4289

Jakub Žytek

Autor vystudoval češtinu a latinu na FF UK a nyní pokračuje tamtéž v doktorandském studiu staré české literatury. Ve školním roce 2006-2007 působí jako lektor češtiny na Glasgow University ve Skotsku.