Svobodu podnikání? (Svoboda „poprvé“?)

13. 6. 2017 / Miloš Dokulil

čas čtení 2 minuty
 


Pro každý typ či projev svobody zřejmě najdeme nějaké možné ospravedlnění. Takže třeba omezovat osobní právo kuřáka kouřit na veřejnosti (ať již v restauraci nebo v nějak specifikované čekárně) bude zřejmě dotčeným kuřákem či kuřačkou vesměs vnímáno jako osobní příkoří. Pokud by se uvažovalo o restauračním zařízení, jehož provozovatel mohl mít své důvody ke své nevrlosti vůči tomu teď již zavedenému zákazu v restauracích kouřit, opět by se našla řada důvodů, že ten zákaz byl fakticky příkořím pro záměry či pohnutky podnikatele, který nese osobně možné nevýhody s tímto opatřením spojené.

Nelze ovšem nikdy vyloučit, že ta problematika svobody může mít nejen dva konce, ale někdy i různé další přidružené parametry. Takže především, pokud by šlo o to kouření, holduje mu v ČR prokazatelně menšina populace. A má to navíc jeden hned neuvažovaný další pozitivně pojatý důvod – zdravotní! Dokonce se dvěma „konci“. Takže ten omezený zákaz kouřit na vytčených místech je především zohledněním možných práv většiny, která takto zároveň má postaráno o to, aby „pasivním kouřením“ (tj. bezděčným vdechováním tabákového kouře) neohrožovala své vlastní zdraví. Přímo v restauracích jde pak nejen o hosty-nekuřáky, ale též o zaměstnance uvažovaných provozů. A navíc? Vždyť kouření zkracuje život a zhoršuje podmínky k osobně pozitivnímu vyžití přímo samotným kuřákům. Kouření přitom prokazatelně působí navíc rovněž rakovinu a srdeční choroby. Takže i takto – tím omezením kouření v určitých vymezených prostorech – se snad současně navíc hodilo připomenout rizika spojená s touto zvláštní zálibou (jež by měla být především přímo „nešvarem“).

(Tento námět byl zde ovšem – přes svou delikátnost – jenom doprovodný. Takže tu máme před sebou druhou aktualitu. A možná mnohem citlivější? Takže kliky-klik na „Svobodu podruhé“!)


0
Vytisknout
7773

Diskuse

Obsah vydání | 15. 6. 2017