8710

Jan Mládek

Ing. Jan Mládek, CSc

Ředitel Českého institutu aplikované ekonomie a předsedou FONTES RERUM, družstva pro ekonomická, politická a sociální studia.

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze (1979-1983) a dva roky Matematicko-fyzikální fakulty UK (1987-1989), aspiranturu v Prognostickém ústavu ČSAV ukončil v dubnu 1990. Základní vojenskou službu absolvoval u 91. pontonového pluku v Litoměřicích v letech 1983-1984.

Ve druhé polovině osmdesátých let byl pracovníkem a interním aspirantem Prognostického ústavu ČSAV, který v té době vedl Prof. Valtr Komárek. V letech 1993-1998 spolupracoval se Středoevropskou universitou v Praze/Budapešti při studiu transformace a privatizace postkomunistických zemí střední a východní Evropy. Publikoval celou řadu odborných publikací doma i v zahraničí.

Dvakráte byl náměstkem ministra: poprvé 1991-1992 na Federálním ministerstvu hospodářství ČSFR a podruhé na Ministerstvu Financí ČR (1999-2001). Ministrem zemědělství za ČSSD byl v letech 2005-2006. Jako náměstek ministra financí zastupoval Českou republiku v Mezinárodním měnovém fondu ve Washingtonu. Mezi červnem 2002 a prosincem 2005 byl poslancem PSP ČR za ČSSD. Jako jihočeský poslanec měl v gesci okresy Tábor a Český Krumlov.

V prvním pololetí roku 2009 byl jako předseda představenstva občanského sdružení Právo, solidarita a informace vydavatelem Literárních novin. V současné době je stínovým ministrem financí ČSSD, předsedou Národohospodářské komise ČSSD a místopředsedou dozorčí rady státního podniku Česká pošta.

Mluví anglicky, rusky a polsky. Je ženatý s manželkou Marií a má pět dětí.

více na www.mladek.eu