Jan Gruntorád

Autor je geofyzik, po dlouhá léta vedl katedru na Přírodovědecké fakultě UK a vychoval několik generaci přírodovědců. Jde o mimořádnou osobnost českých přírodních věd 20. století. V současnosti je už v důchodu.