Ministerstvo dále prohlubuje krizi ve zdravotnictví

12. 2. 2013

čas čtení 2 minuty

tisková zpráva

Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů dostává z nemocnic další alarmující modelace dopadů úhradové vyhlášky ministerstva pro rok 2013. Postupně jsou odhalovány stále nové záludnosti této vyhlášky, ukazující na daleko hlubší pokles úhrad za zdravotní péči, než se původně předpokládalo.

Nové propočty ukazují, že úhrady budou vyhláškou sníženy proti roku 2011 u akutní lůžkové péče o nejméně 6 %, u následné péče o 5 % a u ambulantní péče o 10 %. Potvrzují to prvé návrhy záloh vypočtených VZP ČR podle vyhlášky i na méně než 90 % dosavadních úhrad.

Při započtení kumulované inflace za roky 2011 -- 2013 ve výši 7,5 % jde o pokles reálných úhrad, který v historii nemá obdoby:

akutní lůžková péče - 13,5 %

následná péče - 12,5 %

ambulantní péče - 17,5 %

Záměr snížit úhrady se netýká jen nemocnic. Stejné úhrady jako nemocničním ambulancím vyhláška stanoví i soukromým ambulancím, kde již dnes pacient čeká na vyšetření týdny i měsíce. Ve světle těchto čísel musí krizový štáb označit tvrzení ministra L. Hegera o pouhém 2 % snížení úhrad za neinformovaná nebo lživá.

Krizový štáb považuje toto snížení po předchozím snížení úhrad v roce 2012 nominálně o 2% a reálně o 5,5 % za bezprecedentní a bezdůvodné. Příjmy zdravotního pojištění v roce 2012 vzrostly o více než 2 % a pro rok 2013 podle materiálu předloženého Vládě ČR by měly vzrůst o 2,4 %. Krizový štáb se proto musí ptát: proč se výrazně omezuje zdravotní péče a současně se plánuje přebytek hospodaření zdravotních pojišťoven k 31.12. 2013 ve výši 10,95 mld. Kč? Pro koho jsou tyto rezervy vytvářeny? Proč vláda "rozpočtové odpovědnosti" současně schválí zdravotně pojistné plány s 2,7 % nárůstem provozních výdajů pojišťoven?

Z těchto důvodů krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů vyzývá nemocnice, odborové organizace, organizace pacientů, jakož i další organizace a občany, aby podpořili protestní akce organizované Českou lékařskou komorou.

Podpořili protest lékařů vyhlášený na 1. března 2013.

Podpořili petici "Chceme kvalitní zdravotnictví".

Požadovali novelizaci úhradové vyhlášky na rok 2013.

Podpořili návrh Ústavnímu soudu ČR na zrušení této úhradové vyhlášky.

Krizový štáb současně připravuje své vlastní kroky proti záměru devastovat české zdravotnictví.

V Praze dne 11. 2. 2013

Mluvčí krizového štábu:

Bc. Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením

MUDr. Ing. Petr Fiala, místopředseda Asociace českých a moravských nemocnic

0
Vytisknout
6929

Diskuse

Obsah vydání | 13. 2. 2013