Sýrie

29762

Sýrie: Klečet a hladovět

12. 2. 2021

Krize v zásobování chlebem vedla i Syřany, kteří podporovali vládu (nebo se jí alespoň nestavěli na odpor), ke ztrátě důvěry ve stát coby zdroj stability. V reakci na to se Damašek začal spoléhat ...

 14430

Nesnesitelná těžkost bytí

23. 12. 2020 / Kateřina Paříková

Sedíme u jednoho z mnoha nizozemských kanálů, jehož rozšířenina vypadá jako klidné jezero s kachnami, labutěmi a všudypřítomnými racky, lemovaná mokřadní vegetací. Paprsky poskakují na klidné, je...