restituce v ČR | Žena za pultem | Byl život před rokem 1989 horší nebo lepší než dnes? | Veřejné mínění v České republice | Smlouva ACTA | Václav Havel - dramatik a politik | Ropa - Peak oil a energetická bezpečnost | Hypoteční, finanční ... ekonomická krize | Egypt | Libye | Koutek reklamní tuposti | Wikileaks | Zdravotnictví a reformy | Írán | Útok na USA, Afghánistán, Irák
48123